PÅVIRKER HENNE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik frykter at mange vil få enda tøffere privatøkonomi på grunn av krigen i Ukraina. Det er en alvorlig situasjon for mange, sier hun. Foto: Santiago Vergara / TV 2
PÅVIRKER HENNE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik frykter at mange vil få enda tøffere privatøkonomi på grunn av krigen i Ukraina. Det er en alvorlig situasjon for mange, sier hun. Foto: Santiago Vergara / TV 2

LO-lederen om prissjokk og trang økonomi: – Gjør inntrykk at folk sliter

BRUSSEL (TV 2): LO-lederen advarer mot å øke renta raskt og frykter enda høyere priser på mat og drivstoff. Hun ber regjeringen følge med på én spesiell ting.

– Gjør det inntrykk å lese enkelthistoriene om folk som sliter økonomisk?

– Klart det gjør det. Forskjellene i Norge har økt gjennom denne pandemien. Mange har vært arbeidsledige eller permitterte og har ikke hatt mulighet til å legge seg opp økonomiske buffere. Det har vært tøft for mange.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer direkte fra jobbreise i New York til markeringen av 30-årsdagen til LOs kontor i EU-hovedstaden.

– Det er en alvorlig situasjon for mange. Ikke bare hjemme i Norge. Vi ser det i Europa, og ikke minst i USA, der jeg kommer fra nå. Med en inflasjon som begynner å ligne på forhold som vi ikke har sett på mange år. Dette griper rett inn i økonomien til folk.

TV 2 har i en serie reportasjer vist hvordan mange sliter med privatøkonomien på grunn av rekordhøy inflasjon. Matkøene øker. Noen har ikke råd til å reise på ferie med barna sine. En kartlegging utført av TV 2 viser at en av fire opplever at økonomien har blitt dårligere det siste året.

– Vi må ta innover oss at det er tøft for mange nå, og jeg tror at faren er stor for at det blir enda tøffere for mange. Vi vet blant annet at krigen i Ukraina gjør at vi kan forvente økning både i energiprisene og ikke minst i matvareprisene. Det er ikke tvil om at det blir et krevende år for mange, sier LO-lederen.

– Naturlig at det opprører folk

Siden startet av 90-tallet har LO hatt egne «øyne og ører» i Brussel. For å følge EU og for å samarbeide med europeisk fagbevegelse. Følsvik er glad for at LO slår ring om EØS-avtalen, og at det ikke ble debatt om den på LO-kongressen. Deler av fagbevegelsen har kjempet for å få Norge ut av EØS.

– EØS-avtalen er veldig viktig for norsk industri. Men det er ikke tvil om at den også gir oss noen utfordringer når det gjelder arbeidsliv. Vi merket det spesielt under øst-utvidelsen i 2004. Arbeidsinnvandringen til Norge har skapt utfordringer.

EGNE ØRER: LO har helt siden 90-tallet hatt egen lyttepost i EU. For å følge med på saker som påvirker norske arbeidstagere. Foto: Santiago Vergara / TV 2
EGNE ØRER: LO har helt siden 90-tallet hatt egen lyttepost i EU. For å følge med på saker som påvirker norske arbeidstagere. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Støre-regjeringen har nylig satt ned et utvalg som skal vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Lederen av utvalget, Line Eldring, kommer fra Fellesforbundet. Utvalget skal også se på erfaringene til land som har direkte avtaler med EU, som Storbritannia. Altså uterede hvordan Norge kan overleve uten EØS-avtalen.

– Tror du at det samme som Brexit kunne skjedd i Norge?

– Det tror jeg, hvis man fra myndighetenes side ikke tar på alvor de utfordringene EØS-avtalen skaper for arbeidslivet vårt. Jeg redd for at det kan føre til noe tilsvarende. Derfor er det viktig at vi har regjeringer som tar dette på alvor. Det er helt naturlig at det opprører folk. Når arbeidsplasser med dårlige arbeidsforhold konkurrerer med arbeidsplassene deres.

