USOSIALT: Kaveh Rashidi, lege og samfunnsdebattant, reagerer på at barn ikke har like muligheter til å delta i samfunnet. Foto: TV 2 / Frode Sunde / Martin Leigland
USOSIALT: Kaveh Rashidi, lege og samfunnsdebattant, reagerer på at barn ikke har like muligheter til å delta i samfunnet. Foto: TV 2 / Frode Sunde / Martin Leigland

Fikk prissjokk på familieutflukt: – Mange fortvilte foreldre har tatt kontakt

Lege og foredragsholder Kaveh Rashidi kommer med en tydelig henstilling etter besøket.

I helgen bestemte Kaveh Rashidi og samboeren seg for å finne på noe ekstra for minstemann.

Familien landet på å besøke Teknisk Museum i Oslo, som er et museum for industri, vitenskap, teknologi og medisin med interaktiv læring for hele familien.

Per voksen kostet inngangsbilletten 165 kroner. Prisen for et barn er 110. I kafeen kjøpte foreldrene hver sin brus og én kokosbolle til sønnen. Den totale prislappen endte på 575 kroner.

I etterkant av besøket, la fastlegen ut en melding, som satte fyr på sosiale medier.

– Usosialt

Rashidi reagerer kraftig på at et kulturtilbud for hele familien, ender på en så høy prislapp.

– Dette er usosiale priser, og det gjelder en hel haug sunne aktiviteter for barn, der barna ikke har like muligheter, skrev Rashidi i sosiale medier i etterkant.

DYRT: Tre inngangsbilletter, to brus og én kokosbolle kostet familien 575 kroner. Foto: Martin Leigland / TV 2
DYRT: Tre inngangsbilletter, to brus og én kokosbolle kostet familien 575 kroner. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han utdyper overfor TV 2 at han mener det er svært viktig at kulturtilbudene er tilgjengelig for alle innbyggerne.

– Jeg synes det er viktig både for folkehelsa og rent etisk at alle barn skal ha lik tilgang til fine aktiviteter. Vi er en heldig familie, men for veldig mange er det en realitet at man på grunn av prisene ikke får ta del i slike aktiviteter, sier han.

Rashidi er bekymret for at konsekvensen blir at familier og barn blir ekskludert som følge av lav inntekt.

– Dette museet er bare ett eksempel, og dette er dessverre en gjenganger enten man skal på barneteater eller i svømmehallen. Det bidrar til å skape sosiale ulikheter og at alle barna ikke får de samme mulighetene, sier han.

Sett i lys av responsen han fikk etter innlegget, er det tydelig at han traff en nerve.

– For dyrt

– Jeg forstår at dette oppleves dyrt for mange, sier museumsdirektør Frode Meinich.

Selv om han gjerne skulle sett at museet var gratis for alle skoleelever i Oslo, og egentlig for alle, mener han det er lite de kan gjøre for å senke prisene.

IKKE NOK TILSKUDD: Til tross for 60 prosent statlig støtte, skulle museet gjerne også hatt stønad fra Oslo kommune. Foto: Martin Leigland / TV 2
IKKE NOK TILSKUDD: Til tross for 60 prosent statlig støtte, skulle museet gjerne også hatt stønad fra Oslo kommune. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han viser til at 40 prosent av inntektene til museet stammer fra inntektene til museumsbutikken, kafeen, billetter og utleie av lokaler. De resterende 60 er statlig støtte fra Kulturdepartementet.

– Jeg skulle ønske vi hadde fått mer offentlig støtte, så besøket kunne vært mye billigere. I avtalen om støtte, ligger det imidlertid en forventning om at vi skal øke inntektene og egenandelen vår, sier Meinich.

– Men med en statlig støtte på 60 prosent, er det ikke noe dere kan gjøre for å få ned prisene?

– Vi prøver, men det er ikke de offentlige tilskuddene høye nok til at vi klarer nå, sier han.

DYRE FRISTELSER: Kafétilbudet på museet er fristende, men bidrar til å gjøre museumstyren enda dyrere for småbarnsfamiliene. Foto: Martin Leigland / TV 2
DYRE FRISTELSER: Kafétilbudet på museet er fristende, men bidrar til å gjøre museumstyren enda dyrere for småbarnsfamiliene. Foto: Martin Leigland / TV 2

I liket med mange andre norske bedrifter, forteller Meinich at museet gikk med kraftig underskudd i 2021 etter korona, og ligger an til det samme i år.

I tillegg merker de, i likhet med resten av samfunnet, at kostnadene på alt øker.

Flere besøkende fra etablerte familier

Undersøkelser museet selv har gjennomført bekrefter også at det er en skjev demografisk balanse i besøksmassen.

– Vi ser at det er en overvekt av godt etablerte familier og et større tyngdepunkt av besøkende fra Oslo Vest, sier Meinich.

