ABORT: Etter at det amerikanske tidsskriftet Politico mandag 2. mai publiserte et lekket dokument fra USAs høyesterett som indikerer at domstolen vil gjøre om en kjennelse fra 1973 som sikrer kvinner rett til fri abort, har demonstranter over hele landet vist sin motstand og krevd fri abort for alle. Bildet er tatt søndag 8. mai. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB
ABORT: Etter at det amerikanske tidsskriftet Politico mandag 2. mai publiserte et lekket dokument fra USAs høyesterett som indikerer at domstolen vil gjøre om en kjennelse fra 1973 som sikrer kvinner rett til fri abort, har demonstranter over hele landet vist sin motstand og krevd fri abort for alle. Bildet er tatt søndag 8. mai. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB

Amerikanske trossamfunn splittet om lekket abortdokument

At USA høyesterett kan åpne for å fjerne abortretten, får ulik respons fra religiøse grupper. Noen jubler, andre mener vedtaket bryter med religionsfriheten.

Flere religiøse samfunn har gått i bresjen for å avvikle dagens abortordning i USA. Reaksjonene på dokumentlekkasjen har variert fra stor jubel, til redsel og skrekk i ulike amerikanske trossamfunn.

Aldri før har det vært oppfattet som mer realistisk og nærliggende at den 49 år gamle kjennelsen Roe vs. Wade kan stå for fall. Høyesterettskjennelsen har sikret kvinner fri abort siden 1973.

I forrige uke ble et dokument fra USAs høyesterett lekket. Der antyder domstolen at de vil reversere kjennelsen om lovlig abort i hele landet – en sak som har splittet amerikanerne i tiår.

Flertallet av religiøse grupper i USA mener abort bør være lovlig i de fleste tilfeller, viser en undersøkelse fra Public Religion Research. Unntaket er hvite, evangelikale kristne. Blant dem svarer 69 prosent at abort burde være forbudt i de fleste eller alle tilfeller.

Pastor Manuel Rodriguez holder messe søndag 8. mai. For ham vekket dokumentlekkasjen om en mulig reversering av Roe vs. Wade håp. Foto: Brittainy Newman / AP / NTB
Pastor Manuel Rodriguez holder messe søndag 8. mai. For ham vekket dokumentlekkasjen om en mulig reversering av Roe vs. Wade håp. Foto: Brittainy Newman / AP / NTB

– Resultatet av langvarig bønn

I konservative kristne miljøer har dokumentet vekket håp. Trossamfunn som historisk har vært sterkt imot abort, har bedt sine medlemmer om å be for at Roe-kjennelsen reverseres. Blant dem er Den amerikanske katolske bispekonferanse (USCCB), som er det offisielle ledende organ for Den katolske kirke i USA.

– Du gjør ikke opp for en forbrytelse ved å begå en annen, sier pastor Manuel Rodriguez i en katolsk menighet i New York.

Menigheten består hovedsakelig av latinos. Pastor Rodriguez sier at bønn for reversering av Roe er viktig i «en tid hvor land som Colombia og Argentina har gjort abort lovlig».

Garland R. Hunt senior, som er biskop i en selvstendig menighet i Georgia, er enig med Rodriguez.

– Dette er resultatet etter en pågående og nødvendig bønn siden 1973. Som kristen tror jeg at Gud er den eneste som bestemmer over liv, ikke politikere eller jurister, sier Hunt.

Dersom kjennelsen Roe vs. Wade reverseres, kan millioner av kvinner i USA miste retten til fri abort. Abortforkjempere demonstrerer utenfor høyesterett i Washington i USA søndag 8. mai. Foto: Amanda Andrade-Rhoades / AP / NTB
Dersom kjennelsen Roe vs. Wade reverseres, kan millioner av kvinner i USA miste retten til fri abort. Abortforkjempere demonstrerer utenfor høyesterett i Washington i USA søndag 8. mai. Foto: Amanda Andrade-Rhoades / AP / NTB

Ulik teologisk oppfatning

Mange av dem som tilhører trossamfunn som ikke forbyr abort, er forferdet over at synet til et mindretall av amerikanere kan komme til å trumfe deres individuelle rettigheter og tro.

I jødiske trossamfunn mener mange ledere at abort er tillatt, eller til og med nødvendig, i tilfeller der kvinnens liv står i fare.