– Burde man også sett på EU-medlemskap?

– For LO er ikke medlemskapsdebatten viktig. Det har ikke vært løftet som noe ønske. Vi er klare på at vår europapolitikk er tuftet på EØS-avtalen. Vi lever godt med det.

Dette må politikerne holde seg langt unna

Selv stemte hun ja til EU i 1994, sist gang Norge søkte om medlemskap. Resultatet den gangen ble 52,2 prosent mot medlemskap, mens 47,8 prosent stemte for.

Norge har aldri reservert seg mot noe direktiv fra EU. Støre-regjeringen har varslet at den ikke ønsker den såkalte fjerde Jernbanepakken fra EU. Som betyr mer privatisering og konkurranse. LO-lederen er ikke redd for et norsk «veto».

– Det har vi for det første aldri prøvd. For det andre tror jeg det er mulig å manøvrere og finne gode løsninger innenfor EØS-avtalens rammer uten nødvendigvis å måtte gå til et veto.

Sammen med sine danske og svenske kolleger kjemper LO også mot direktivet som pålegger Norge å innføre minstelønn. LO mener det ikke hører hjemme i EØS-avtalen.

– Det er skadelig for vår modell å forhandle lønn på og gir rom for politikerne til å påvirke lønnsdannelsen. Det mener vi politikerne skal holde seg langt unna, fordi partene i arbeidslivet skal bestemme det. Det er politikernes innflytelse vi er redd for.

MER STØTTE: LO-lederen mener regjeringen ikke må nøle med å øke strømstøtten, hvis prisøkningen på strøm fortsetter utover høsten. Norge har i øyeblikket høye inntekter på grunn av krigen. Foto: Santiago Vergara / TV 2
MER STØTTE: LO-lederen mener regjeringen ikke må nøle med å øke strømstøtten, hvis prisøkningen på strøm fortsetter utover høsten. Norge har i øyeblikket høye inntekter på grunn av krigen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Støre-regjeringen må følge med

Om noen uker er det ferie, også for Peggy Hessen Følsvik. Etter to år med begrenset reisevirksomhet, gleder hun seg sommerferie i Frankrike. Tross ferietid kommer LO til å følge godt med på hva som skjer med strømprisene og folks økonomi, fra nå av og utover høsten.

– Vi vet ikke hvordan energisituasjonen vil utvikle seg. Det vi vet er at Putin nå rett og slett bruker energi som strategisk våpen, i den krisen vi står midt oppe i. Dette kommer til å påvirke oss, og dette må regjeringen følge veldig nøye med på.

I tillegg advarer hun mot flere raske rentehevinger.

– Det ikke nødvendigvis sånn at Norges Bank trenger å heve renta i det tempoet som har vært antydet. Vi kommer til å være veldig tydelige på at man må ta hensyn til at folks økonomi i Norge påvirkes veldig av rentene. Folk har høy gjeld, og renteøkning er kanskje det som slår fortest inn i økonomien til folk.

BES FØLGE MED: LO-lederen sier at statsminister Jonas Gahr Støre må følge med på energiprisene. Foto: Truls Aagedal / TV 2
BES FØLGE MED: LO-lederen sier at statsminister Jonas Gahr Støre må følge med på energiprisene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Norge har i øyeblikket høye inntekter på olje og gass på grunn av krigen. LO-lederen har ingen motforestillinger mot å dele dette ut igjen, i form av for eksempel økt strømstøtte. Hessen Følsvik sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre og har kort vei til statsministeren.

– Nettopp det med strøm er jo så viktig for oss i Norge. Akkurat nå så er det sol og sommer, da er det kanskje ikke så kritisk for folk. Men hvis disse høye strømprisene fortsetter, så må regjeringen følge veldig nøye med på det. Det blir helt avgjørende.

Relatert