MYE SMITTE: Espen Rostrup Nakstad mener at mange nordmenn er smittet av korona nå. Foto: Gorm Røseth / TV 2
MYE SMITTE: Espen Rostrup Nakstad mener at mange nordmenn er smittet av korona nå. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Kraftig smitteøkning – kommer med klart ferieråd

Ifølge Espen Rostrup Nakstad har den nye varianten spredt seg mye under radaren i Norge.

At smittespredningen har skutt fart i Norge den siste tiden gjenspeiles i innleggelsestallene.

Fra 78 personer innlagt på sykehus i uke 20, nådde antallet 263 i uke 25, viser risikorapporten til FHI.

Pådriveren for smitteutviklingen er den nye omikron-undervarianten BA.5, som er mer smittsom.

– Vi vet ikke helt hvordan dette vil utvikle seg de neste dagene og ukene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

SYKEHUS: Det ligger nå godt over to hundre pasienter i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SYKEHUS: Det ligger nå godt over to hundre pasienter i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

På nivå med vinteren 2021

Det er hovedsakelig personer over 65 år som har behov for sykehusinnleggelse nå, ifølge FHI.

– Når man ser på innleggelsestallene, så er vi på høyde med det vi hadde vinteren 2021 på det meste, sier Nakstad.

Innleggelsestallene nå utgjør cirka halvparten så mange som under omikronbølgen i mars-april i år.

Det positive er at man ikke ser den samme markante økningen på intensivtallene.

– Det er fremdeles få som innlegges på intensivavdeling. Dette er nok et uttrykk for at vaksinene fortsatt gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

At sykehusene likevel fylles opp, mener Nakstad det er to hovedårsaker til.

SMITTES: Mange smittes av BA.5 i disse dager. Det fortsatt knyttet usikkerhet til om den nye undervarianten fører til mer alvorlig sykdomsforløp. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
SMITTES: Mange smittes av BA.5 i disse dager. Det fortsatt knyttet usikkerhet til om den nye undervarianten fører til mer alvorlig sykdomsforløp. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Sprer seg under radaren

Nakstad mener at den nye undervarianten av omikron som dominerer i Norge nå, stort sett fører til samme sykdomsbilde som vi er kjent med fra tidligere.

– Den gir mye av de samme symptomene og plagene som varianten vi hadde i vinter, da mange nordmenn ble smittet. De som var syke da, kan kanskje få litt mildere sykdom nå, sier Nakstad.

Han mener det er særlig to hovedårsaker til at innleggelsestallene har økt så kraftig den siste tiden.

For det første skyldes det at det er lenge siden store deler av befolkningen fikk en oppfriskningsdose. Derfor besluttet også FHI å tilby alle på 75 år og over en ny dose i forrige uke.

– Det er viktig at de som har fått tilbud, tar imot dette, sier Forland.

Den andre årsaken, er knyttet til at vi har mye kontakt med hverandre i samfunnet.

– Denne nye varianten har spredt seg mye under radaren. Det er mange personer som er smittet, og da vil vi se det på innleggelsestallene etter hvert, sier Nakstad.

FORSKJELL: Det er store individuelle forskjeller på hvor syk man bli av den nye varianten. Noen har milde symptomer i dager, mens andre blir syke i uker. Noen har også behov for innleggelse. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FORSKJELL: Det er store individuelle forskjeller på hvor syk man bli av den nye varianten. Noen har milde symptomer i dager, mens andre blir syke i uker. Noen har også behov for innleggelse. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

To uker bak

FHI ser ikke tegn til at smitten stagnerer i Norge enda.

– Vi ser at kurvene fremdeles går oppover, men data fra de siste dagene kan tyde på at stigningen av kurven er litt mindre bratt, sier Nakstad.

Han viser imidlertid til at utviklingen fra Danmark kan tyde på at de er i nærheten av toppen.

– Norge pleier å ligge en til to uker etter Danmark i smittespredning og innleggelser. I Portugal, som fikk en bølge av Omikron BA5 først, går smittetallene ned igjen.

På nåværende tidspunkt ser ikke fagdirektøren at det er aktuelt med inngripende tiltak på samfunnsnivå.

– Men dersom smittespredningen øker mye, kan det være aktuelt å bruke munnbind for de som er særlig utsatt for alvorlig sykdom, eller dersom man ikke kan holde avstand til de som er denne gruppen, sier Forland.

FERIE: Mange nordmenn er eller skal på ferie i disse dager. Til dem har FHI og Helsedirektoratet et klart råd. Foto: Thanassis Stavrakis / AP
FERIE: Mange nordmenn er eller skal på ferie i disse dager. Til dem har FHI og Helsedirektoratet et klart råd. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Økning i hele Europa

Nakstad mener vi generelt har veldig dårlig oversikt over smittetallene i hele Europa nå, siden vi ikke tester og registrer smittetall like offensivt.

– Trenden i Europa har vært lik som den norske. Det har vært en kraftig økning, særlig i hele Vest-Europa, gjennom juni måned, sier han.

Mange nordmenn skal i disse dager på utenlands eller innenlandsferie. Til dem har han et klart råd:

– Det er fortsatt en anbefaling at du bør være hjemme når du er syk. Det er et godt råd med tanke på ferie også, at du ikke legger ut på reise dersom du er syk, sier Nakstad.

Han får støtte av Forland:

– Dersom man er syk med korona, influensa eller annen infeksjon som gir feber og allmennsymptomer, bør man utsette reisen til man er frisk.

Er du på bedringens vei, er ordlyden til den assisterende helsedirektøren imidlertid litt mildere.

– Fikk du korona for en uke siden, vil du være i bedring, og da vil du ikke være så smittsom lenger, sier Nakstad.

Slik overvåker FHI smittespredningen:

Selv om testaktiviteten er tatt ned, har FHI flere andre overvåkingssystemer som de følger med på epidemien med.

  • De følger med på ulike overvåkingssystemer som meldesystemet for smittsomme sykdommer, antall legekonsultasjoner og antall innlagte i sykehus.
  • De bruker også undersøkelsen Symptometer som spør det samme utvalget av befolkningen hver uke.
  • De har også pilotprosjektet på avløpsovervåking, der de registrerer virus i avføring fra avløpsanleggene på fem steder i Norge. Dette er i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker.

– Vi ser en stigning i antall smittede i alle disse systemene. Vi har gode tall på antall innlagte i sykehus, antall innlagte på intensivavdeling og antall som dør med Covid-19 som hovedårsak, sier fagdirektør Frode Forland.