AVHØRT: Jan Helge Andersen har vært inne til en rekke avhør. Her etter et syv timers langt avhør tidligere i juni. Foto: Frode Sunde / TV 2
AVHØRT: Jan Helge Andersen har vært inne til en rekke avhør. Her etter et syv timers langt avhør tidligere i juni. Foto: Frode Sunde / TV 2
NY TV 2-PODKAST OM BANEHEIA:

Mener Andersens DNA-teori «umulig kan stemme»

I en ny episode av podkasten «Baneheia» settes avhørene av Jan Helge Andersen under lupen.

Det siste drøye året har politiet gjennomført en storstilt etterforskning av Baneheia-saken.

De har jobbet ut fra to hypoteser:

 • Enten var Viggo Kristiansen (43 og Jan Helge Andersen (41) sammen om drap og voldtekt av to små jenter i mai 2000.
 • Eller så var Jan Helge Andersen alene.

I den nyeste episoden av TV 2-podkasten «Baneheia», som ble sluppet fredag morgen, går programleder Christian Marstrander og hans kollega Svein Tore Bergestuen gjennom hva som har kommet frem i den nye etterforskningen.

Du kan spille av episodene på iTunes, Spotify eller Acast.

SIST SETT: Ofrene ble sist sett ved denne badebrygga i Baneheia, den 19. mai 2000. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SIST SETT: Ofrene ble sist sett ved denne badebrygga i Baneheia, den 19. mai 2000. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Et monsterbilde

Kristiansen har nektet straffskyld i alle år, og i podkasten slippes hittil upubliserte uttalelser fra Kristiansen.

De stammer fra et intervju han ga til programskaperne i tiden før saken ble gjenåpnet.

– Jeg har vel alltid hatt et stempel som den verste mannen i historien. Drapene og voldtektene jeg er dømt for, har skapt et monsterbilde av meg som ikke er sant, sier Kristiansen, blant annet.

LØSLATT: Viggo Kristiansen (t. v) ble løslatt for et drøyt år siden. Her sammen med faren sin, kort tid etter løslatelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØSLATT: Viggo Kristiansen (t. v) ble løslatt for et drøyt år siden. Her sammen med faren sin, kort tid etter løslatelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nye funn

Oslo-politiets etterforskning har gitt en rekke nye opplysninger, som ikke var kjent da saken var oppe for Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett tidlig på 2000-tallet.

Det mest oppsiktsvekkende er at nye undersøkelser har avdekket nye DNA-funn av Andersen, samtidig som det stadig ikke finnes noen tekniske beviser som knytter Kristiansen til drapene og voldtektene.

Dette er Baneheia-saken:

