ØVELSE: En finsk soldat går forbi et M270 rakettbatteri på Setermoen under «Cold Response»-øvelsen 22. mars 2022. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP
ØVELSE: En finsk soldat går forbi et M270 rakettbatteri på Setermoen under «Cold Response»-øvelsen 22. mars 2022. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP
Jernbane, flyvåpen og ny etterretning:

Slik kan Norges forsvar se ut med nye Nato-medlemmer

Dersom Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, kan det ha stor betydning for det norske forsvaret, ifølge ekspertene.

– Det blir et slags militært teater og gir oss helt andre muligheter, sier professor Njord Wegge ved Krigsskolen til TV 2.

For krigen i Ukraina har fått flere til å skjelve i beina. Til tross for over 70 år med nøytralitet, har både Finland og Sverige valgt å søke seg inn i forsvarsalliansen Nato.

Håpet er å stå sterkere ved et eventuelt russisk angrep, men det kan også være gode nyheter for det norske forsvaret, skal vi tro ekspertene.

SØKER SEG INN I NATO: Svenske soldater under «Cold Response» i mars 2022. Foto: Yves Herman / Reuters
SØKER SEG INN I NATO: Svenske soldater under «Cold Response» i mars 2022. Foto: Yves Herman / Reuters

Strategiske fordeler

For med et Nato-medlemskap kommer det også forpliktelser. Fordi for å få beskyttelse, må man også gi beskyttelse.

– Sverige og Finland har alltid vært partnerland med Nato, men det har også Ukraina vært. Sikkerhetsgarantiene gjelder kun for medlemsland, og det tror jeg har begynt å demre hos naboene våre for alvor etter den russiske invasjonen, sier seniorrådgiver Per Erik Solli ved NUPI til TV 2.

FORDEL: Militærrådgiver Per Erik Solli i NUPI tror det er positivt for Norge om Sverige og Finland blir Nato-medlem. Foto: Robin Jensen / TV 2
FORDEL: Militærrådgiver Per Erik Solli i NUPI tror det er positivt for Norge om Sverige og Finland blir Nato-medlem. Foto: Robin Jensen / TV 2

Han forteller at det er flere fordeler for Norge dersom Sverige og Finland blir ratifisert som medlemmer. Ikke minst fordi vi kan nyte godt av våre delte landegrenser.

– Hvis Russland angriper oss, har vi hittil stått alene fram til allierte forsterkninger kommer, men om Sverige og Finland blir Nato-medlemmer, kan det svenske og finske forsvaret bidra umiddelbart, sier han.

I tillegg betyr det at vi kan benytte oss av svenske og finske territorium i en krisesituasjon.

– I en spent situasjon kan vi for eksempel flytte Telemarksbataljonen til Finnmark via Sverige og Finland, sier Solli.

SVENSK/FINSK FORDEL: Med Sverige og Finland som Nato-medlemmer, vil blant annet norsk troppeforflyttning være mer fleksibel. Foto: Heikki Saukkomaa /AP
SVENSK/FINSK FORDEL: Med Sverige og Finland som Nato-medlemmer, vil blant annet norsk troppeforflyttning være mer fleksibel. Foto: Heikki Saukkomaa /AP

Ifølge seniorrådgiveren kan det også bety at Trondheim havn blir viktigere fremover.

– Dersom Göteborg havn eller hele Østersjøen blir stengt for forsyninger i en krigssituasjon, kan Trondheim havn få en viktig rolle i å sende forsyninger til Sverige og Finland, forklarer seniorforskeren.

– Unik geografisk fleksibilitet

Et Nato-medlemskap for Sverige og Finland vil også bety at vi i mye større grad deler ressursene vi har tilgjengelig i en krigssituasjon, ifølge ekspertene.

Det kan handle både om sivil beredskap, et styrket flyvåpen og utvidet bruk av de nordiske jernbanenettverkene.

Sistnevnte er spesielt viktig med tanke på forsyningsleveranser, blant annet fordi svenskene og finnene har et mer utviklet jernbanenettverk som strekker seg mye lenger nord enn i Norge.

FLEKSIBILITET: Professor Njord Wegge ved Krigsskolen tror et svensk-finsk Nato-medlemskap vil gi store geografiske fordeler og økt fleksibilitet i en krisesituasjon. Foto: Forsvaret
FLEKSIBILITET: Professor Njord Wegge ved Krigsskolen tror et svensk-finsk Nato-medlemskap vil gi store geografiske fordeler og økt fleksibilitet i en krisesituasjon. Foto: Forsvaret

– Jernbanene i Sverige vil gjøre det raskere og lettere å frakte mannskaper og tunge kjøretøy raskt. For eksempel kan man frakte utstyr fra Trondheimsfjorden med jernbane via Østerssund og nordover, i stedet for å kjøre på E6, sier Wegge til TV 2.

Men også det norske luftforsvaret kan yte godt av et slikt militært samarbeid, ifølge Solli.

– Flybasene kan bli viktige virkemidler. Det åpner for at kampfly på Ørlandet kan bruke svenske og finske flybaser i krig, og motsatt, forklarer han og legger til:

– Det betyr at vi i en krigssituasjon kan se en svensk flyavdeling på Andøya, og det gir oss en geografisk fleksibilitet vi ikke har hatt tidligere.

FINSK FLY: Et finsk Air Force F/A-18 Hornet fighter fly deltar i «Arctic Challenge Exercise» i Rivaniemi, Finland i 2015 Foto: Lehtikuva
FINSK FLY: Et finsk Air Force F/A-18 Hornet fighter fly deltar i «Arctic Challenge Exercise» i Rivaniemi, Finland i 2015 Foto: Lehtikuva

Tryggere i Nord-Norge

Men den aller største gulroten kommer finnmarkingene til gode, tror ekspertene.

