PÅ VEI HJEM: 20. juni var Jan Helge Andersen i avhør på politihuset i Oslo. Denne dagen slo også politiet til mot boligen hans. Foto: Frode Sunde / TV 2
PÅ VEI HJEM: 20. juni var Jan Helge Andersen i avhør på politihuset i Oslo. Denne dagen slo også politiet til mot boligen hans. Foto: Frode Sunde / TV 2
TV 2 ERFARER:

Politiet har funnet overgrepsmateriale hos Jan Helge Andersen

Politiet har gjort beslag av flere datafiler som de mener er ulovlige etter å ha gjennomført hemmelige ransakinger hos Baneheia-dømte Jan Helge Andersen (41).

Etter at Viggo Kristiansen fikk sin sak gjenopptatt i februar i fjor, har politiet gjennomført en ny og omfattende etterforskning av Baneheia-saken.

Mandag kunne VG melde at politiet har gjort flere ransakinger hjemme hos Jan Helge Andersen.

Formelt er han nå siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept under rettssakene tidlig på 2000-tallet, noe NRK kunne melde tirsdag.

Med status som drapssiktet kan politiet ta i bruk en enda større del av sin verktøykasse, blant annet skjulte metoder.

TV 2 er kjent med at politiet i all hemmelighet den 7. mars tok seg inn i boligen til Andersen.

PÅ ÅSTEDET: I april 2001 var Jan Helge Andersen tilbake i Baneheia for å rekonstruere drapene slik han husker dem. Foto: Politiet
PÅ ÅSTEDET: I april 2001 var Jan Helge Andersen tilbake i Baneheia for å rekonstruere drapene slik han husker dem. Foto: Politiet

Da speilkopierte de Andersens laptop. Det betyr at de sikret filene på maskinen.Da politiet skulle gå gjennom innholdet, ble det gjort flere funn.

Andersens forsvarer Svein Holden bekrefter at det er funnet bilder som seksualiserer barn på datamaskinen. Det var VG som meldte dette først.

– Politiet har under ransakingene sikret et svært stort antall bilder og videofiler. I beslaget befinner det seg et meget begrenset antall bilder som seksualiserer barn, sier Holden til TV 2.

Hemmelige operasjon

TV 2 er kjent med at det ble funnet flere filer inneholdende seksualiserte bilder av unge jenter.

Enkelte bilder viser overgrep som blir utført mot barn, får TV 2 opplyst.

Slik TV 2 forstår det, gjenstår det fortsatt for politiet å gå gjennom mange filer på datamaskinen før de er i mål. En rekke av disse er av interesse for politiet.

Forsvarer Svein Holden sier at Andersen fastholder at han ikke har lastet ned bildene.

– Basert på hans forklaring og informasjon fra etterforskningsmaterialet er jeg for min del svært usikker på om dette overhodet rammes av straffeloven, sier Holden.

FORSVARER: Advokat Svein Holden forsvarer Jan Helge Andersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FORSVARER: Advokat Svein Holden forsvarer Jan Helge Andersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Slo til under avhør

Ifølge TV 2s opplysninger er det gjort flere hemmelige ransakinger hjemme hos Andersen i forbindelse med den nye etterforskningen av den 22 år gamle dobbeltdrapssaken.

Hensikten med denne politimetoden er å forsøke å skaffe beviser uten at den siktede vet at politiet har vært der.

DRAPSSIKTET IGJEN: Jan Helge Andersen står overfor nye, alvorlige anklager. Foto: Privat
DRAPSSIKTET IGJEN: Jan Helge Andersen står overfor nye, alvorlige anklager. Foto: Privat

Den siste ransakingen skal ha funnet sted den 20. juni i år. Samme dag var Andersen inne til avhør på politihuset i Oslo.

Avhøret strakk seg fra tidlig om morgenen til sent på ettermiddagen, men det er ikke kjent om han der ble konfrontert med politiets hemmelige operasjon.