 • Fredag 19. mai i 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. De ble funnet søndag 21. mai.
 • Funn av et hårstrå knyttet Jan Helge Andersen, som da var 19 år, til åstedet. I september 2000 tilstod han og forklarte at hans daværende bestekamerat, den to år eldre Viggo Kristiansen, var initiativtaker og hovedmann.
 • Ifølge Andersen ble han truet av Kristiansen til å være med på å begå handlingene mot småjentene. Denne forklaringen ble hovedbeviset til påtalemyndigheten.
 • Begge ble dømt til strenge fengselsstraffer. Kristiansen fikk 21 års forvaring, mens Andersen fikk 17 års fengsel i Kristiansand byrett, før Agder lagmannsrett skjerpet straffen til 19 år.
 • Andersen ble prøveløslatt i 2016 og har siden september 2019 vært en fri mann.
 • Kristiansen har hele veien nektet enhver befatning med saken. Han mener Andersen uriktig har snakket ham inn i saken, og har gjentatte ganger begjært saken gjenåpnet hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
 • På det femte forsøket (fem begjæringer og to klagebehandlinger) fikk han gjennomslag. Det skjedde den 18. februar 2021, da et flertall i kommisjonen, bestående av tre mot to, besluttet at saken skulle gjenåpnes.
 • Sentralt for beslutningen var et DNA-bevis, som i retten ble presentert som en sikker bekreftelse på at det må ha vært to personer på åstedet. En rekke DNA-eksperter har i årene etter rettssakene konkludert med at DNA-beviset er for svakt til å konkludere med dette.
 • Ifølge flertallet i kommisjonen svekker de nye konklusjonene rundt DNA-beviset Andersens troverdighet, samtidig som de styrker mobilbeviset, som er det tredje store stridstemaet i saken.
 • Inngående og utgående trafikk fra Kristiansens mobiltelefon ble fanget opp av en basestasjon som ikke dekker åstedet. Kristiansens forsvarere mener dette gir ham alibi, og har omtalt mobilbeviset som et utelukkelsesbevis.
 • Etter gjenåpningen overførte Agder statsadvokatembeter saken til Oslo statsadvokatembeter, som siden har hatt oppgaven med å etterforske saken på nytt.
 • 1. juni 2021 ble Kristiansen løslatt fra forvaringsanstalten på Ila i Bærum, og bor nå hjemme hos sine foreldre i Kristiansand.
 • I den nye etterforskningen har politiet jobbet ut fra to hypoteser: At de to var sammen om drapene – eller at Andersen gjorde det alene.
 • Etterforskerne har blant annet gjort nye DNA-undersøkelser, som har avdekket nye funn av Andersen på seks steder på det eldste offeret, Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.
 • Det er, ifølge TV 2s opplysninger, ikke gjort tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.
 • Høsten 2021 var begge inne til omfattende avhør på politihuset i Oslo. Her har Andersen blant annet blitt konfrontert med de nye DNA-funnene og har åpnet for at han kan ha hatt «blackout» under handlingene.
 • Når etterforskningen er ferdig skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg sende sin innstilling til Riksadvokaten, der de skal gjøre rede for hva de mener burde skje videre.
 • Enten vil de legge ned påstand om en ny full rettssak i Borgarting lagmannsrett, eller så vil de påstå at Kristiansen skal frifinnes.

Funnene indikerer at Andersen kan ha spilt en mer aktiv rolle på åstedet enn hva retten la til grunn i sin tid, og mange mener dette bidrar til å svekke 41-åringens troverdighet.

Det har også kommet frem at det fantes flere opplysninger som aldri ble gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen, da de ved flere anledninger tok stilling til om saken skulle tas opp på nytt eller ikke.

Tar for seg avhør

Andersen har i løpet av etterforskningen vært inne til flere avhør, noe som er et sentralt tema i podkasten.

Avhørene der Andersen ble konfrontert med de nye DNA-funnene, fant sted på politihuset på Grønland i Oslo i midten av oktober i fjor.

AVHØRT: Andersen har ved flere anledninger vært inne til avhør om saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
AVHØRT: Andersen har ved flere anledninger vært inne til avhør om saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Andersens forklaring har vært at Kristiansen først forgrep seg på det yngste offeret, før han forgrep seg på det eldste offeret.

Så har Andersen forklart at Kristiansen tvang ham til å forgripe seg på én av jentene.

Det byttes på hvilken jente det er.

Hukommelsestap

Under avhøret ble han spurt om han vet hva DNA er. Han svarte «ja» på dette.

Deretter ble han forelagt at det er funnet DNA som stammer fra ham på den yngste av jentene.

Politiet mener dette funnet er forenlig med at hun er blitt utsatt for overgrep, ifølge TV 2s opplysninger.

Lenger ut i avhøret ble han presentert for at politiet nå har avdekket seks funn, som de mener kommer fra ham, på det eldste offeret. Politiet mener enkelte av disse funnene er forenlige med overgrep.

REKONSTRUKSJON: Opprinnelig forklarte Andersen at han satt med ryggen til. Nye DNA-funn sår tvil om at dette stemmer. Foto: Politiet
REKONSTRUKSJON: Opprinnelig forklarte Andersen at han satt med ryggen til. Nye DNA-funn sår tvil om at dette stemmer. Foto: Politiet

Da åpnet Andersen for at han må ha «blacket ut», noe han sier han aldri tidligere har gjort.

