REKONSTRUKSJON: Jan Helge Andersen under politiets rekonstruksjon i september 2000. Foto: Politiet
REKONSTRUKSJON: Jan Helge Andersen under politiets rekonstruksjon i september 2000. Foto: Politiet

Politimesteren om Baneheia-gjennomgang: – Det kan se brutalt ut

Viggo Kristiansens forsvarer er glad for at politiet i Kristiansand er åpne for å bli gransket etter sin rolle i Baneheia-saken. Selv sier politimesteren at det som kommer frem «kan se brutalt ut».

– Jeg er imponert over at de velger å stå frem og innrømme hva som er sannheten. Det er veldig positivt at de går inn for en granskning som vil kunne avklare hva som faktisk har skjedd her, sier Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens forsvarer til TV 2.

De siste dagene har både politiet og statsadvokaten i Agder måttet tåle kritikk for at Gjenopptakelseskommisjonen aldri fikk vite om en voldtektsanklage mot Jan Helge Andersen.

FORNØYD: Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORNØYD: Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin. Foto: Frode Sunde / TV 2

Førstestatsadvokaten i Agder skrev selv en lang redegjørelse til kommisjonen i 2019. På dette tidspunktet vurderte de om Kristiansen skulle få gjenåpnet saken.

Anmeldelsen ble henlagt fordi politiet mente Andersen var mindreårig på gjerningstidspunktet, men kvinnen fikk 200.000 kroner i erstatning fordi en nemd mente det hun fortalte var «klart sannsynliggjort».

Selv nekter Andersen for anklagene.

Enig i kritikken

Til tross for opplysningene i saken, valgte førstestatsadvokaten å formulere følgende til kommisjonen som skulle vurdere Viggo Kristiansens skjebne:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Etter flere dagers medietrykk valgte førstestatsadvokaten å gå ut i pressen og si at han ikke ante at denne anklagen fantes. Han betegner det som «svært uheldig» at politiet ikke informerte ham om denne saken.

Torsdag sa politimesteren i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, at statsadvokaten har rett.

– Basert på det jeg har fått kjennskap til så er det min vurdering at statsadvokaten burde blitt informert om den i påtegningen, sier Kjerstin Askholt.

MØTTE PRESSEN: Torsdag møtte Kjerstin Askholt pressen på Gardermoen. Foto: Frode Sunde / TV 2
MØTTE PRESSEN: Torsdag møtte Kjerstin Askholt pressen på Gardermoen. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Kan se brutalt ut»

– Hvordan er stemningen i politidistriktet nå?

– Jeg vet at utrolig mange mennesker gjorde en stor innsats for å løse denne saken for over 20 år siden. Når man nå skal se på alt sammen med 2022-øyne, kan det se brutalt ut. Nå får vi en full gjennomgang av Oslo politidistrikt, og det synes jeg er bra, sier hun.

– At opplysningene om voldtektsanklagen ikke nådde frem, er det enkeltpersoners eller systemet sin skyld?

– Det vet vi ikke ennå. Vi avventer tilbakemeldinger fra arbeidet som gjøres i Oslo. Får vi ikke alle svarene der, er jeg åpen for en ekstern gjennomgang av saken. Det ønsker vi å bidra positivt til, sier hun.

SIST SETT: Jentene som ble drept i Baneheia, ble sist sett ved denne badebrygga. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SIST SETT: Jentene som ble drept i Baneheia, ble sist sett ved denne badebrygga. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Slik reagerer Kristiansen

Arvid Sjødin sier at Viggo Kristiansen nå ser frem til at den nye etterforskningen av saken ferdigstilles – kanskje allerede før sommeren.

– Hvordan reagerer Kristiansen på opplysningene knyttet til anmeldelsen?

– Han er skuffet over at dette har skjedd, men for han, som har opplevd det han har opplevd, er det ingenting som overrasker ham, sier advokaten.

– Hvor alvorlig synes du dette er?

– Dette er en innrømmelse av at politiet har fortiet opplysninger, og det er rimelig å tenke seg at politiet har lest uttalelsene fra statsadvokaten og sett at vesentlig informasjon manglet. Det er alvorlig, sier Sjødin.

Relatert