DØMT TIL FENGSEL: I 2009 ble datteren til Khadar Mohammed Afrah (på bildet) og lillebroren hennes bortført til Jemen av barnas mor. Nå har barnas mor fått sin dom i Hordaland tingrett. Foto: Privat
DØMT TIL FENGSEL: I 2009 ble datteren til Khadar Mohammed Afrah (på bildet) og lillebroren hennes bortført til Jemen av barnas mor. Nå har barnas mor fått sin dom i Hordaland tingrett. Foto: Privat
Rekordstreng dom for barnebortføring:

Mor dømt for barnebortføring pågrepet - politiet frykter hun skal flykte

Hordaland tingrett dømte i dag en kvinne til fire år i fengsel etter at hun bortførte to barn til Jemen i 2009. Aldri har det vært idømt strengere straff for denne forbrytelsen i Norge.

– Jeg ba i dag politiet pågripe tiltalte grunnet fare for at hun vil forsøke å unndra seg soning av fengselsstraffen ved å forlate landet, opplyser statsadvokat Rudolf Christoffersen ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

I 2009 bortførte kvinnen to barn hun hadde sammen med barnefaren Khadar Mohammed Afrah, til Jemen.

Hordaland tingrett har nå dømt kvinnen til fengsel i fire år. Retten mener motivet har vært hevn og sjalusi i forhold til barnas far.

Fornøyd barnefar

– Jeg synes det er bra at hun er dømt til fire års fengsel, hun har aldri før fått møte noen konsekvenser av det hun gjør, sier Khadar Mohammed Afrah.

Kvinnen har tidligere blir anmeldt og tiltalt for å ha bortført et barn hun har med en annen mann. Men ble frikjent i retten.

PÅGREPET KVINNEN: Barnefaren er fornøyd med at kvinnen er pågrepet av politiet som frykter ta hun skal unndra seg straff. Foto: Elias Engevik/TV 2
PÅGREPET KVINNEN: Barnefaren er fornøyd med at kvinnen er pågrepet av politiet som frykter ta hun skal unndra seg straff. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Jeg håper hun vil forstå alvorligheten av saken og at hun vil være villig til å samarbeide med politiet og med meg slik at barna kan føres tilbake til Norge, sier barnefaren til TV 2.

Varetektsfengslet

– Hun er nå pågrepet og fremstilles for varetekst i Hordaland tingrett i morgen, opplyser Christoffersen til TV 2 mandag ettermiddag.

Kvinnens advokat, Lasse Solberg, sier til TV 2 at kvinnen anket dommen på fire års fengsel på stedet.

– Straffen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand. Straffen er den strengeste som noensinne er utmålt i Norge for barnebortføring og omsorgsunndragelse, oppgir Christoffersen.

– Vi er godt fornøyd med det, fastslår bistandsadvokat Stian Smidesang.

Smidesang representerer barnas far.

LANGVARIG KMAP: Khadar Mohammed Afrah har i 12 år forsøkt å få barna tilbake til Norge. Her sammen med advokat Stian Smidesang som har bistått Afrah underveis. Foto: Robert Reinlund / TV 2
LANGVARIG KMAP: Khadar Mohammed Afrah har i 12 år forsøkt å få barna tilbake til Norge. Her sammen med advokat Stian Smidesang som har bistått Afrah underveis. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Retten mener mor har fulgt opp truslene mot barn om at han ikke skulle få se barna. Motivet var frykt for å miste barna og sjalusi i forhold til barnas far, sier Smidesang.

Barnas mor var tiltalt grov omsorgsunndragelse, som har en strafferamme på seks års fengsel.

Etter noen måneder i Jemen sammen med barna, forlot hun datteren (4) og sønnen (3 mnd.) der og returnerte til Norge og har stort sett har oppholdt seg her siden.

Søskenparet har aldri returnert til Norge og barnefaren har ikke barna på 12 år.

«Hevn»

I dommen står det at «det svært lange tidsforløpet og usikkerheten knyttet til om barna noen gang kommer tilbake, underbygger bortføringens alvorlige karakter.»

«Tiltales handlemåte, som etter rettens syn fremstår både planlagt og med et klart element av «hevn» mot fornærmede, underbygger sakens alvorlige karakter og gjør forholdet særlig straffverdig.»

«Selv om barna ble overlatt hos omsorgspersoner som synes å ha tatt vare på barna ved å sørge for bolig, mat og skolegang, er retten ikke i tvil om at oppholdet i Jemen disse tolv årene ikke har vært til barnas beste.»

Strengeste straff

– Den strengeste straff før denne saken var fengsel i 2 år og 6 måneder, ifølge Christoffersen.

STATSADVOKAT: – Det er ingen formildende omstendigheter i denne saken, påpekte statsadvokat Rudolf Christoffersen i retten. Foto: Robert Reinlund
STATSADVOKAT: – Det er ingen formildende omstendigheter i denne saken, påpekte statsadvokat Rudolf Christoffersen i retten. Foto: Robert Reinlund

Statsadvokaten er fornøyd med at retten har reagert med en streng straff.

–Tiltaltes formål med å bringe barna til Jemen synes ut fra bevisførselen utelukkende å ha vært å straffe far til barna etter samlivsbruddet, sier statsadvokaten til TV 2.