Åpner for oversmitte

Politiet presenterte ham deretter for funnene, én etter én. Andersen ble bedt om å kommentere disse.

Da avhøreren forela ham funnene på de mest intime stedene, forklarer han at:

«Enten er det et overgrep han har utført der han blacka helt ut, eller så er det oversmittet fra Viggo. Mistenkte (Jan Helge Andersen red.anm.) kan ikke på noen som helst måte huske å ha utført to overgrep, ikke i det hele tatt», heter det i avhørsrapporten.

Han åpner altså for at hans meddømte kamerat har fraktet med seg Andersens DNA under overgrepene.

– Kan umulig være riktig

Svein Tore Bergestuen dekket Baneheia-saken som journalist i sin tid, og har fulgt den tett etter at forfatter Bjørn Olav Jahr publiserte sin første bok om saken i 2017.

FULGT SAKEN: Svein Tore Bergestuen kjenner Baneheia-saken godt. Han medvirker i TV 2-podkasten «Baneheia». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
FULGT SAKEN: Svein Tore Bergestuen kjenner Baneheia-saken godt. Han medvirker i TV 2-podkasten «Baneheia». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bergestuen mener Andersens forklaring ikke står til troende og at teorien om oversmitte ikke kan stemme.

– Det er helt åpenbart at han har fått store problemer, fordi forklaringen han har gitt til retten, som er grunnlaget for dommen, kan umulig være riktig, sier han.

I arbeidet med podkasten har Marstrander også gjort et lengre intervju med DNA-ekspert Ragne Farmen. Hun mener teorien Andersen lanserer om såkalt oversmitte, er lite troverdig.

– Det er ikke funnet noe fra Viggo Kristiansen her, sier hun.

Farmen forklarer at det er en forskjell på personers evne til å avsette DNA.

– Det gjelder gjerne berøring av, for eksempel, våpen. Men når vi kommer til kroppsvæsker som sæd, spytt eller andre ting i brutal kontaktkriminalitet, må man være i kontakt med offeret sitt, sier Farmen, og fortsetter:

EKSPERT: Ragne Farmen har tidligere analysert DNA-prøver i Baneheia-saken, på oppdrag fra Kristiansens forsvarere. Foto: Kristian Myhre / TV 2
EKSPERT: Ragne Farmen har tidligere analysert DNA-prøver i Baneheia-saken, på oppdrag fra Kristiansens forsvarere. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det er veldig vanskelig å ha den kontakten, uten å legge igjen noe biologisk materiale.

Venter på avgjørelsen

Statsadvokatene som har hovedansvaret for etterforskningen ønsker ikke å kommentere opplysningene som kommer frem i podkasten.

Det gjør heller ikke Andersens forsvarer, advokat Svein Holden.

FORSVARER: Svein Holden representerer Jan Helge Andersen. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER: Svein Holden representerer Jan Helge Andersen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Oslo-politiet er nå helt i sluttfasen av etterforskningen. Når de er i mål skal Oslo statsadvokatembeter skrive en innstilling til Riksadvokaten, som skal avgjøre hvordan saken skal behandles videre.

Påtalemyndigheten har da to alternativer. Enten kan de ta ut en ny tiltale mot Kristiansen, for så å gjennomføre en ny hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett.

Eller så kan de be om at Kristiansen frifinnes, som igjen vil føre til en kort behandling i lagmannsretten.

Dersom de mener at etterforskningen peker klart i retning av at Andersen var alene i Baneheia, kan de også be om at saken mot ham gjenåpnes til hans ugunst.

I så tilfelle kan det bli tatt ut en ny tiltale mot Andersen som kan skjerpe den 19 år lange fengselsstraffen han har sonet ferdig.

Avgjørelsen har blitt utsatt flere ganger. Det siste er at det er ventet en beslutning over sommeren.