TEST: Det er flest kvinner som tester seg for kjønnssykdommen Klamydia. Foto: Gorm Kallestad / NTB.
TEST: Det er flest kvinner som tester seg for kjønnssykdommen Klamydia. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

FHI med gladnyhet om klamydia

I en fersk rapport skriver Folkehelseinstituttet at antall klamydiasmittede i Norge har gått ned. Ett fylke skiller seg likevel ut.

Klamydia-toppen fra 2019 har endelig snudd, og nå kommer Folkehelseinstituttet med gode nyheter: Antall smittede i Norge går nedover.

Det var først i 2020 at FHI begynte å se en nedgang i tallene. Nedgangen fortsatte inn i 2021, hvor totalt 23.447 mennesker ble smittet.

Dette er en nedgang på 8 prosent fra året før.

– Nedgangen kan trolig knyttes til koronatiltakene, sier overlege Anne Olaug Olsen ved FHI.

KLAMYDIA: Grafen viser utviklingen i antall klamydia-smittede over tid. Foto: FHI.
KLAMYDIA: Grafen viser utviklingen i antall klamydia-smittede over tid. Foto: FHI.

Størst andel under 25 år

Antall meldte tilfeller har gått ned i de fleste fylker, med unntak av Agder hvor det var en liten oppgang, skriver FHI.

Største andelen, som utgjorde 67 prosent av alle tilfellene av de smittede, er unge under 25 år, hvor flesteparten er kvinner.

– Det er viktig at prøvetaking av klamydia rettes mot grupper som har risiko for å få en infeksjon, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, sier Olsen.

Fakta om klamydiatallene for 2021

Dette er de harde fakta om klamydia for 2021:

  • Som tidligere år var flertallet av de meldte tilfellene blant kvinner (58 prosent).
  • Det ble påvist flest tilfeller i aldersgruppen 20–24 år blant både kvinner og menn, med henholdsvis 50 prosent og 45 prosent av tilfellene.
  • Antall meldte tilfeller har gått ned i de fleste fylker, med unntak av Agder hvor det var en liten oppgang.
  • Antall testede i Norge var 390.692. Det viser at testaktiviteten er tilbake til samme nivå som før pandemien.
  • I 2021 fikk 6 prosent av de testede påvist klamydiainfeksjon mot 8 prosent i 2020.

Relatert