For å komme noe av problemet i møte, deler museet årlig ut gratisbilletter til to utvalgte bydeler – i år bydel Bjerke og Grünerløkka. Meinich erkjenner at det ikke er nok til å løse utfordringene.

I fjor ble Teknisk Museum kåret til hovedstadens «beste opplevelse for barn» i Aftenposten. Selv om museumsdirektøren er glad for prisen, underbygger det indirekte også utfordringen.

BESØK: Museumsdirektør Frode Meinich erkjenner at ikke alle kan ta seg råd til et besøk på Teknisk Museum. Foto: Martin Leigland / TV 2
BESØK: Museumsdirektør Frode Meinich erkjenner at ikke alle kan ta seg råd til et besøk på Teknisk Museum. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det koster såpass mye at det vil være folk som ikke har råd til å besøke oss, og det er fryktelig trist om ikke alle barn får muligheten til å oppleve det, sier han.

Meinich ser gjerne at Oslo kommune, som ikke gir støtte til museet i dag, kommer på banen.

Slik svarer kommunen

– Det er dyrt å benytte seg av kultur- og aktivitetstilbudene i byen, spesielt for barnefamilier. Å oppleve at man ikke kan delta gjør at man føler seg utenfor samfunnet, så vi jobber masse med dette, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo.

UNDERSØKER BARRIERER: Kommunen er i gang med arbeid for å gjøre kulturtilbud rimeligere. Foto: Martin Leigland / TV 2
UNDERSØKER BARRIERER: Kommunen er i gang med arbeid for å gjøre kulturtilbud rimeligere. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han viser til at kommunen har satt inn tiltak for å gi flere familier et tilbud. Han viser blant annet til forslaget i revidert budsjett om å bevilge 20 millioner kroner til gratis sommeraktiviteter i regi av idretten, og at det satses stort på Osloskolen.

– Vi setter også i gang et arbeid for å se på barrierer for deltakelse i kulturen, og i det arbeidet utfordrer vi staten på at prisen må bli billigere, sier han.

På gjentatte spørsmål om hvorfor ikke kommunen også kan bidra til at Teknisk museum og andre familieaktiviteter blir rimeligere hovedstaden, svarer han at kommunen allerede gjør mye for å gi barn og barnefamilier gratistilbud.

– Når familier opplever å bli ekskludert fra tilbudene, hvorfor kan dere ikke gjøre mer?

– Det er mange familier som ikke kommer med, og vi setter inn konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Jeg mener likevel at staten må ta sin del av ansvaret, og bidra med økonomiske rammer slik at prisene blir lavere, det være seg Nationaltheatret eller Teknisk museum, sier han.

GJØR MYE: Gamal svarer at kommunen allerede gjør mye for å gi barnefamilier et gratistilbud i Oslo. Foto: Martin Leigland / TV 2
GJØR MYE: Gamal svarer at kommunen allerede gjør mye for å gi barnefamilier et gratistilbud i Oslo. Foto: Martin Leigland / TV 2

De høye prisene på familieaktiviteter, er ikke bare et Oslo-problem. I etterkant av at fastlege Kaveh Rashidi la ut innlegget, har folk fra hele landet tatt kontakt.

Foreldre tar kontakt fra hele landet

– Både på Instagram og Twitter har det flommet inn med meldinger fra fortvilte småbarnsforeldre fra hele landet som ønsker å ha med barna på aktiviteter, men som ikke har råd til å prioritere det, forteller Rashidi.

Boliglån, strøm, mat – det meste har hatt en enorm prisøkning siste tiden.

Innlegget har blitt likt nesten 1800 ganger på Twitter og nesten hundre delinger.

Rashidi skulle ønske kommuner gjorde mer for å sørge for at kulturtilbudene var like realistisk å benytte seg av for alle familier.

LØFTER DEBATTEN: Kaveh Rashidi etterlyser mer oppmerksomhet rundt at alle innbyggere skal ha like muligheter til å benytte seg av byens aktiviteter. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØFTER DEBATTEN: Kaveh Rashidi etterlyser mer oppmerksomhet rundt at alle innbyggere skal ha like muligheter til å benytte seg av byens aktiviteter. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg synes de bør utvide de tiltakene som allerede eksisterer, som vi vet er viktige for utviklingen til barn. I tillegg bør de så på muligheten for å skape nye løsninger, sier Rashidi.

Han mener dette uansett er en vinn-vinn-situasjon.

– Vi gjør utrolig mye riktig for barna i Norge, men vi må ikke si oss fornøyd av den grunn. Enda flere sunne aktiviteter burde gjøres tilgjengelig for alle, og det er en investering jeg tror man får tilbake for.

Brenner du inne med noe etter å ha lest denne artikkelen? Har du opplevd noe lignende selv? Ta kontakt med journalist Fanny Bu på 922 44 285 / fanny.bu@tv2.no eller journalist Sunny Sharma 476 60 150 / sunny.sharma@tv2.no.

Relatert