SVAR: – Vi har bedt om å bli orientert av Luftambulansetjenesten HF om konsekvenser av en eventuell lockout, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) Foto: Kristin Grønning / TV 2
SVAR: – Vi har bedt om å bli orientert av Luftambulansetjenesten HF om konsekvenser av en eventuell lockout, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) Foto: Kristin Grønning / TV 2

Helsedepartementet ber om orientering av konsekvensene av lockout

Helsedepartementet ber om å bli orientert om konsekvensene av en eventuell lockout, hvor også flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge, omfattes.

– Vi har bedt om å bli orientert av Luftambulansetjenesten HF om konsekvenser av en eventuell lockout, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en uttalelse til NTB.

Departementet vil deretter oversende opplysningene til Statens helsetilsyn, som igjen vil vurdere om disse konsekvensene vil medføre fare for liv og helse.

– Det er Statens helsetilsyn som er faglig ansvarlig for en slik vurdering, skriver Bekeng videre.

Regjeringen kan stanse en pågående arbeidskonflikt dersom konflikten setter liv og helse i fare.

20 flyteknikere fra Babcock, som drifter luftambulansene, blir rammet av den varslede lockouten.

NHO har iverksatt lockouten, som er en arbeidsstans, i et forsøk på å tvinge flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet.

Flyteknikerne gikk til streik etter at lønnsforhandlingene brøt sammen, og flere flyselskaper har måtte kansellere en rekke flygninger.