LANG STRAFF: En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte år og seks måneder for en rekke overgrep. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
LANG STRAFF: En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte år og seks måneder for en rekke overgrep. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
SERIEOVERGRIPER DØMT:

Utnyttet sårbar ukrainsk jente på flukt: – Følte voldsom frykt

En 22 år gammel mann er dømt til åtte år og seks måneders fengsel for overgrep mot 14 jenter. Blant ofrene er en 17 år gammel ukrainsk jente på flukt.

Ifølge den ferske dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett har mannen over flere år begått overgrep mot mindreårige jenter.

Han ble i 2020 pågrepet og varetektsfengslet etter å blitt siktet for overgrep mot 13 jenter, men han ble så løslatt i påvente av rettssaken fordi politiet ikke mente at faren for nye overgrep var stor nok til å holde ham fengslet.

Torsdag 31. mars i år kom han ifølge dommen i kontakt med en 17 år gammel ukrainsk flyktning via sosiale medier. Jenta oppholdt seg på et hotell i Tromsø der han hentet henne og utnyttet henne seksuelt.

«Voldsom frykt»

I dommen heter det at jenta var i en «svært sårbar livssituasjon» og at hun følte en voldsom frykt da 22-åringen forgrep seg på henne.

Hun ble mannens 14. offer.

22-åringen har erkjent flere av overgrepene han har begått, noe retten mener må telle i formildende retning.

De trekker også frem at domfeltes evner er innenfor et område som gir rett på en strafferabatt på 15 prosent.

«Tiltalte har i det hele ikke utvist noen forståelse for hvilke konsekvenser hans handlinger har hatt for de fornærmede. Han har sågar fremført standpunkter om at det er til dels jentenes skyld at handlingene fant sted», heter det i dommen.

Lite empati

Dommerne har også vurdert om mannen bør dømmes til forvaring fordi «han har i liten grad sperrer og grenser for å oppfylle sine seksuelle behov». Retten mener også at han i liten grad har empati med ofrene.

De har likevel, under tvil, kommet til at han ikke skal idømmes forvaring, men fengsel i åtte år og seks måneder, noe som er ett år mindre enn aktors påstand.

Konstituert statsadvokat i Troms og Finnmark statsadvokatembeter, Trude Kvanli, sier hun ikke har fått anledning til å finlese dommen ennå.

– Men jeg ser at retten langt på vei er enig med påtalemyndighetens vurdering av straffeutmålingen, både hva angår hver enkelt post i tiltalen, men også rundt totalvurderingen. Sånn sett er vi fornøyd med dommen, sier hun til TV 2.

– Det har vært en omfattende sak, og for så vidt også en viktig sak i den grad den belyser dette med kombinasjonen av sosiale medier og metodene for å oppnå kontakt med mindreårige.

– Gjenspeiler alvoret

Erik Ringberg har representert fem av de fornærmede i denne saken.

– Det er en streng dom som gjenspeiler alvoret i saken, sier bistandsadvokaten til TV 2.

BISTÅR: Erik Ringberg representerer flere av de fornærmedes interesser. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
BISTÅR: Erik Ringberg representerer flere av de fornærmedes interesser. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han har vært i kontakt med alle klientene sine, og sier de er tilfreds med utfallet.

– De er informert om både fengselsstraffen lengde, hvorfor det ikke ble forvaring og erstatningen de ble tilkjent, sier han.

– Hva tenker de om at domfelte ikke fikk forvaring?

– De slår seg til ro med det. Det var ikke spesielt overraskende på bakgrunn av det som kom frem på rettens siste dag. En lang fengselsstraff vil kunne forebygge gjentakelsesfaren.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med 22-åringens forsvarere.

Relatert