Hittil har både Norge og Nato slitt med å forklare om og til hvilken grad de kan forsvare Finnmark i en eventuell krisesituasjon, ifølge Wegge.

– I en situasjon hvor Russland eventuelt kan nekte Nato adgang til Finnmark gjennom kontroll av luftrommet, vil den utfordrende geografien i Nord-Norge gi problemer med logistikk og etterforsyninger til eventuelle norske styrker i regionen, forklarer professoren.

FINNMARK: Finnmarkingene vil nyte godt av et eventuellt samarbeid, mener ekspertene. Bildet er fra grensen mellom Storskog og Borisoglebsk. Foto: Maxim Shemetov / Reuters
FINNMARK: Finnmarkingene vil nyte godt av et eventuellt samarbeid, mener ekspertene. Bildet er fra grensen mellom Storskog og Borisoglebsk. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Det har med den utfordrende naturen i regionen å gjøre, som gjør det vanskelig å flytte militære styrker raskt og smidig. Men om naboene våre blir Nato-medlemmer, kan den norske forsvarsplanleggingen gå gjennom en stor omvelting.

Hittil har terrenget mellom Lyngen og Alta, kjent som Lyngen-defileet, vært definerende for norsk forsvarsplanlegging, og her kan det skje endringer. Åpner svensk og finsk territorium seg for norske styrker, er det nemlig raskere å gå rundt defileet enn gjennom.

– Å få disse to nordiske landene med i Nato vil ha en veldig positiv fordel for Norge og vår mulighet til å forsvare den nordligste delen av landet vårt, understreker Wegge.

– Vi har aldri kunne planlagt å hjelpe hverandre i krig fordi Finland og Sverige står utenfor Nato, men det kan vi dersom de blir medlemmer, legger Solli til.

Hundretusener av soldater

Også mannskaper i Natos nordflanke vil styrkes betydelig ved et medlemskap, blant annet gjennom volumet til den finske mobiliseringshæren, og med Sveriges relative robuste forsvar.

Spesielt Finland vil kunne gi Norge store strategiske fordeler, tror ekspertene.

– Finland har i mye større grad beholdt mobiliseringsforsvaret, mens norsk og svensk side har gått mot økt profesjonalisering, forklarer Wegge.

Det vil si at Norge i større grad har investert i høyteknologisk utstyr og jagerfly, mens Finlands forsvarsplanlegging bygger på rask mobilisering av bakkestyrker.

– Finland kan mobilisere hundretusener av mannskap på relativ kort tid, og det har vi sett fordelen av i Ukraina, forklarer Wegge, og legger til:

ARTILLERI: Finske soldater flytter et Tampella artilleri under 'Cold Response' 2022. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP
ARTILLERI: Finske soldater flytter et Tampella artilleri under "Cold Response" 2022. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Med finnene på Nato-laget må vi tenke nytt om forsvarskonseptene også for Nord-Norge, da Finland som allierte potensielt kan gi oss tilgang på langt flere mannskaper i nord i en krisesituasjon.

Ifølge ekspertene vil også den sivile beredskapen i Norden øke med et Nato-medlemskap.

– Det åpner for et enda tettere samarbeid om totalforsvar, og hele den sivile beredskapen blir sterkere. Det at vi kan bruke hverandres sivile ressurser og lagrer mer fleksibelt i krig, gir oss en enorm fordel, sier Wegge.

Ekspertene legger til at økt deling av etterretningsinformasjon også vil kunne gange Norge i en krigssituasjon.

– Med Sverige og Finland i Nato vil informasjonsflyten og etterretningssamarbeidet trolig gå mye mer knirkefritt, avslutter Solli.

Russiske reaksjoner

Men selv om Sverige og Finland enda ikke er ratifiserte medlemmer av Nato, har russiske myndigheter rukket å komme med en rekke advarsler.

Senest mandag sa Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov til russiske medier at det var en «alvorlig feil som vil få omfattende konsekvenser», dersom deres to nordiske naboer blir med i forsvarsalliansen, ifølge NTB.

– ALVORLIG FEIL: Sergej Rjabkov mener at dersom Sverige og Finland inlemmes i Nato så er det en «alvorlig feil som vil få omfattende konsekvenser». Foto: Eloi Rouyer / AFP
– ALVORLIG FEIL: Sergej Rjabkov mener at dersom Sverige og Finland inlemmes i Nato så er det en «alvorlig feil som vil få omfattende konsekvenser». Foto: Eloi Rouyer / AFP

For russerne er også Finnmark strategisk viktig. Det er fordi de er avhengige av forsyningstilgang til sine strategiske ubåter ved Kolahalvøya i Barentshavet, for å kunne gjengjelde eventuelle Nato-angrep og holde avstand fra alliansen.

– Det er en rekalibrering på gang hvor man prøver å forstå mer om det sikkerhetspolitiske trusselbildet i nord, forklarer Wegge.

NORSK-RUSSISK GRENSE: Et norsk observasjonstårn holder oppsyn med Pasvikelven, som skiller Norge fra Russland. Foto: Maxim Shemetov / Reuters
NORSK-RUSSISK GRENSE: Et norsk observasjonstårn holder oppsyn med Pasvikelven, som skiller Norge fra Russland. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Men til tross for økt beredskap i Nord-Norge, tror ikke professoren at Norges forhold til Russland ved grensa vil endre seg med det første.

– Det eneste som er fast er geografien, og i Norge vil vi alltid måtte forholde oss til Russland som nabo, sier han.