UTYDELIG: PST-sjef Roger Berg medgir at sikkerhetstjenesten ikke var tydelig nok i kommunikasjonen mandag. Foto: Alf Simensen / TV 2
UTYDELIG: PST-sjef Roger Berg medgir at sikkerhetstjenesten ikke var tydelig nok i kommunikasjonen mandag. Foto: Alf Simensen / TV 2

PST-sjefen om Pride-kaoset: – Burde vært tydeligere

Konstituert PST-sjef Roger Berg medgir at politiet og sikkerhetstjenesten ikke var tydelig nok i kommunikasjonen mandag.

Først oppga politiet at mandagens arrangement burde avlyses fordi det var for stort i omfang.

Så uttalte PST at deres bekymring skyldtes manglende kontroll på personer som potensielt kunne utgjøre en trussel.

Tirsdag medgir konstituert PST-sjef Roger Berg overfor TV 2 at kommunikasjonen var for utydelig.

– Kan du skjønne at det er frustrerende for folk å få ulike beskjeder fra Oslo-politiet og PST?

– Det er jeg helt enig i faktisk, og det kan hende at det er et av læringspunktene nå. Vi må lære oss til at når vi står i en sånn situasjon, så må kommunikasjonsdelen være bedre – at vi har lik forståelse av trusselbildet og av vurderingene vi gjør, sier Berg.

– Det er et viktig læringspunkt. Ellers fremstår det som at man er utydelig i rådene som gis.

– Hvor uheldig er det?

– Jeg synes det er uheldig, og det skaper misforståelser. Det kan virke som om vi ikke vil folk vel. Vi gjør dette for å trygge befolkningen, ikke for å hindre et arrangement. Kommunikasjonen må bli bedre neste gang, sier PST-sjefen.

VIKTIG LÆRING: PST-sjefen sier informasjonskaoset mandag kan være et viktig læringspunkt. Foto: Alf Simensen / TV 2
VIKTIG LÆRING: PST-sjefen sier informasjonskaoset mandag kan være et viktig læringspunkt. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Bør være tydeligere

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) anbefalte først alle å delta på mandagens Pride-markering – før politiet frarådet det samme.

PST-sjefen medigr at at kommunikasjonen kunne vært tydeligere også ut til kommunen.

– Vi har ikke kommunisert med kommunen. Det er Oslo-politiet som er ansvarlig for Oslo by, men det er gode læringspunkter for oss alle, sier Berg.

– Ved neste korsvei bør vi være tydeligere på budskapet, også fra PST sin side.

ANBEFALTE: Raymond Johansen (Ap) fikk ingen beskjed fra PST eller politiet om at arrangementet burde avlyses. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
ANBEFALTE: Raymond Johansen (Ap) fikk ingen beskjed fra PST eller politiet om at arrangementet burde avlyses. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kontinuerlige vurderinger

Heller ikke Oslo politidistrikt har en klar forklaring på hvorfor mandagens kommunikasjon ble tvetydig.

På spørsmål om det var politiets egen vurdering av arrangementet burde avlyses, eller om de hadde fått råd fra PST, svarer Oslo-politiet at det var flere vurderinger som lå til grunn.

– Var det politiets egen vurdering at det burde avlyses, eller var det på bakgrunn av råd fra PST? Hvis det var PSTs begrunnelse om manglende kontroll på personer som lå til grunn, hvorfor ble ikke det kommunisert ut innledningsvis?

– Dette er kontinuerlige vurderinger som gjøres i samarbeid med flere, blant annet PST og politidirektoratet. Bakgrunnen er det til enhver tid gjeldende trusselbildet og kontinuerlig arbeid med informasjon som tilflyter politiet, svarer Oslo politidistrikt i en e-post til TV 2 tirsdag.

– Uklar kommunikasjon

Kort tid senere, tirsdag ettermiddag, skriver politiet i Oslo, Asker og Bærum i et innlegg på Facebook at de forstår at kommunikasjonen de siste dagene kan ha blitt oppfattet utydelig.

– Vi har fortsatt en uavklart situasjon. Det betyr at situasjonen kan endre seg fra minutt til minutt, time til time, og det har den gjort. Derfor har politiets anbefalinger også endret seg de siste dagene, noe vi forstår at kan oppfattes som uklar kommunikasjon.

Videre skriver politiet at de jobber videre for å sikre tryggheten til befolkningen.