FORETREKKER VENNSKAP: Sp-leder Trygve slagsvold Vedum vil bare være venner med SV - ikke ha dem med i regjering. Foto: Sverre Saabye / TV 2
FORETREKKER VENNSKAP: Sp-leder Trygve slagsvold Vedum vil bare være venner med SV - ikke ha dem med i regjering. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Bare gode venner med SV

Trygve Slagsvold Vedum slamrer døren igjen for en flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

Mandag ba LO-leder Peggy Hessen Følsvik om at regjeringen utvides til en flertallsregjering ved at SV går inn. Under sin hilsningstal til LO-kongressen dagen etter slår Sp leder Trygve Slagsvold Vedum døren ettertrykkelig igjen for SV.

– Det var SV selv som valgte å forlate forhandlingene på Hurdalsjøen. De begrunnet det med den store politiske avstanden i Sikkerhetspolitikken og energipolitikken. Det er en ærlig sak. Debattene den senere tiden viser tydelig at avstanden er stor mellom regjeringspartiene og SV på disse områdene. Dersom våpenstøtten til Ukraina, støtten til Nato og oljepolitikken skulle diskuteres innad i regjeringen, ville det blitt svært krevende, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Vennskap holder

Han vil heller være venner med SV i Stortinget enn å inngå et forpliktende samliv i regjeringen.

– Vi er svært gode venner og vi har et svært godt samarbeid om budsjett og andre saker i Stortinget. Senterpartiet har alltid ønsket en regjering med Ap og Sp. Det har vi nå. Vi har en god regjeringsplattform som vi styrer på, så det er ikke aktuelt å invitere flere inn, seir Sp-lederen.

– Så Sp er en garantist for at SV ikke kommer i regjering?

– Det er en avsporing. Det var SV som forlot regjeringsdrøftingene med en begrunnelse jeg respekterer, sier Slagsvold Vedum.

Ikke tipset på forhånd

Senterpartiets ledelse, i motsetning til SVs ledelse, var ikke orientert på forhånd om LO-lederens utspill. Finansministeren hadde en full kalender på mandag, og kom derfor ikke på banen før tirsdag morgen. Men at han ikke var orientert på forhånd avfeier Slagsvold Vedum som et problem.

– Det har jeg overhode ingen problemer med. LO-lederen står selvsagt fritt til å si hva hun mener både om regjeringssammensetninger og andre temaer, men jeg avstår fra å følge hennes samlivsråd i denne saken. Det er bedre å leve sammen som gode venner enn i et krevende samliv, Sier Sp-lederen.