KREVDE IKKE BEVIS: Adresseavisen skriver at det fram til 2018 var mulig for stortingspolitikere å få reisegodtgjørelse uten å levere bevis. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
KREVDE IKKE BEVIS: Adresseavisen skriver at det fram til 2018 var mulig for stortingspolitikere å få reisegodtgjørelse uten å levere bevis. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortinget betalte for reiser uten å kreve reiseregning fram til 2018

Stortinget vet ikke hvor mange politikere som har fått utbetalt reisegodtgjørelse uten å levere reiseregning. Praksisen skal ha blitt strammet inn i 2018.

Fram til 2018 skal det ha vært mulig for politikerne å omgå retningslinjene som krevde at politikerne leverte reiseregninger for alle reiser som ble dekket av Stortinget, skriver Adresseavisen.

Så lenge de skrev under på at det dreide seg om tjenestereiser, lot Stortinget politikerne slippe å oppgi informasjon om reisene.

Stortinget kan ikke svare på hvor mange som har fått reiser betalt uten å informere om reiseformålet.

– Jeg har ikke noen dokumentasjon på omfanget. Vi har i dag et totalt annet regime rundt de kravene som stilles til disse tjenestereisene, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til Adresseavisen.