FUGLEINFLUENSA: Denne døde polarmåken ble funnet ved Gammelkaia i juni. Foto: Anita Rude / Sysselmesteren på Svalbard
FUGLEINFLUENSA: Denne døde polarmåken ble funnet ved Gammelkaia i juni. Foto: Anita Rude / Sysselmesteren på Svalbard

Fugleinfluensa påvist på Svalbard for første gang

Veterinærinstituttet har påvist smittsom fugleinfluensa hos en polarmåke som ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni.

Veterinærinstituttet har påvist smittsom fugleinfluensa hos en polarmåke som ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni.

Fugleinfluensa er aldri tidligere påvist på Svalbard, og etter det Veterinærinstituttet kjenner til er dette den første påvisningen av viruset i Arktis.

Det opplyser sysselmesteren på Svalbard.

– Påvisningen av HPAI på Svalbard er bekymringsfullt, siden en rekke sårbare villfuglpopulasjoner hekker på øygruppen om sommeren, sier fagansvarlig for vilthelse Knut Madslien ved Veterinærinstituttet.

– Artene som samles i store fuglefjell vil være spesielt utsatte ved introduksjon av fugleinfluensa i fuglekoloniene.

Det er svært sjeldent at mennesker smittes med fugleinfluensa. Sysselmannen opplyser man på generelt grunnlag bør unngå å berøre syke eller døde fugler uten beskyttelsesutstyr.

Publikum oppfordres til å ta kontakt med Sysselmesteren ved funn av død villfugl på Svalbard.

Relatert