TIL SALGS: 94 prosent av Meråker kommune er til salgs. Foto: Jan Arne Austad / TV 2
TIL SALGS: 94 prosent av Meråker kommune er til salgs. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

«Hele» kommunen er til salgs for 1,5 milliarder

Meraker Brug dekker 94 prosent av Meråker kommune. Nå er selskapet til salgs. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at Statskog overtar hele den 1,3 millioner mål store eiendommen.

Meraker Brug er i dag eid av to stiftelser, stiftelsen Hans Rasmus Astrup og stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. De vurderer nå å selge hele eiendommen. Ifølge Dagens Næringsliv er eiendommen verdt 1,5 milliarder kroner.

Det er derfor ikke alle og hvermansen som har midler til å kjøpe eiendommen, der det drives skogsdrift, utleie av jakt- og fiskerettigheter, utleie av hytter og utvikling av hytteområder. Men i Meråker kommune fleipes det nå om at hvis 1500 innbyggere låner én million hver, så kan de spleise på å kjøpe eiendommen.

TV 2 møter Bjørn Egil Pedersen i Meråker, men han vil ikke være med på å spleise.

– Nei, hvis jeg skal være med, så må vi være veldig mange hvis det skal bli nok penger, sier han smilende.

– Staten bør eie

Begge regjeringspartiene mener at staten – gjennom Statskog – bør kjøpe eiendommen. Per Olav Tyldum representerer Nord-Trøndelag Senterparti på Stortinget, og han mener at Statskog er en god løsning.

– Ja, skogen er verdifull, det er jaktrettigheter, fallrettigheter, mye er lagt til rette for friluftsliv. Så ja, jeg synes Statskog er et godt alternativ, sier han til TV 2.

Han sier også at Landbruksdepartementet nå bør følge godt med for å være i posisjon til å delta i eventuelle forhandlinger med eierne.

STATSKOG. Både Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen (t.v.) og Senterpartiets Per Olaf Tyldum mener Statskog bør kjøpe Meraker Brug Foto: Thomas Evensen og Frode Sunde / TV 2
STATSKOG. Både Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen (t.v.) og Senterpartiets Per Olaf Tyldum mener Statskog bør kjøpe Meraker Brug Foto: Thomas Evensen og Frode Sunde / TV 2

– Det kan bli hundre år til neste gang et slikt salg dukker opp, så dette er viktig, sier han til TV 2.

Også Arbeiderpartiets representant i næringskomiteen på Stortinget, Per Vidar Kjølmoen, mener at det offentlige bør eie denne eiendommen.

– Statskog er en god løsning. De er en god forvalter av store skogeiendommer, så dette er absolutt en mulighet. Landbruksdepartementet bør gå inn og undersøke mulighetene for at Statskog kjøper, eller om det kan overtas av andre offentlige myndigheter, sier Kjølmoen til TV 2.

Han vil nå ta initiativ for å sjekke hvilket handlingsrom som finnes. Det er landbruksdepartementet som eventuelt må gripe inn på vegne av det offentlige i denne saken.

Store forventninger

I kommunen er det stor spenning og mange følelser involvert. Meraker Brug er en dominerende og viktig aktør i kommunen. Uansett hvem som eier, så kreves det et tett samarbeid med kommunen, forteller ordfører i Meråker, Kjersti Kjenes.

Hun representerer bygdelista i kommunen.

– Vi er veldig spente. Dette er viktig for oss, og det involverer mange følelser for mange av innbyggerne. Meraker Brug er en del av identiteten til bygda og er kommunens viktigste selskap. Og vi eier et alpinanlegg sammen med bruket, forteller hun til TV 2.

Men hun vil ikke si hvem hun ønsker som eiere.

NY EIER: Ordfører i Meråker Kjersti Kjenes håper på en ny eier som vil være med å videreutvikle bygda. Foto: Jan Arne Austad / TV 2
NY EIER: Ordfører i Meråker Kjersti Kjenes håper på en ny eier som vil være med å videreutvikle bygda. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Det viktigste for oss er at vi får eiere som kan være med på å utvikle bygda videre, sammen med kommunen. Og vi vil gjerne sitte i styret for selskapet som overtar, sier ordføreren til TV 2.

Jakt og fiske

Også Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) vil at Statskog skal overta. I et brev til regjeringen skriver de at andelen statsgrunn i Norge er lav sammenlignet med en rekke andre land. Mens staten bare eier rundt 14 prosent av skogen i Norge, eier den eksempelvis 27 prosent i Sverige og 30 prosent i Finland. I USA eier staten 31 prosent, mens det i Tyskland er 52 prosent og i Canada hele 92 prosent skog i statlig eie.

NJFF viser også til at i strategien for Statskog er hovedmålet en bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer. Dette omfatter både nasjonal og lokal verdiskaping, biologisk mangfold og klima og jakt, fiske og friluftsopplevelser.

STIFTELSE: En stiftelse eier Meraker Brug, som er en av Norges største privateide eiendommer. Foto: Jan Arne Austad / TV 2
STIFTELSE: En stiftelse eier Meraker Brug, som er en av Norges største privateide eiendommer. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

NJFF mener at Statskog er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og fiske.

– Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at jegere, fiskere og friluftlivsinteresserte får gode naturopplevelser i skog og fjell, skriver NJFF i sitt brev til regjeringen.

Relatert