KUTT I KOLLEKTIV: Regjeringen viderefører ikke ordningen der de dekker tapte inntekter i kollektivtrafikken i forbindelse med pandemien. Foto: Lise Åserud
KUTT I KOLLEKTIV: Regjeringen viderefører ikke ordningen der de dekker tapte inntekter i kollektivtrafikken i forbindelse med pandemien. Foto: Lise Åserud

Skuffet over egen regjering: – Dramatiske konsekvenser

Rødgrønne fylkespolitikere er misfornøyde med egen regjering etter kutt i kollektivtransporten. De frykter kollektivtransporten vil settes mange år tilbake.

Regjeringen viderefører ikke støtten kollektivtransporten fikk da passasjerene uteble under pandemien, det kommer frem under revidert nasjonalbudsjett.

Ruter har allerede vedtatt rutekutt fra 4. juli fordi de reisende fortsatt ikke er tilbake.

Tidligere denne uka varslet kollektivselskapet at situasjonen neste år blir dramatisk og at tilbudet i gamle Akershus kan bli kuttet med 12–14 prosent.

– Det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

– Dramatiske kutt

– På sikt må vi tilpasse tilbudet, men det for tidlig, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, til TV 2.

Han mener fylkeskommunen ikke har tilstrekkelig økonomiske ressurser til å opprettholde kollektivtilbudet i en overgangsfase fra pandemien.

SKUFFET: Edvin Søvik i Arbeiderpartiet er skuffet over regjeringens varslede kutt i kollektivtrafikken. Foto: Ole Berg-Rusten
SKUFFET: Edvin Søvik i Arbeiderpartiet er skuffet over regjeringens varslede kutt i kollektivtrafikken. Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke forlenger korona-kompensasjonen. Forslaget innebærer dramatiske kutt i rutetilbudet i hovedstadsområdet, som vil gjøre hverdagen til vanlige folk vanskeligere, sier Søvik.

Han tror mange år med oppbygging av kollektivtransporten vil risikere et tilbakeslag med økt bilbruk og færre som velger kollektivt.

– Det vil gi økt trafikk, klimautslipp og dårligere luftkvalitet i det tettest befolkede området i landet, sier Søvik

– Har du fått signaler fra flere i Arbeiderpartiet om misnøye rundt dette forslaget?

– I fylkestingsgruppen, i Viken Arbeiderparti, er det en unison holdning om at dette er noe vi ikke fornøyd med. I tillegg mener flere ordførere og lokalpolitikere at dette er en viktig sak, sier han.

OMSTILLING: Olav Skinnes (Sp), mener kollektivtransporten trenger tid til å omstille seg til en ny normal.
OMSTILLING: Olav Skinnes (Sp), mener kollektivtransporten trenger tid til å omstille seg til en ny normal.

Vil ramme hele Viken

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, er heller ikke fornøyd med kollektivkutt.

Han frykter det vil skape negative ringvirkninger for det samlede samferdselstilbudet i hele Viken.

– Det er ikke veldig oppløftende. Mange kutt vil måtte gjennomføres i områder som har begrenset kollektivtilbud fra før, sier Skinnes til TV 2.

Skinnes tror et redusert tilbud på kveldstid og helger vil gjøre det vanskelig for skiftarbeidere og for de som benytter seg av kollektiv til fritidstilbud.

– Regjeringen vil spare litt nå, men det kuttet kan gjøre at kollektivtransporten vil settes mange år tilbake. Transport vil i det store og hele overlates til bilbruk, sier Skinnes.

Han mener kollektivtransporten trenger tid til å omstille seg etter pandemien.

– Vi har et ønske om at flere av de som i dag har gått over til å bruke elbil, skal gå over til kollektivtransport i sentrale områder. Det klarer vi ikke få til hvis busstilbudet kuttes dramatisk, sier Skinnes.

– Har du et krav til partilederen din?

– Jeg vil henstille regjeringen til å gi kollektivtransporten midler, for å kunne omstille seg til en ny normal etter pandemien, avslutter Skinnes.

– Elendig klimaprofil

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er stekt i mot at regjeringen kutter mer i kollektivtransporten enn på motorveiprosjekter.

– Det har en elendig klimaprofil, og det er helt unødvendig å spare de store investeringene som er planlagt for motorveiprosjektene, sier Kaski til TV 2.

MINDRE PENGER: Kari Elisabeth Kaski (SV) tror folk vil ha mindre å rutte med hvis kuttene i kollektivtransporten trer i kraft.
MINDRE PENGER: Kari Elisabeth Kaski (SV) tror folk vil ha mindre å rutte med hvis kuttene i kollektivtransporten trer i kraft.

– Hva vil dere satse på?

– Vi vil satse på kollektivt og på trygge veier i distriktene og heller kutte på motorvei. Nå ser det ut som regjeringen gjør det motsatte, sier hun.

– Må sette en grense

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), mener de har gitt kollektivtransporten god tid.

– Nå er vi på vei ut av pandemien, og det er naturlig at vi avrunder de ulike kompensasjonsordninger ut det halvåret her, sier han til TV 2.

– Flere i ditt eget parti og Arbeiderpartiet frykter det er for tidlig. Hva mener du?

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett presenterte Trygve Slagsvold Vedum flere kutt, blant annet i kollektivtransporten. Foto: Aage Aune / TV 2
REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett presenterte Trygve Slagsvold Vedum flere kutt, blant annet i kollektivtransporten. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi ga dem ekstra god tid for at de skal kunne tilpasse seg. Grunnen til at folk ikke bruker kollektivt like hyppig kan jo også skyldes at folk har fått endrede reisevaner.

Han sikter til at folk er mer på hjemmekontor og bruker mer digitale løsninger. – I staten har vi lagt til kutt i jobbreiser, fordi vi ser at vi bruker mer digitale løsninger.

– Man må sette en grense en gang. Når fylkene får kompensasjon for mars, april, mai og juni så har man fått en god overgang, sier Vedum.

Relatert