KORTERE: Leveringstiden for pass og ID-kort er redusert.
Foto: Heiko Junge / NTB
KORTERE: Leveringstiden for pass og ID-kort er redusert. Foto: Heiko Junge / NTB

Gladnyhet! Så mye kortere ventetid er det på pass og nasjonale ID-kort nå

Kanskje du rekker å få identifikasjonspapirene før sydenreisen likevel?

Sett bort fra streik og flyplasskaos, har lange leveringstider på pass og nasjonale ID-kort vært det store hinderet for reiselystne nordmenn i sommer.

Mange pass gikk ut i løpet av pandemien. Da sommeren nærmet seg, fikk passkontorene et vanvittig trykk samtidig som produsenten led av materialmangel og produksjonsproblemer.

I mai varslet Politidirektoratet at det kunne ta mellom 7-10 uker å få norske pass, og 4-5 uker å få nasjonale ID-kort i sommer.

Nå ser man endelig tegn til bedring.

Kalenderen viser nå siste del av juni, og leveringstiden har endret seg.

FLYPLASS: Mange ønsker å reise utenlands etter pandemien, men en del blir kanskje nødt til å vente hvis de ikke får ID-papirene sine. Foto: Aage Aune / TV 2
FLYPLASS: Mange ønsker å reise utenlands etter pandemien, men en del blir kanskje nødt til å vente hvis de ikke får ID-papirene sine. Foto: Aage Aune / TV 2

Derfor har ventetiden minket

Fungerende seksjonssjef Unni Norum i Politidirektoratet bekrefter til TV 2 at leveringstiden på pass nå er seks uker - altså fire uker mindre enn den tidligere lengst estimerte ventetiden.

Også ventetiden på nasjonale ID-kort har gått ned, og disse er i likhet med pass fullgode identifikasjonspapirer ved utenlandsreiser i EU/EØS-landene.

Leveringstiden på ID-kort er nå helt nede i to uker, og det er flere årsaker til nedgangen.

– Antall dokumenter i kø er gått noe ned, slik at ventetiden før dokumentene produseres blir kortere. Dette skyldes blant annet begrensningen som ble innført 16.april om at det ikke er mulig å søk om både pass og ID-kort samtidig, sier Norum.

I tillegg har den finske produsenten Gemalto Oy, som er eid av franske Thales, tydeligvis fått opp farten.

– Produsenten har også produsert nesten dobbelt så mange nasjonale ID-kort som estimert, noe som har gjort at leveringstiden har gått ned, sier seksjonssjefen.

REISE: Det blir mildt sagt vanskelig å fly utenlands uten pass, men nå kan det bli bedring for mange. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
REISE: Det blir mildt sagt vanskelig å fly utenlands uten pass, men nå kan det bli bedring for mange. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Gledelig

Det har vært mye oppstyr rundt dette - hvor glade er Politidirektoratet for at leveringstiden nå går ned?

– Det er gledelig at leveringstiden går ned, sier Norum kontant.

På spørsmål om leveringstiden kan bli enda kortere i tiden som kommer, svarer seksjonssjefen følgende:

– Det er vanskelig å si, men våre prognoser tilsier at etterspørselen etter pass eller nasjonalt ID-kort fortsatt vil være høy, selv om den forventes å gå noe ned utover høsten.

Lokale forskjeller

Hvis du virkelig har hastverk med å få pass eller ID-kort, kan det være greit å vite at det spiller en rolle om du bor i by eller i utkantstrø.

– Det kan være noen forskjeller i postgang rundt om i landet, postgang varierer fra noen få dager til cirka to uker. Enkelte kan oppleve å motta passet eller ID-kortet raskere, men politiet kan ikke garantere en leveringstid.

Hvis du ønsker å følge med på oppdaterte leveringstider, kan du sjekke politiet sine nettsider her.

Relatert