NYTT LØP: Et ganske vanlig syn ved Oslofjordtunnelen. Nå står en tunnel nummer to øverst på ønskelista til Statens vegvesen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
NYTT LØP: Et ganske vanlig syn ved Oslofjordtunnelen. Nå står en tunnel nummer to øverst på ønskelista til Statens vegvesen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Disse milliard-veiprosjektene vil vegvesenet satse på – sjekk ditt fylke

For aller første gang har Statens vegvesen laget en liste over de høyest prioriterte milliard-veiprosjektene i landet. – En lang rekke kriterier, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

På topp i årets prioriteringsliste er det fire prosjekter som Vegvesenet vurderer som helt klare for oppstart.

E134 Oslofjordforbindelsen er kjent for å være stengt ganske ofte på grunn av uhell og motortrøbbel i de bratte bakkene.

Et nytt løp er planlagt for å bedre framkommeligheten, og prosjektet troner nå høyest på Vegvesenet sin prioriteringsliste for de neste seks årene.

– Dette er på grunn av tunnelsikkerhet. Hvis man bygger et løp nummer to, vil en kunne ha rømming fra det ene løpet til det andre. På den måten vil en kunne håndtere stenging og hendelser i tunnelen på en enklere måte med god trafikkstyring, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland til TV 2.

Dette er Vegvesenet sin prioriteringsliste:

 1. E134 Oslofjordforbindelsen (Viken)
 2. E134 Røldal – Seljestad (Vestland)
 3. E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland)
 4. E16 Hylland – Slæen (Vestland)
 5. E134 Saggrenda – Elgsjø (Viken og Vestfold og Telemark)

 6. E45 Kløfta (Troms og Finnmark)
 7. E16 Arna – Stanghelle (Vestland)
 8. E39 Ådland – Svegatjørn, Hordfast (Vetsland)
 9. E18 Retvet – Vinterbro (Viken)
 10. E39 Ålesund – Molde, Møreaksen (Møre og Romsdal)

 11. E134 Dagslett – kryss E18 (Viken)
 12. E10 Nappstraumen – Å (Nordland)
 13. E39 Volda – Furene (Møre og Romsdal)
 14. E39 Storhaugen – Førde (Vestland)
 15. Rv. 22 Glommakryssing (Viken)

 16. Rv. 5 Erdal – Naustdal (Vestland)
 17. Rv. 5 Erdal – Naustdal (Rogaland)
 18. E8 Flyplasstunnelen Tromsø (Troms og Finnmark)
 19. Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein (Vestfold og Telemark)
 20. Rv. 19 Moss (Viken)

– Klare

Videre på lista følger E134 Røldal – Seljestad i Vestland, E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland – Slæen i Vestland på listen.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier Hovland.

Tirsdag la Vegvesenet fram sine porteføljeprioriteringer for perioden 2023 til 2027 til Samferdselsdepartementet, hvor det gjøres anbefalinger til rekkefølgen av store veiprosjekter.

ORIENTERTE: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier det er en rekke kriterier som bestemmer prioriteringsrekkefølgen de nå har presentert. Foto: Kristin Grønning / TV 2
ORIENTERTE: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier det er en rekke kriterier som bestemmer prioriteringsrekkefølgen de nå har presentert. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Første gang

Listen inneholder 20 store veiprosjekter over hele landet i prioritert rekkefølge. De blir vurdert ut ifra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger.

Alle de 20 prosjektene har en samlet prislapp på 155 milliarder kroner.

Dette er første gang Statens vegvesen har laget en slik oversikt over veiprosjekter i Nasjonal transportplan i prioritert rekkefølge.

Hvilke kriterier er lagt til grunn for denne prioriteringen?

– Det er en lang rekke kriterier, som inkluderer samfunnsøkonomisk lønnsomhet, bærekraft med klima- og miljøspørsmål, trafikksikkerhet, modenhet i prosjektet. Dette går på hvor langt prosjektet har kommet i gjennomføringen, sier Hovland.

Hun legger også til at EU sin tunnelsikkerhetsforskrift har veid tungt i prioriteringene.

LOGISTIKK: Veidirektøren mener det er veldig viktig at logistikk- og forsyningslinjene i Norge blir holdt i god stand. Derfor håper hun det ikke blir forsinkelser. Foto: Terje Bendiksby
LOGISTIKK: Veidirektøren mener det er veldig viktig at logistikk- og forsyningslinjene i Norge blir holdt i god stand. Derfor håper hun det ikke blir forsinkelser. Foto: Terje Bendiksby

I tillegg til de nevnte prosjektene, har også Vegvesenet en liste over andre aktuelle veiprosjekter som koster mellom 200 millioner kroner og én milliard kroner.

Utelukker ikke forsinkelser

I forrige uke uttalte samferdselsminister John Ivar Nygård (Ap) til NRK at enkelte veiprosjekter kanskje må vente grunnet krigen i Ukraina.

Veidirektøren utelukker heller ikke at det kan skje.

– Det er viktig å tenke på at vi ser en galopperende prisøkning på en del varegrupper, og risiko ved enkelte leveranser som stål og elektrokomponenter. Det kan gi en uhåndterlig prisvekst, og hvis timingen blir dårlig så må en avvente, sier hun.

Samtidig understreker veidirektøren viktigheten av å utbedre veiene.

– Dette er til det beste for landet. 90 prosent av vareleveransene i Norge går på vei, og med hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap er det viktig at forsyningen av landet går godt, sier hun.

Relatert