ÅSTEDET: Hyttegata i Kongsberg ble åsted for en av vår tids mest brutale voldsepisoder. I løpet av kort tid ble fem mennesker drept. Foto: Frode Sunde / TV 2
ÅSTEDET: Hyttegata i Kongsberg ble åsted for en av vår tids mest brutale voldsepisoder. I løpet av kort tid ble fem mennesker drept. Foto: Frode Sunde / TV 2
KONGSBERG-DRAPENE:

Sa han utførte angrepet fordi han var tom for mat – politiet sjekket kjøleskapet

I avhør har Espen Andersen Bråthen (38) sagt at angrepet i Kongsberg var planlagt i et halvt års tid, men at det ble utført 13. oktober fordi han gikk tom for mat, får TV 2 opplyst.

Ett av de over hundre dokumentbevisene som skal legges frem i rettssaken som begynner onsdag, er et bilde av Bråthens kjøleskap.

I dagene etter drapene på Kongsberg 13. oktober i fjor spurte politiet om det var noen grunn til at han hadde utført angrepet akkurat den dagen.

TV 2 får opplyst at Bråthen svarte med å si at det var fordi han hadde gått tom for mat.

På bakgrunn av forklaringen undersøkte politiet om det stemte at han ikke hadde tilgang til noe å spise. Undersøkelsene viste at han hadde både mat i kjøleskapet og penger nok på konto til å kjøpe mer.

– Planlagt et halvt år

Selv sier Bråthen at han hadde tenkt på gjennomføringen av angrepet i et halvt års tid, får TV 2 opplyst.

Politiet har tidligere uttalt at de mener planleggingen pågikk i «noe tid» forut for angrepet. Slik TV 2 forstår det, mener påtalemyndigheten at den konkrete planleggingen ikke har pågått så lenge som et halvt år i forveien.

DRAPSMANN: Espen Andersen Bråthen (38) har forklart seg detaljert om kvelden da han drepte fem personer på Kongsberg i fjor høst. Foto: Privat
DRAPSMANN: Espen Andersen Bråthen (38) har forklart seg detaljert om kvelden da han drepte fem personer på Kongsberg i fjor høst. Foto: Privat

Det har vært oppnevnt tre rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert Bråthen. De har, slik TV 2 forstår det, innhentet store mengder dokumentasjon og snakket med personer i tiltaltes nære krets.

Det er også gjennomført en rekke samtaler med Bråthen.

Påtalemyndigheten kommer, i tråd med de sakkyndiges vurderinger, til å legge ned påstand om at Bråthen dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noen forhold som kan være med på å belyse hendelsesforløpet eller andre ting knyttet til bevisførselen, sier statsadvokat Andreas Christiansen til TV 2.

– Stor belastning

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sier at han erkjenner å ha gjort det han er tiltalt for. Han ønsker ikke å gå inn på hva Bråthen kommer til å forklare i retten.

– Det kommer til å bli en særdeles tung og vanskelig prosess for alle de berørte. Jeg tror mange gleder seg til å få denne rettssaken overstått, sier Neumann.

Advokaten sier at de ikke legger opp til en omfattende bevisførsel fra deres side ettersom de rettsoppnevnte sakkyndige er enstemmige om at det er sterke holdepunkter for at Bråthen var utilregnelig.

– Jeg skal ikke forhåndsprosedere denne saken, men slik tiltalen er utformet, ser den ut til å stemme godt med hva han har erkjent og de øvrige tekniske bevisene i saken.

Koordinerende bistandsadvokat Astrid Røkeberg sier til TV 2 at det for hennes klienter er viktig at rettssaken blir gjennomført på en verdig måte.

BOLIGEN: Krimteknikere gjorde undersøkelser i boligen til drapssiktede Espen Andersen Bråthen i flere dager etter angrepet. Foto: Kristin Grønning / TV 2
BOLIGEN: Krimteknikere gjorde undersøkelser i boligen til drapssiktede Espen Andersen Bråthen i flere dager etter angrepet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Dette er en stor belastning for de etterlatte og for de fornærmede. De ønsker seg mest mulig to i tiden som kommer, sier hun.

Advokat Vibeke Gjone Bille som representerer de etterlatte etter Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge, sier at rettssaken blir en stor belastning også for hennes klienter.

26 fornærmede

Buskerud tingrett har satt av en måned til rettssaken, som altså begynner onsdag.

I tillegg til fem drap er Bråthen tiltalt for 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.

De drepte var Andrea Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75).

DREPT: Andrea Meyer (52), Liv Berit Borge (75), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75). Foto: Privat
DREPT: Andrea Meyer (52), Liv Berit Borge (75), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75). Foto: Privat

Det fremkommer av tiltalen at Bråthen stakk de drepte flere ganger med kniv, og at de alle døde etter kort tid. Ifølge tiltalen skjedde alle drapene innen en tidsramme på omtrent 20 minutter.

Alle de elleve drapsforsøkene 38-åringen er tiltalt for, skjedde inne på en Coop Extra-butikk hvor han skjøt rundt seg med pil og bue. Tre av de fornærmede ble truffet av piler, men ikke påført livstruende skader.

I tillegg til de drepte er det 26 fornærmede i saken.

Relatert