LO-LEDEREMNE? Sissel M. Skoghaug fra Troms ble valgt til 1. nestleder i på LO-kongressen denne uken. Dermed blir hun også en het kandidat til å overta LO-ledervervet den dagen Peggy Hessen Følsvik går av. Foto: Sverre Saabye / TV 2
LO-LEDEREMNE? Sissel M. Skoghaug fra Troms ble valgt til 1. nestleder i på LO-kongressen denne uken. Dermed blir hun også en het kandidat til å overta LO-ledervervet den dagen Peggy Hessen Følsvik går av. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Hun kan bli LOs neste leder

Sykepleier (50) fra Tromsø seiler opp som het kandidat til LO-toppen

LOs neste leder kan bli en sykepleier fra Tromsø. Kongressen i LO valgte denne uken Peggy Hessen Følsvik til ledder for de kommende tre årene. Samtidig ble det valgt to nye nestledere.

Bare en av dem fortsetter i LO-ledelsen i neste periode. Da ligger veien åpen for Fagforbundets kandidat.

Sissel M. Skoghaug er 50 år og utdannet sykepleier. Hun kommer til LO-ledesen fra nestledervervet i LOs største forbund, Fagforbundet.

Det er tradisjon i LO for at ledervervet veksler mellom offentlig og privat sektor. Peggy Hessen Følsvik kommer fra Handel og Kontor, altså privat sektor.

Det betyr at kandidater fra offentlig sektor ligger best an til å overta etter henne.

Viktig signal

Et valg av Skoghaug vil samtidig signalisere at LO også ønsker seg flere medlemmer med høgskole- eller universitetsutdannelse.

De fleste sykepleiere i Norge er organisert i Norsk Sykepleierforbund som tilhører den konkurrerende hovedsammenslutningen Unio, men LO og fagforbundet har startet en offensiv for å rekruttere flere sykepleiere i sine rekker.

Fra før har Fagforbundet i LO mange helsefagarbeidere på medlemslistene, og de ønsker seg åpenbart et sterkere fotfeste i helsesektoren, og er her sykepleierne et attraktiv medlemsgruppe.

Skoghaug kommer fra Oksfjord i Nordreisa, Hun er gift og har to barn, to bonusbarn og tre barnebarn. Familien er bosatt på Hvaler, og Skoghaug har vært assistent for funksjonshemmede, hjelpepleier på rirurgisk avdeling i Tromsø og sykepleier i Tromsø kommune.

Lang erfaring

Skoghaug har 26 års erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet, der hun som nestleder har hatt ansvar for organisasjonsutvikling, kommunereform og sykehuspolitikken.

Selv avviser Sissel M Skoghaug problemstillingen om hvorvidt hun er kandidat til å overta etter Peggy Hessen Følsvik.

– Det tenker jeg ikke på. Nå er det de neste tre årene som gjelder. Vi skal sammen gjøre en god jobb, så får det spørsmålet komme senere, sier Sissel M. Skoghaug til TV 2.

Som nestleder i LO ønsker Skoghaug å jobbe for flere medlemmer med høyere utdannelse. LOs mål er å passere en million medlemmer i løpet av de tre neste årene. I øyeblikket mangler rundt 15.000 medlemmer på å runde millionen.

Vil synliggjøre

– Der jeg kommer fra, i Fagforbundet har vi mange ulike yrkesgrupper med høyere utdanning. Men vi må nok bli flinkere til å synliggjøre at også de med universitets- og høgskolebakgrunn er velkomne i LO. Og at jeg er sykepleier kan kanskje gjøre flere oppmerksomme på at LO er et alternativ, Sier Skoghaug.

I dagens ledelse fremstår Skoghaug som den klareste kandidaten til å overta den dagen Peggy Hessen Følsvik går av. 2. nestleder Steinar Krogstad fra Fellesforbundet, som ble valgt inn i ledelsen samtidig med Solhaug, har gjort det klart at han bare sitter en periode.

TIL TOPPS? Fagforbundets Sissel M. Skoghaug og Fellesforbundets leder Jørn Eggum på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør. Begge nevnes som mulige kandidater til å overta LO-lederjobben den dagen Peggy Hessen Følsvik gir seg. Foto: Vidar Ruud / NTB
TIL TOPPS? Fagforbundets Sissel M. Skoghaug og Fellesforbundets leder Jørn Eggum på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør. Begge nevnes som mulige kandidater til å overta LO-lederjobben den dagen Peggy Hessen Følsvik gir seg. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men LOs neste leder kan også være en av lederne i LOs forbund. Her kan Fellesforbundets mektige leder Jørn Eggum være en kandidat. Et annet navn kan være tidligere leder av Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes. Hun har for tiden permisjon fra jobben som leder av LOs internasjonale avdeling mens hun sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i Akershus. Begge disse representerer privat sektor.

Fra offentlig sektor kan Skoghaug bli utfordret av Egil Andre Aas, som i dag leder LO Stat. Kjersti Barsok som leder det største forbundet i statlig sektor, NTL, er også et mulig navn i LOs fremtidige toppledelse.

Men når LO får ny leder er ikke klart. Årets kongress endret aldersgrensen for tillitsvalgte til 65 år, og det betyr at Peggy Hessen Følsvik, dersom hun ønsker, kan stille til en ny fireårsperiode i 2025. Om dette er aktuelt vil Hessen Følsvik ikke svare på nå.

– Jeg er falgt for tre år, og det er fokuset mitt nå, sier Peggy Hessen Følsvik til TV 2.