REKORD: Økonomien til mange norske familier har blitt trangere, og aldri før har flere trengt hjelp til sommerferie. Foto: Aage Aune / TV 2
REKORD: Økonomien til mange norske familier har blitt trangere, og aldri før har flere trengt hjelp til sommerferie. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hvor ille må situasjonen bli før alarmen går?

Både organisasjoner og eksperter har ropt varsko om at flere familier enn før sliter økonomisk. Slik svarer barne- og familieministeren.

En alenemor har fortalt hvorfor hun mener at Norge ikke er verdens beste land å leve i lenger. To unge foreldre i etableringsfasen har fortalt om at de gruer seg til sommerferien.

Den siste tiden har TV 2 skrevet en rekke saker om hvordan kultur- og aktivitetstilbudene er for dyre for familier med trang økonomi.

De største frivillige organisasjonene melder om rekordstor etterspørsel etter gratis sommerferietilbud for barnefamilier.

– Vi ser at ulikhetene bare øker og øker i samfunnet. Når man ser frivillighetssektoren øke i et land, er det et uttrykk for en svakere velferdsstat, sa Marit Haldar, som er sosiologiprofessor ved OsloMet, til TV 2.

TV 2 har spurt barne- og familieministeren om hvordan hun skal bekjempe de økte forskjellene, og om hva hun helt konkret kan love familiene.

PLAN: Aldri før har flere familier trengt hjelp til sommerferie. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) svarer på regjeringen skal gjøre for å utjevne forskjellene. Foto: Aurora Hovland / TV 2
PLAN: Aldri før har flere familier trengt hjelp til sommerferie. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) svarer på regjeringen skal gjøre for å utjevne forskjellene. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Føler på ansvaret

Både Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Blå Kors har bekreftet rekordpågang til gratis sommerferietilbudene.

– Det er et varsko, som forteller at mange familier trenger hjelp og har behov for aktiviteter i nærområdet, fordi de ikke kan ta seg råd til å reise på andre ting, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Hun roser jobben til de frivillige organisasjonene, men erkjenner at regjeringen også bærer et stort ansvar.

– Jeg føler på ansvaret og dette skal vi ta tak i. Det er en viktig prioritering for regjeringen å sørge for at alle barn har en aktivitet, særlig nå i sommermånedene som kommer, sier Toppe.

EKSKLUDERT: Høye priser i familieparker kan ekskludere barn i lavinntektsfamilier. Foto: Aage Aune / TV 2
EKSKLUDERT: Høye priser i familieparker kan ekskludere barn i lavinntektsfamilier. Foto: Aage Aune / TV 2

– Er ikke den økte pågangen til gratistilbudene et tegn på at velferdsstaten ikke fungerer som den skal?

– Jeg tenker at de frivillige organisasjonene er en del av den utvidede velferdsstaten. Vi gir dem tilskudd og de hjelper mange.

De klarer imidlertid ikke å hjelpe alle. Bare hos Blå kors fikk 500 familier avslag på søknaden om gratis ferietilbud.

REKORDHØY GJELD: Ifølge tall fra Finanstilsynet er inkassogjelden i norske husholdninger nå på 115 milliarder, som er rekordhøyt. Foto: Aage Aune / TV 2
REKORDHØY GJELD: Ifølge tall fra Finanstilsynet er inkassogjelden i norske husholdninger nå på 115 milliarder, som er rekordhøyt. Foto: Aage Aune / TV 2

Mangler konkrete løsninger

Årets sommerferie er på ni uker, som er rekordlang.

– Hva skal dere gjøre konkret slik at disse familiene skal få det bedre i sommerferien?

Det mest konkrete er at vi har styrket tilskuddsordningen hvor frivillige organisasjoner og kommuner kan søke støtte til ferie- og aktivitetstiltak. I tillegg har vi styrket ordningen til utstyrssentraler, hvor barn kan låne utstyr gratis, sier Toppe.

– Tilskuddsordninger er vel ikke så veldig konkret?

– Nei, men det er det mest konkrete inn mot aktivitet og fritid for barn, som vi kan tilby nå, og dette har ført til mange gode tiltak i kommunene, sier hun.

Regjeringens innsats for barnefamilier med trang økonomi, høster krass kritikk hos opposisjonen.

– Hvor ille må situasjonen bli før alarmen går hos regjeringen? Regjeringen er bakpå og forstår tydeligvis ikke alvoret, sier partileder Olaug Bollestad i KrF.

BEKYMRET: Olaug Bollestad er svært bekymret for at flere familier sliter økonomisk og hvordan dette vil påvirke barna. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
BEKYMRET: Olaug Bollestad er svært bekymret for at flere familier sliter økonomisk og hvordan dette vil påvirke barna. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Stiller krav

KrF-lederen er bekymret for de økte forskjellene, og at flere barn skal føle på utenforskap.

– Regjeringen kan ikke grave hodet i sanden. Det er ungene dette går utover, som skal tilbake til skolen til høsten og fortelle om en sommer som var uten opplevelser, sier hun

KrF fremmer derfor et forslag om å gi ytterligere 50 millioner til frivillige organisasjoner, sier Bollestad.

– Det lå ganske mye penger til frivillige organisasjoner i budsjettet, men når 500 familier står i kø bare hos Blå Kors nytter det ikke å si at vi har gitt penger, sier hun.

SV mener økning av barnetrygden vil hjelpe mange familier.

– Vi må gjøre langt mer for at unger vokser opp med de samme mulighetene og den samme fremtiden fremfor seg, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

De siste tjue årene har barnefattigdommen i Norge økt fra 4 prosent til 11,7.

MÅ BEDRE SITUASJONEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) mener regjeringen må komme mer på banen og bedre situasjonen til lavinntektsfamilier. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
MÅ BEDRE SITUASJONEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) mener regjeringen må komme mer på banen og bedre situasjonen til lavinntektsfamilier. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I tillegg mener Kaski at regjeringen må få på plass flere ordninger, som sikrer barn og unge i familier med dårlig råd gratis inngang til kultur- og fritidsarrangementer.

Vil ikke gi mer støtte

Barne- og familieministeren vedgår at det er en bekymringsfull utvikling at flere trenger hjelp til sommerferie.

– Behovet er nok mye større i år enn tidligere. Det har nok med pandemien å gjøre, da mange fikk et vanskelig forhold til jobb og hvor mange ikke har reist, sier Kjersti Toppe.

STRAKSTILTAK: Kjersti Toppe bekrefter at behovet er stort, men kan ikke love strakstiltak før sommerferien. Foto: Aurora Hovland / TV 2
STRAKSTILTAK: Kjersti Toppe bekrefter at behovet er stort, men kan ikke love strakstiltak før sommerferien. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Vil dere gi ytterligere støtte til de frivillige organisasjonene, slik KrF foreslår?

– Vi har gitt mer penger til ferietilbud som drives av de frivillige organisasjonene. Vi har også gitt de momskompensasjon som gjør det billigere for dem i drive, sier hun.

Utover støtten som allerede er vedtatt i årets statsbudsjett, planlegger ikke regjeringen å gi mer. Toppe kan heller ikke love andre strakstiltak for barnefamilier som gruer seg til sommeren.

– Du skjønner at de som sitter hjemme ikke blir så beroliget av at det du sier?

– Noen vil kanskje ønske seg ekstra midler akkurat nå for denne sommeren. Men sommerferien er en utfordring for barnefamilier alle år, og vi legger opp en helhetlig politikk som minsker forskjellene i samfunnet, sier hun.

Relatert