NEDSTEMT: LO-kongressen krever økt politisk kontroll med kraftmarkedet, men den såkalte kraftopposisjonen tapte kampen mot utenlandskablene og ACER-samarbeidet. Foto: Sverre Saabye / TV
NEDSTEMT: LO-kongressen krever økt politisk kontroll med kraftmarkedet, men den såkalte kraftopposisjonen tapte kampen mot utenlandskablene og ACER-samarbeidet. Foto: Sverre Saabye / TV

LO krever politisk kontroll over norsk kraftproduksjon

LO vil la deler av norske oljeressurser i Nordsjøen ligge urørt. Det vedtok kongressen fredag.

LO-kongressen krever politisk kontroll over utviklingen av det norske kraftmarkedet. Men kraftopposisjonen i salen fikk ikke gjennomslag for forslag om redusert krafteksport til utlandet. Og for første gang åpner LO for å la noen av oljeressursene bli liggende.

I lys av den eksplosive økningen i kraftprisene i Sør-Norge mener LO at det må være en «overordnet ambisjon at vi får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft som fører oss tilbake til normale kraftpriser i Sør-Norge». Men LO krever verken stans i utenlandseksport eller umiddelbar reforhandling av utenlandskontraktene, slik enkelte i kongressen har foreslått.

Det eneste kongressen sier om utenlandskablene er en oppfordring til Energikommisjonen om å se på «hvordan det norske kraftsystemet kan sikres mot energikriser, inkludert gjennom styringen og bruken av magasinkapasitet og mellomlandsforbindelser.»

Grønnere LO

Kongressen vedtok for første gang at noe av oljen i nordsjøen må bli liggende av hensyn til klimaet. Om oljenæringen heter det at LO vil utvikle, ikke avvikle sektoren og videre at «de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av resursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

– Dette er et langt skritt i miljøvennlig retning for LO mener lederen av Fagforbundet, Mette Nord. Hennes Forbund er LOs største, og har vært en slags motpol mot det nest største, Fellesforbundet, i synet på norsk oljepolitikk. MEn også lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum sier seg meget godt fornøyd med kompromisset på kongressen.

– Fellesforbundet står fullt ut bak denne næringspolitiske uttalelsen. Vi skal n klimamålene og vi skal satse på ny norsk industri med utgangspunkt i de næringene vi allerede har. At vi nå er enige er en stor styrke.

LO-leder Peggy Hessen følsvik mener kongressens vedtak trekker LO i en grønnere retning.

– Denne kongressen er i hvert fall grønnere enn den forrige for fem år siden, sier Hessen Følsvik. Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide er fornøyd med LOs næringsuttalelse, særlig at alle forslag om å melde norge ut av energisamarbeidet Acer eller reduksjon av kraftsalg til utlandet ble nedstemt med solid margin i kongressalen.

Opposisjonen tapte

Også et forslag om at staten skal eie og drive alle utenlandskabler ble avvist med overveldende flertall i LO-kongressen, i likhet med et forslag om å forby kraftsalg til utlandet når vannmagasinene ligger under normalen for årstiden.

I sin presentasjon av kompromissforslaget fra redaksjonskomiteen understreket LO-sekretær Are Thomasgard at et samlet LO ønsker mer politisk styring av kraftmarkedet. I vedtaket fra kongressen er dette formulert slik: «LO vil arbeide for å sikre norsk politisk kontroll med utviklingen av infrastruktur og produksjon.»

Men forslag om konkrete tiltak og områder og tiltak for å øke politisk kontroll ble nedstemt.

Ingen strid om EØS

Og for første gang på mange år ble det ikke fremmet noen forslag i LO-kongressen om å melde norge ut av EØS. Nestleder Steinar Krogstad tolker dette som et tegn på at den tradisjonelle venstreopposisjonen i LO har gjennomgått en realitetsorientering som følge av energikrisen og krigen i Europa.

Men på ett punkt halte venstreopposisjonen i land en seier. LO går fremdeles inn for en boikott av staten Israel. Forslaget ble vedtatt mot ledelsens ønske på forrige kongress, og resultatet ble det samme i år. Peggy Hessen Følsvik tar vedtaket med fatning.

– Kongressen har vedtatt omtrent det samme som har vært LOs politikk de siste fem årene, så her vil vi fortsette i det sporet vi har fulgt de siste årene, sier LO-lederen