DREPT: 21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept på Prinsdal i januar 2020. Mandag avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB
DREPT: 21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept på Prinsdal i januar 2020. Mandag avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB
DRAPET PÅ PRINSDAL:

Halverer straffen for de tiltalte: – Vanskelig å forstå

I tingretten ble to menn dømt til henholdsvis 13 og elleve års fengsel for drapet på Halil Kara. I den ferske dommen fra lagmannsretten reduseres straffene betydelig.

Tre unge menn ble i tingretten dømt for drap eller medvirkning til drap, etter at Halil Kara (21) ble skutt i hodet utenfor Prinsdal Grill i Oslo, den 10. januar i 2020.

Tingretten mente drapet var en ren henrettelse. To menn som nå er 22 og 23 år, fikk de strengeste dommene.

Nylig var saken oppe i Borgarting lagmannsrett, som kommer frem til en helt annen konklusjon:

Lagmannsretten mener drapet var grovt uaktsomt, og dømmer de to tiltalte til fem og et halvt års fengsel.

– Kan leve med dommen

Den eldste av de to domfelte, en 23 år gammel mann, ble i tingretten dømt for medvirkning til drap ved å ha levert våpenet som ble brukt, og for å ha gått med våpen på offentlig sted to ganger.

I lagmannsretten prosederte hans forsvarer, Øyvind Bratlien, på at overleveringen var grove trusler og ikke verken drap eller medvirkning til dette.

– Vi ser at retten på enkelte punkter har misforstått og feiltolket. Vi mente vår klient skulle vært dømt for medvirkning til grove trusler, sier advokaten til TV 2.

GODTAR DOMMEN: Den eldste av de to tiltalte godtar dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien. Foto: Thomas Evensen / TV 2
GODTAR DOMMEN: Den eldste av de to tiltalte godtar dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dommen blir ikke anket fra deres side, opplyser han.

– Klienten kommer likevel til å godta dommen, da han kan leve med den. Han har forståelse for rettens vurderinger av at han var uaktsom. Straffen er en halvering av tingrettens dom. For en ung gutt føles det som å ha fått livet tilbake, sier Bratlien.

Morten Furuholmen forsvarer den eldste domfelte. Også han godtar dommen, opplyser advokaten.

– Min klient er veldig glad for å bli hørt når han sier at det ikke har vært hans intensjon å ta livet av noen. Samtidig er han veldig bevisst på at denne saken er dypt tragisk for de etterlatte og dette er en sak han aldri kommer til å bli ferdig med, sier Furuholmen.

FORSVARER: Morten Furuholmen representerer 23-åringen som er dømt for uaktsomt drap. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
FORSVARER: Morten Furuholmen representerer 23-åringen som er dømt for uaktsomt drap. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Forferdelig alvorlig sak

Aktor i saken, statsadvokat Andreas Schei, sier at han ikke har lest dommen ennå, men at han er kjent med resultatet.

– Jeg konstaterer at retten har vurdert saken annerledes enn hva påtalemyndigheten gjorde, sier han.

Schei vil nå sette seg inn i hva som ligger til grunn for hvorfor lagmannsretten konkluderer så vidt forskjellig som tingretten gjorde.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal ankes videre til Høyesterett.

VURDERER ANKE: Statsadvokat Andreas Schei er aktor i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB
VURDERER ANKE: Statsadvokat Andreas Schei er aktor i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

En eventuell anke kan ikke utfordre bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Dersom saken blir anket til Høyesterett, må det i så fall begrunnes med saksbehandling, lovanvendelse eller straffutmålingen.

– Dette er en forferdelig alvorlig sak. Av den grunn skal jeg vurdere om det er grunnlag for anke, sier statsadvokaten.

– Vanskelig å forstå

I tillegg til fengselsstraffene blir de dømt til å betale oppreisningserstatning til offerets etterlatte. Den samlede summen settes til 963.364 kroner.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Veysel Ince, er også kjent med utfallet.

– Familien er svært skuffet over dommens innhold og resultatet, sier han. Vi snakker her om et meget brutalt drap, som ender med en svært mild domfellelse, sier han.

SKUFFET: Familien til offeret er svært skuffet over utfallet i saken, opplyser bistandsadvokat Veysel Ince. Foto: Truls Aagedal / TV 2
SKUFFET: Familien til offeret er svært skuffet over utfallet i saken, opplyser bistandsadvokat Veysel Ince. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hans klienter synes det er vanskelig å forstå hvorfor en enstemmig lagmannsrett lander på en helt annen konklusjon enn det tingretten gjorde i fjor.

– De har mistet sin uskyldige sønn i et fullstendig meningsløst angrep. Sorgen blir da ikke akkurat mindre av at gjerningspersonene ikke får en tilfredsstillende straff, sier Ince.