TRYGG TRAFIKK: Hovedsikkerhetsvaktene sørger for at arbeid på toglinjene blir utført uten problemer og fare. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.
TRYGG TRAFIKK: Hovedsikkerhetsvaktene sørger for at arbeid på toglinjene blir utført uten problemer og fare. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.
Bård Hoksrud:

Inviterer til «oppvaskmøte» på Stortinget: – Siste utvei

Kravet til Bane NOR om minst ti faste ansatte i små firmaer har satt flere sinner i kok, og SMB Norge frykter onsdagens møte på Stortinget er siste mulighet til endring.

I flere måneder har interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, jobbet hardt for at hovedsikkerhetsvakter med selskaper på mindre enn ti faste ansatte, skal få fortsette å utføre tjenester for Bane NOR.

Siden den gang har møtene vært mange og lange, hvor interesseorganisasjonen har tatt med flere av de berørte partene til samtaler med både Bane NOR, Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet.

Enn så lenge har de ikke fått gehør, og nå frykter SMB Norge at den siste muligheten har kommet for en dag.

– Vår siste utvei ser dermed ut til å være å presse frem en politisk beslutning, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i en e-post til TV 2.

INVITASJON: Sammen med flere berørte parter skal SMB Norge møte Bård Hoksrud og andre partier på Stortinget onsdag. Foto: Alf Simensen / NTB.
INVITASJON: Sammen med flere berørte parter skal SMB Norge møte Bård Hoksrud og andre partier på Stortinget onsdag. Foto: Alf Simensen / NTB.

Ønsker å reversere omstridt beslutning

Kampene startet etter at Bane NOR besluttet å endre regelverket, hvor de la inn et krav om at alle som skulle drive virksomhet underlagt selskapet skulle ha minst ti faste ansatte i alle firmaer - og hos underleverandører.

De nye kravene til Bane NOR ble lagt fram i en pressemelding 15. november 2021 og trådde i kraft 15. april 2022.

Målet til SMB Norge har hele tide vært å få Bane NOR til å reversere beslutningen, og nå har de fått invitasjon av Bård Hoksrud til å møte på Stortinget onsdag klokken 10.00.

SMB Norge har invitert representanter fra alle partier til å delta på møtet, og sier de der vil komme med sterk kritikk rettet mot Bane NOR.

Fakta fra Bane NOR om hovedsikkerhetsvakter

  • Bane NOR har ansvaret for sikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen. Vi setter krav til leverandørene, kompetanse og opplæring, og har ansvar for sikkerhetsgodkjenning til den enkelte som jobber på jernbanen.
  • Omtrent 1800 personer hadde i 2021 godkjenning som sikkerhetsvakt. De fleste var ansatt hos entreprenører, mens cirka 300 personer jobbet i små virksomheter.
  • Ny ordning var på høring høsten 2021 hos entreprenører tilknyttet jernbaneutvalget i EBA og andre utvalgte entreprenører.
  • Den nye ordningen ble juridisk vurdert mot blant annet forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og anskaffelsesregelverk.
  • Søknadsperioden åpnet 1. desember 2021.
  • Ordningen trådde i kraft 15. mars 2022. Godkjenning for å utføre sikkerhetstjenester for Bane NOR vil ha en varighet på 36 måneder.
  • Fra 15. mars til 31. desember 2022 blir det en overgangsordning. Da får virksomheter som har kontrakt med Bane NOR i dag, muligheten til å tilpasse seg den nye godkjenningsordningen.

Sterk kritikk

Fra SMB Norge stiller administrerende Jørund Rytman og selskapets advokater som har fulgt saken tett, samt noen berørte parter.

– Vi er direkte sjokkert over Bane NORs håndtering av denne saken. Deres begrunnelse for å diskriminere små aktører i denne bransjen er beviselig feil, og resultatet er at flere hundre bedrifter nå forsvinner, ene og alene fordi de er små, sier Rytman.

ENGASJERT: SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman har varslet stor misnøye over kravet fra Bane NOR. Foto: Javad Parsa / NTB.
ENGASJERT: SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman har varslet stor misnøye over kravet fra Bane NOR. Foto: Javad Parsa / NTB.

Bane NOR på sin side har begrunnet det nye kravet med ansvaret for den viktige sikkerheten på jernbaneverket. Endringen skal ha blitt innført etter en større kartlegging, hvor selskapet avdekket flere avvik i deler av miljøet som leverer sikkerhetstjenester.

– Ofrer små bedrifter på symbolpolitikkens alter

Rytman får støtte fra stortingsrepresentant Bård Hokrud (Frp), som bekrefter overfor TV 2 at han har invitert SMB Norge til Stortinget.

– Jeg har tatt opp denne problemstillingen flere ganger, og jeg må si at jeg reagerer kraftig på måten Bane Nor handler i denne saken her og at dette rammer små bedrifter og enkeltpersoner, skriver Hoksrud i en SMS, og legger til:

– Dette viser også at her ofrer man små bedrifter på symbolpolitikkens alter.

Stortingsrepresentanten håper dette møtet kan få til en endring for flere av de involverte.

– Bakgrunnen er at Bane NOR utelukker små bedrifter. Jeg mener det er et angrep på selve ryggraden i det norske arbeidslivet, sier Hoksrud.

Rundt 300 personer var i fjor ansatt i små virksomheter tilknyttet arbeid som sikkerhetsvakter, ifølge pressemeldingen til Bane NOR.

– Vi skal slå ned på useriøse aktører, men ikke ved å straffe alle de seriøse. Det er urimelig, urettferdig og uforholdsmessig, legger Hoksrud til.

DIREKTØR: Sverre Kjenne er konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Terje Pedersen / NTB
DIREKTØR: Sverre Kjenne er konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nødvendig å ta grep

Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, sier selskapet ønsker et seriøst og sikkert arbeidsliv for alle.

– Innenfor levering av sikkerhetstjenester har vi sett en bransjeutvikling med mange enkeltpersonforetak og enmannsselskaper. Det er generelt en uheldig konstruksjon innenfor bygg- og anleggsbransjen, og spesielt når det arbeides med sikkerhetsfunksjoner, sier Kjenne til TV 2 i en e-post.

Konserndirektøren er tydelig på at Bane NOR mener det er nødvendig å ta grep ved å stille strengere krav til virksomheter som leverer tjenesten, også de mellomstore og store.

– Kravene går på at virksomhetene må ha internsystemer og ledelse som ivaretar de særlige behovene som ligger til levering av sikkerhetstjenesten. Innleie fra enkeltpersonforetak og enmannsselskaper er ikke forenlig med krav til internsystemer og ledelse. Derfor stiller Bane NOR et krav til minimum antall ansatte, sier Kjenne.

– Finnes det ingen mulighet for at Bane NOR kan endre på kravet om minst ti faste ansatte i framtiden?

– Bane NOR gjennomfører kontroller ute på anleggsplassene og ser at de strengere kravene virker i positiv retning. Kontroller har avdekket at det er nødvendig å frata enkelte sikkerhetsvakter sin individuelle godkjenning, samt påse at virksomhetene overholder kravene i ordningen, sier Kjenne.

Relatert