NY RAPPORT: Det internasjonale valutafondets (IMF) økonomer gjør årlige en vurdering av situasjonen i norsk økonomi og økonomisk politikk. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
NY RAPPORT: Det internasjonale valutafondets (IMF) økonomer gjør årlige en vurdering av situasjonen i norsk økonomi og økonomisk politikk. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

IMF: Stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover

Nordmenns høye gjeld fortsetter å gjøre norsk økonomi sårbar, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) sin nyeste rapport.

IMF vurderer at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien. Fastlands-BNP anslås å vokse med rundt 4 prosent i år.

Samtidig er det stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover. Krigen i Ukraina, faren for lavere etterspørsel fra Europa og flaskehalser i internasjonale verdikjeder skaper usikkerhet.

IMF mener det vil være nødvendig å stramme inn finanspolitikken fremover.

ARBEID: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at det viktigste regjeringen gjør, er å bidra til at folk kommer i arbeid. Foto: Aage Aune / TV 2
ARBEID: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at det viktigste regjeringen gjør, er å bidra til at folk kommer i arbeid. Foto: Aage Aune / TV 2

– Mer rettferdig fordeling

– Målet for regjeringens økonomiske politikk er en økonomisk vekst som bidrar til arbeid til alle, og en mer rettferdig fordeling som reduserer forskjeller, uavhengig av folks lommebok og bosted, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Han støtter IMFs vurdering om at det viktigste regjeringen kan gjøre for folks økonomiske sikkerhet nå, er å holde igjen på pengebruken.

– Da unngår vi en overoppheting av økonomien.

Bekymret for høy gjeld

IMF skriver at aldersrelaterte utgifter og lavere overføringer fra Statens pensjonsfond utland øker behovet for reformer som sikrer bærekraften i velferdsstaten.

Selv om Norge er mindre utsatt enn andre land, er norsk økonomi sårbar på grunn av høy gjeld i husholdninger og i næringslivet.

– IMFs bekymring for den høye gjelden i husholdningene understreker behovet for at regjeringen fører en trygg økonomisk politikk, som ikke skaper ytterligere press i norsk økonomi. Vi må løse folks hverdagsutfordringer, uten at det bidrar til å skape nye problemer i folks økonomi, sier finansministeren.

Relatert