BARENTSBURG: Kommunisme er målet, står det skrevet på et skilt i sentrum av gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB
BARENTSBURG: Kommunisme er målet, står det skrevet på et skilt i sentrum av gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB

Huitfeldt avviser Russlands anklage om brudd på Svalbardtraktakten

Norge bryter ikke Svalbardtraktaten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i et svar til de russiske anklagene onsdag.

Onsdag kom meldingen om at Russland anklager Norge for å bryte Svalbardtraktaten ved å hindre matleveranser til russiske gruvearbeidere i Barentsburg.

– Norge bryter ikke Svalbardtraktaten. Forsendelsen som ble stoppet på den norsk-russiske grensen, er stanset på grunnlag av sanksjonene som forbyr russiske veitransportforetak å transportere varer på norsk territorium, sier Huitfeldt i en uttalelse til NTB.

AVISER ANKLAGER: Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt avviser de russiske anklagene om brudd på Svalbardtraktaten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB.
AVISER ANKLAGER: Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt avviser de russiske anklagene om brudd på Svalbardtraktaten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB.

Står fritt til å finne andre løsninger

Hun sier Norge ikke forsøker å legge hindringer i veien for forsyninger til Barentsburg.

– Varetransport til Barentsburg trenger ikke gå via Fastlands-Norge på russisk lastebil. Transport fra Russland via Tromsø til Barentsburg er blitt brukt fordi dette er effektivt og billig, ikke fordi det er eneste mulige løsning. Trust Arktikugol står fritt til å finne andre løsninger for å forsyne Barentsburg-samfunnet. Svalbard er unntatt fra forbudet mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy, og vi har klart signalisert vilje til å vurdere dispensasjon fra flyforbudet, sier Huitfeldt.

Hun bekrefter at den norske ambassaden har blitt kalt inn til det russiske utenriksdepartementet om saken.

Anklager Norge

Anklagen kommer fra flere hold, blant dem lederen av utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Konstantin Kosatsjev.

Ifølge Kosatsjev begrunner norske myndigheter blokaden ved å vise til sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Kosatsjev anklager Norge for å bryte internasjonale forpliktelser som er nedfelt i Svalbardtraktaten fra 1920.

E24 skrev tidligere i måneden at Norge hadde stanset en forsendelse med 7 tonn matvarer til de russiske gruvearbeiderne på Spitsbergen på Storskog grensestasjon. Derfra skulle matvarene kjøres til Tromsø og lastes om bord i et skip.

Nødsituasjon

Sysselmester Lars Fauske i Longyearbyen mottok 25. mai en protest på dette fra det russiske gruveselskapet i Barentsburg, som advarte om hvilken «nødsituasjon» det kunne resultere i for de rundt 400 russiske gruvearbeiderne på Svalbard.

Russlands ambassade i Oslo henvendte seg noen dager senere til Utenriksdepartementet og viste til at unntaksbestemmelsene i sanksjonsregimet blant annet omtaler matprodukter og legemidler.

Forhandles

Russlands generalkonsul på Svalbard, Sergej Gusjtsjin, opplyser til RIA Novosti at det nå pågår forhandlinger.

– Det pågår nå konsultasjoner mellom russisk og norsk side, både i Moskva og Oslo, om inntak av varer til Spitsbergen, sier han.

– Norge har åpenbart ikke tenkt på at de ved å forby landtransport også forbyr leveranser av varer til Svalbard, noe som faktisk indirekte bryter ånden i traktaten fra 1920 som presiserer prinsippet om ikke-diskriminering i levering av varer, sier han til den russiske TV-kanalen Rossija 24.

– Jeg vil selvsagt ikke spekulere i mulige gjengjeldelsestiltak fra vår side, men jeg ønsker å si at vi vil gi et adekvat svar på eventuelle brudd på Svalbardtraktaten, sier han.

Bekreftet unntak

Traktaten gir Norge full suverenitet på Svalbard, men pålegger samtidig norske myndigheter å likebehandle borgere fra alle land.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekreftet i slutten av april at det fra norsk side ville bli gjort unntak for transport av varer som skulle til russiske statsborgere på Svalbard.

– Vi gjør ett unntak, og det er for Svalbard, for der har vi Svalbard-traktaten. De som har underskrevet den skal bli likebehandlet, sa hun til NRK.

(©NTB)