Dette er endringene i nasjonalbudsjettet

Kutt i bistand for å finansiere flyktninger i Norge, nedskalering av regjeringskvartalet og moms på dyre elbiler. Dette er endringene i revidert nasjonalbudsjett.

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til økt oljepengebruk, som øker med nærmere 30 milliarder kroner i 2022.

Det er 30 milliarder kroner mindre enn før revidert budsjett, men fortsatt 30 milliarder kroner høyere enn anslaget i regjeringens tilleggsproposisjon fra i fjor høst.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier de har funnet inndekning ved å gjøre omprioriteringer og få budsjettimpulsen og oljepengebruken ned, for å dempe presset i norsk økonomi.

– Vi har tre store kriser. Omikron, strøm og krigen i Ukraina. Likevel har man den høye aktiviteten vi har, sier Vedum, og peker på at arbeidsledigheten er svært lav.

Nedskalerer prosjekter

For å kutte utgifter skal en rekke prosjekter nedskaleres. Regjeringen foreslår å:

 1. Nedskalere prosjektet for NTNU campussatsing
 2. Gjennomgå prosjektet for nytt Vikingmuseum
 3. Utrede nullalternativ med kun nødvendige tiltak for Nationaltheatret
 4. Utsette oppstarten av Ocean Space Centre
 5. Nedskalere prosjektet for nytt regjeringskvartal.

– Dette er grep som gjøres her og nå. Vi vil nedskalere prosjekter og store offentlige bygg man har hatt et for ukritisk syn på, som skader økonomien på sikt, sier Vedum.

Regjeringen vil skrote to bygg i regjeringskvartalet, E og B-blokka skal ikke bygges. Finansministeren anslår på et usikkert grunnlag at dette vil spare staten for 4-5 milliarder kroner. I tillegg vil de nedskalere oppussingen av Finansdepartmentet.

Men i inneværende år øker de bevilgningene til regjeringskvartalet med 50 millioner kroner, står det i budsjettet.

– Det vil helt sikkert komme flere regninger også, så det blir brukt mer penger på regjeringskvartalet enn det vi fikk opplyst i fjor. Prosjektet kan ikke stoppes, men vi vil gjøre klare vedtak som vi vet gjør effekt, sier Vedum.

OMPRIORITERINGER: Regjeringen vil spare penger på å nedskalere store offentlige byggeprosjekter. Foto: Aage Aune / TV 2
OMPRIORITERINGER: Regjeringen vil spare penger på å nedskalere store offentlige byggeprosjekter. Foto: Aage Aune / TV 2

Dette er det blant annet bevilget penger til i det reviderte nasjonalbudsjettet:

Skatt

 • Regjeringen foreslår å øke formueskatten for upersonlige skatteytere med 180 millioner.
 • Forslag om å innføre moms på dyre elbiler (varsel om endring fra 1. januar 2023).

Bistand

 • Foreslår å omprioritere fire milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.
 • 1,8 milliarder kroner blir prioritert til flyktningtiltak i Norge.
 • Rekordhøyt bistandsbudsjett på 44,9 milliarder kroner.
 • Gratis utstyr for å inkludere ukrainske barn og unge.

Klima

 • Sikrer finansiering av CO2-fangst på Klemetsrud.

Idrett og kultur

 • Full kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsannlegg i 2022
 • Regjeringen kutter 31 millioner til kongehuset.

Barn og familie

 • Ekstra barnefaglig kompetanse i asylmottak.
 • 75 millioner kroner skal gi barn og unge som er særlig rammet av koronapandemien, ekstra støtte og oppfølging. Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett.

Arbeid og sosial

 • Avvikle karensperioden i AAP.

Kommunal

 • Regjeringen foreslår at Troms og Finnmark blir delt i to fylker, at Viken blir delt i tre fylker og at Vestfold og Telemark blir delt i to.

Helse- og omsorg

 • Avvikle Eldreombudet.
 • Ny folkehelsekampanje for psykisk helse.

Samferdsel

 • 60 millioner ekstra til gratis ferjer.

– Unngå renteheving

Styringsrenten er nå på vei til mer normale verdier. Etter mars 2020 var renten praktisk talt satt til null, sier Vedum. Nå ligger renten på 0,75 prosent, og Norges Bank har varslet en rekke rentehevinger i tiden fremover.

– Vi må være bevisste på pengebruken og ikke gjøre ting som legger ytterligere press på renta. Vi må passe på at rentebanen ikke øker ytterligere, det går direkte inn i privatpersoners liv, sier Vedum.

Likevel er det flere økonomer som peker på faren ved at nettopp dette kommer til å skje, etter fremleggelsen av det reviderte budsjettet.

Makroøkonom Elisabeth Holvik mener oljepengebruken er såpass høy at det vil bidra til økt rente. Hun er veldig bekymret for at kronekursen er så svak, og mener vi ser et stort press på norsk økonomi.

– Jeg skulle ønske at de hadde strammet mer til, for nå legger en mer ansvar over på Norges bank som mest sannsynlig vil øke renten, sier Holvik til TV 2.

– Hva sier du til dem som mener at budsjettet ikke er stramt nok og vil bidra til økt rentepress?

– Jeg må forholde meg til de tallene som ligger til grunn. Og når Norges Bank hadde sin pengepolitiske rapport la de 3 prosent av oljepengebruk til grunn, vi legger 2,9 prosent til grunn, sier finansministeren.

Relatert