Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og statsminister Jonas Gahr Støre varsler strengere krav til innleie av arbeidskraft Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og statsminister Jonas Gahr Støre varsler strengere krav til innleie av arbeidskraft Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Strammer inn mot innleid arbeidskraft

Regjeringen varsler nye og strengere regler til høsten

førJonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen varsler strengere regler for innleid arbeidskraft allerede til høsten.

– Hele faste stillinger skal være det normale i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

En rekke forslag til innstramminger har vært på høring:

  • Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Innstramminger i hele landet på muligheten til å innleie fra bemanningsforetak.
  • Arbeidstakeres rettigheter styrkes slik at du får rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter to år.
  • Dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og det innføres strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd.
  • Den rettslige grensen mellom innleie og entreprise skjerpes, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.

Norgesmodell

Nå letter regjeringen på sløret om hva slags innstramminger som vil bli foreslått. Regjeringen vil innføre en såkalt Norgesmodell, der man samler tiltak som har vært prøvd rundt i ulike deler av landet for å stoppe bruk av innleide arbeidstakere, særlig fra land i Øst-Europa, til fortrengsel for hele faste stillinger i Norge.

Både byggebransjen, transportbransjen og en del tjenestenæringer har de siste årene økt bruken av innleide midlertidige ansatte.

– I noen deler av arbeidslivet har bruken av innleid arbeidskraft fått bre om seg, det er det arbeidsfolk som nå betaler prisen for. Det blir det nå slutt på, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik hilser innstramningene velkommen.

– Dette har vi etterlyst i mange år, også overfor den forrige regjeringen. Unødig innleie svekker seriøsiteten i arbeidslivet og de ansattes rettigheter, sier hun.

Arbeids- og Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen lover rask behandling av et nytt regelverk.

– Målet er at Stortinget skal få et nytt regelverk til behandling før sommeren, slik at tiltakene kan vedtas i løpet av høsten, Sier Mjøs Persen.

– Garanti

Lederen i Agder Fagforening i Fellesforbundet, Christian Justnes, mener det er på høy tid å stramme inn på bruk av innleide.

– Fast ansatte i egen virksomhet er en garanti for seriøsitet og ryddige forhold på arbeidsplassene. Vi opplever ofte at de innleide jobber helt på siden av arbeidstidreglene i Norge, og ofte ikke får ekstra betalt for overtid.

Han avviser at dette vil gjøre byggearbeid og transport dyrere.

– Når du ser kostnaden per time er ikke byggtjenester mer kostbart enn mye annet, for eksempel advokattjenester, reparasjoner og lignende. Dessuten har det en positiv effekt på sikkerhet og kvalitet at arbeidet utføres av fast ansatte, sier Justnes.

Regjeringen har i tillegg til tiltak mot innleie varslet flere tiltak for et mer seriøst arbeidsliv i år:

  • En lovfestet heltidsnorm. Saken kommer til Stortinget før sommeren.
  • Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser blir fjernet 1. juli.
  • Arbeidsgivere skal ikke lenger ha mulighet til omgå ansvaret for ansatte ved å definere dem som selvstendige oppdragstakere.
  • En Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser skal presenteres før nyttår.
Høyres nestleder Henrik Asheim mener regjeringen nå gjør det vanskeligere for folk å komme seg ut i arbeid. Foto: Truls Aagedal / TV 2
Høyres nestleder Henrik Asheim mener regjeringen nå gjør det vanskeligere for folk å komme seg ut i arbeid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Bekrefter det vi fryktet

Høyres nestleder Henrik Asheim sier Høyre er helt enig i at hele og faste stillinger skal være normalen i Norge:

– Men det er de også, sier Asheim til TV 2.

Nå mener han at regjeringen gjør det vanskeligere å få folk ut i jobb, og påpeker at de gjør det i en tid hvor næringslivet «skriker» etter arbeidskraft.

– Regjeringen bekrefter det vi fryktet, nemlig at høringen bare var en skinnprosess. Støre og arbeidsministeren har bestemt seg for en løsning uten å sjekke skikkelig hva konsekvensen blir, sier Høyres nestleder.

Relatert