– Denne kjennelsen ville være å forby abort i tilfeller der religionen vår tillater oss det. Den baserer seg på noen andres oppfatning og teologi om når livet begynner, sier rabbiner Danya Ruttenberg. Hun er stipendiat ved det nasjonale rådet for jødiske kvinner (NCJW) i USA.

– I islam er det rom for alle aspekter ved valg om reproduksjon, alt fra prevensjon til abort, sier gründer Nadiah Mohajir. Hun leder Heart Women and Girls, en uavhengig organisasjon i Chicago som jobber i muslimske miljøer med kvinners rettigheter innen reproduktiv helse og andre kvinneutfordringer.

– Denne politiske saken bidrar til å krenke mine rettigheter og min religiøse og personlige frihet, tilføyer Mohajir.

56 prosent av muslimer i USA mener abort bør være lovlig i de fleste eller alle tilfeller, viser en undersøkelse fra Social Policy and Understanding. Det er omtrent på nivå med amerikanske katolikker.

SKILT: Skilt hvor det står «pro life», altså at man kjemper for retten til liv, er slagordet til abortmotstandere i USA. Slike skilt ble satt opp utenfor en abortklinikk i Florida etter dokumentlekkasjen forrige uke. «Pro choice», altså at man kjemper for retten til å ta egne valg, er slagordet til abortforkjempere. Foto: Chris Urso / Tampa Bay Times / AP / NTB
SKILT: Skilt hvor det står «pro life», altså at man kjemper for retten til liv, er slagordet til abortmotstandere i USA. Slike skilt ble satt opp utenfor en abortklinikk i Florida etter dokumentlekkasjen forrige uke. «Pro choice», altså at man kjemper for retten til å ta egne valg, er slagordet til abortforkjempere. Foto: Chris Urso / Tampa Bay Times / AP / NTB

Omtanke for den gravide

I buddhismen strider forbud mot abort med synet hensynet til å vise medfølelse, ifølge Donna Nicolino. Begrensninger eller forbud mot abort tar ikke i betraktning hvorfor kvinner vil ta abort, og vil ramme de fattige og marginaliserte mest, mener hun.

– Hvis vi som kultur virkelig verdsetter liv, ville vi tatt steg som sørget for helsehjelp for fødende og for barn, og anstendige boforhold for gravide, sier Nicolino. Hun er student ved Fire Lotus Temple, et buddhistisk tempel i New York.

Ifølge sikhismen trumfer kvinnens rett til å velge og livssituasjon i abortspørsmålet, ifølge forsker Harinder Singh ved forskningsinstituttet Sikhri i New Jersey.

En undersøkelse han foretok i 2019 viser at 65 prosent av sikher i USA mener abort burde være kvinnens eget valg, mens 77 prosent svarte at sikher burde være støttende overfor kvinner som vurderer abort.

Singh mener undersøkelsen viser at sikher mener at verken religion eller politikk burde avgjøre hvorvidt en person skal få lov til å ta abort.

Religiøse ledere strides

Religiøse ledere fra alle ulike trossamfunn forbereder seg på at det fra sommeren av kan bli ulovlig for kvinner å ta abort i mange stater i USA. Å vise medfølelse og forståelse er også noe flere kristne ledere fremhever når de ber kristne abortmotstandere om å trå varsomt når de uttaler seg om saken.

– Midt i smerten, frykten og forvirringen av en uventet graviditet, har ingen noen gang sagt: «Jeg gleder meg til å ta abort», sier pastor Kirk Winslow i Canvas presbyterianske kirke i Irvine i California. Han hjelper kvinner som er usikre på om de skal ta abort, og understreker hvor viktig det er med empati i møte med disse kvinnene.

I kjølvannet av dokumentlekkasjen forrige uke har flere menighetsoverhoder samlet medlemmer og andre til bønn og møter som har dreid seg om abortrettigheter. Enkelte trossamfunn vurderer å opprette tilbud som skal gi et fristed og annen støtte til gravide kvinner som kan bli nødt til å reise ut av staten for å avslutte svangerskapet sitt.

Rektor Niklas Koehler ved en katolsk høyskole i San Francisco drar derimot regelmessig på messer med bønn om å få en endelig slutt på abort. På tvers av California reiser han til ulike abortklinikker og deler ut brosjyrer.

– Handlinger som det, vil fortsette å være nødvendige selv om utkastet til uttalelse blir landets lov, fordi i noen stater kan abort likevel bli lovlig. Vi kommer fortsatt til å be utenfor klinikkene, sier han.

Relatert