Statsadvokat Andreas Schei, som er ansvarlig for den nye Baneheia-etterforskningen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Siktet for nytt drap

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Dette er Baneheia-saken

 • Fredag 19. mai i 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. De ble funnet søndag 21. mai.
 • Funn av et hårstrå knyttet Jan Helge Andersen, som da var 19 år, til åstedet. I september 2000 tilstod han og forklarte at hans daværende bestekamerat, den to år eldre Viggo Kristiansen, var initiativtaker og hovedmann.
 • Ifølge Andersen ble han truet av Kristiansen til å være med på å begå handlingene mot småjentene. Denne forklaringen ble hovedbeviset til påtalemyndigheten.
 • Begge ble dømt til strenge fengselsstraffer. Kristiansen fikk 21 års forvaring, mens Andersen fikk 17 års fengsel i Kristiansand byrett, før Agder lagmannsrett skjerpet straffen til 19 år.
 • Andersen ble prøveløslatt i 2016 og har siden september 2019 vært en fri mann.
 • Kristiansen har hele veien nektet enhver befatning med saken. Han mener Andersen uriktig har snakket ham inn i saken, og har gjentatte ganger begjært saken gjenåpnet hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
 • På det femte forsøket (fem begjæringer og to klagebehandlinger) fikk han gjennomslag. Det skjedde den 18. februar 2021, da et flertall i kommisjonen, bestående av tre mot to, besluttet at saken skulle gjenåpnes.
 • Sentralt for beslutningen var et DNA-bevis, som i retten ble presentert som en sikker bekreftelse på at det må ha vært to personer på åstedet. En rekke DNA-eksperter har i årene etter rettssakene konkludert med at DNA-beviset er for svakt til å konkludere med dette.
 • Ifølge flertallet i kommisjonen svekker de nye konklusjonene rundt DNA-beviset Andersens troverdighet, samtidig som de styrker mobilbeviset, som er det tredje store stridstemaet i saken.
 • Inngående og utgående trafikk fra Kristiansens mobiltelefon ble fanget opp av en basestasjon som ikke dekker åstedet. Kristiansens forsvarere mener dette gir ham alibi, og har omtalt mobilbeviset som et utelukkelsesbevis.
 • Etter gjenåpningen overførte Agder statsadvokatembeter saken til Oslo statsadvokatembeter, som siden har hatt oppgaven med å etterforske saken på nytt.
 • 1. juni 2021 ble Kristiansen løslatt fra forvaringsanstalten på Ila i Bærum, og bor nå hjemme hos sine foreldre i Kristiansand.
 • I den nye etterforskningen har politiet jobbet ut fra to hypoteser: At de to var sammen om drapene – eller at Andersen gjorde det alene.
 • Etterforskerne har blant annet gjort nye DNA-undersøkelser, som har avdekket nye funn av Andersen på seks steder på det eldste offeret, Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.
 • Det er, ifølge TV 2s opplysninger, ikke gjort tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.
 • Høsten 2021 var begge inne til omfattende avhør på politihuset i Oslo. Her har Andersen blant annet blitt konfrontert med de nye DNA-funnene og har åpnet for at han kan ha hatt «blackout» under handlingene.
 • Når etterforskningen er ferdig skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg sende sin innstilling til Riksadvokaten, der de skal gjøre rede for hva de mener burde skje videre.
 • Enten vil de legge ned påstand om en ny full rettssak i Borgarting lagmannsrett, eller så vil de påstå at Kristiansen skal frifinnes.

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig og at hans daværende kamerat snakket ham inn i saken.

Etter gjentatte forsøk på å få sin straffesak gjenåpnet, bestemte Gjenopptakelseskommisjonen i februar i fjor at drapsdommen mot ham skulle tas opp til ny vurdering.

Nye funn

1. juni i fjor ble Kristiansen, som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

Gjenopptakelsen vil enten medføre en frifinnelse av Kristiansen eller at det blir tatt ut ny tiltale, som i så fall vil utløse ny, full rettsbehandling av den 22 år gamle drapssaken.

Oslo-politiets etterforskning av Baneheia-saken har gitt en rekke nye opplysninger, som ikke var kjent da saken var oppe for Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett tidlig på 2000-tallet.

LØSLATT: Etter nesten 21 år i fengsel ble Viggo Kristiansen løslatt 1. juni i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB
LØSLATT: Etter nesten 21 år i fengsel ble Viggo Kristiansen løslatt 1. juni i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er blant annet avdekket nye DNA-funn fra Andersen flere steder på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.

Det har også kommet frem at det fantes flere opplysninger som aldri ble gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen, da de ved flere anledninger tok stilling til om saken skulle tas opp på nytt eller ikke.

Det er ikke funnet noen tekniske bevis som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene.

Det er ventet at Oslo-politiet vil fullføre sin etterforskning i løpet av høsten.