STRØMPRISER: Priser på strøm og drivstoff er mye av grunnen til at konsumprisindeksen har økt med 5,4 prosent siste året. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
STRØMPRISER: Priser på strøm og drivstoff er mye av grunnen til at konsumprisindeksen har økt med 5,4 prosent siste året. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Prisene har økt 5,4 prosent det siste året – høyeste måling på 30 år

Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,4 prosent fra april i fjor til april i år. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen, ifølge SSB.

Fra april 2021 til april 2022 gikk KPI opp med 5,4 prosent, noe som er 0,9 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i mars. Det opplyser Statistisk sentralbyrå tirsdag morgen.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Dagens Næringsliv skriver sist gang prisveksten var så høy var i oktober 2008, og at dette er den høyeste april-målingen på mer enn 30 år.

REISEAKTIVITET: Prisene på passasjertransport med fly steg 39 prosent fra mars til april i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
REISEAKTIVITET: Prisene på passasjertransport med fly steg 39 prosent fra mars til april i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Høy reiseaktivitet

Fra mars til april i år steg prisene på strøm og passasjertransport med fly med henholdsvis 14 og 39 prosent.

I samme periode i fjor steg prisene på strøm med 1,1 prosent, mens de estimerte prisene på passasjertransport med fly steg med 6,9 prosent.

– Det er blitt registrert høy reiseaktivitet i april, særlig innenlands, noe som henger sammen med påskeferien. Den økte etterspørselen etter flybilletter i april var trolig med på å drive prisene oppover, sier Kristiansen.

I tillegg kan høye drivstoffpriser spille inn på prisene for flybilletter. De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med 34 prosent, litt ned fra 42,3 prosent i forrige måned.

MATVARER: Prisene på mat økte med én prosent fra mars til april. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
MATVARER: Prisene på mat økte med én prosent fra mars til april. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Økt pris på strøm og mat

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Tolvmånedersendringen er med dette høyere enn den var i mars da den var på 23,8 prosent.

Fra mars til april steg prisene med 14 prosent.

– Noe av oppgangen den siste måneden kan forklares med at elavgiften steg fra den lavere alminnelige satsen på 8,91 øre per kWh i mars til alminnelig sats på 15,41 øre per kWh i april, sier Kristiansen.

Økte priser på matvarer bidro også til å trekke veksttakten opp i april.

– Matvareprisene steg med 1 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars.

Relatert