Han sier kvinnen ved sine handlinger har fratatt barnas far all mulighet til å være en del av sine barns oppvekst, og hun har fratatt barna omsorg fra far.

– Tingretten har derfor korrekt utmålt en streng straff for en av de mest alvorlige barnebortføringssakene som har gått for en norsk domstol. Jeg håper at dommen nå kan bidra til at man kommer nærmere en løsning for å bringe barna tilbake til Norge, sier Rudolf Martin Christoffersen.

Kvinnens forsvarer, Lasse Solberg, vil tidligst kommenterer dommen når den er forkynt for kvinnen.

Håper på retur

Kvinnen plikter å betale 80 tusen i oppreisningserstatning til barnefar.

Retten viser til at han har måttet leve uten barna sine i mer enn 12 år og til at barna oppholder seg i et krigsherjet land. Det vises videre til at han i lange perioder har vært avskåret fra å ha kontakt med barna. Barnefaren må også leve med betydelig usikkerhet om han noensinne får barna tilbake til Norge.

Til TV 2 sier barnas far sier at han håper en dom kan føre til at barnas mor forstår alvoret i saken og bidrar til å få barna tilbake til Norge igjen.

– Jeg håper hun forstår alvoret og at hun nå bidrar til å få barna tilbake til Norge, sier Khadar Mohammed Afrah til TV 2.

FULGTE RETTSSAKEN: Khadar Mohammed Afrah sine to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Han håper nå at barna som er norske statsborgere, blir returnert til Norge. Foto: Robert Reinlund / TV 2
FULGTE RETTSSAKEN: Khadar Mohammed Afrah sine to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Han håper nå at barna som er norske statsborgere, blir returnert til Norge. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Streng dom

Statsadvokat Rudolf Christoffersen ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter sier at den strengeste sammenlignbare dommen han har funnet, er fengsel i 2 år og fire måneder.

I retten la han ned påstand om fengsel i fire år for kvinnen.

Christoffersen vektla at far ble fratatt retten til å oppleve barnas barndom og at barna er blitt fratatt mulighet til oppvekst i Norge og samvær med egne foreldre.

– Det er ingen formildende omstendigheter i denne saken, påpekte Christoffersen i retten.

Kvinnen nektet straffskyld og hennes forsvarer, Lasse Solberg, la ned påstand om full frifinnelse.

Tiltalt to ganger

Kvinnen har tidligere vært tiltalt i en annen barnebortføringssak som involverer et annet av hennes barn som hun har med en annen mann.

Hun ble pågrepet av politiet i Canada og utlevert til Norge sommeren 2016. Hun ble så tiltalt for barnebortføring, men frifunnet i rettssaken i 2020.

Kvinnen har åtte barn, men ingen av de bor hos henne i dag. Hun jobber som renholder i Bergen.

Barnas far og mor hadde skilt lag like før kvinnen tok barna ut av landet og hun skal ha sagt at barnefaren aldri skulle få se barna sine igjen.

Afrah har kun fått snakke og kommunisere med barna når mor har tillatt dette.

Polititabbe

En polititabbe førte til at en bortføringssak som ble meldt til politiet i Bergen i januar 2010 i stedet ble feilkodet (registrert) som en savnet-sak og deretter henlagt.

TILBAKE: Khadar Mohammed Afrah står utenfor soverommet til datteren. Begge hans to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Barna er norske statsborgere. Foto: Robert Reinlund / TV 2
TILBAKE: Khadar Mohammed Afrah står utenfor soverommet til datteren. Begge hans to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Barna er norske statsborgere. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Bortføringssaken hvor et søskenpar ulovlig ble bortført og etterlatt av barnas mor i Jemen, ble så først tatt frem igjen og etterforsket i 2017.

Frem til da hadde de to norske barna bodd uten mor eller far i krigsherjede og sultrammede Jemen i syv år.

Men også etter gjenopptagelsen 2017, ble saken feilaktig henlagt i 2019 på grunn av foreldelse.

Overprøvd av statsadvokaten

Statsadvokat Rudolf Christoffersen satt da foten ned og krevde gjenopptagelse av saken som siden har ført til at han høsten 2021 tok ut tiltale mot mor.

Christoffersen omtaler barnebortføringen av et søskenpar til Jemen som en oppsiktsvekkende grov bortføringssak uten sidestykke i norsk rettshistorie.

– Det er ingen formildende omstendigheter i denne saken, påpekte statsadvokat Rudolf Christoffersen i retten. Han la ned påstand om fire års fengsel for barnemoren.

Bistandsadvokat: – Barna sviktet

– I et land som Norge skal det ikke være mulig å bortføre barn og holde de borte i 12 år uten at myndighetene tar ordentlig tak i saken og legger et press for å få dem tilbake. Det har ikke skjedd her, fastslår bistandsadvokat Stian Smidesang.

I 2010 fikk politiet en savnetmelding, men saken ble etter kort tid henlagt. Smidesang mener norske myndigheter har sviktet både barna og barnas far.

– Savnetmeldingen ble henlagt da barna ble opplyst å befinne seg i Jemen. Hvorfor dette ikke er fulgt opp er usikkert, men kritikkverdig, sier Stian Smidesand til TV 2.

Vest politidistrikt ønsker ikke å svare på detaljerte spørsmål fra TV 2 på dette tidspunkt, men utelukker ikke at det er begått feil og har uttalt at man i etterkant av rettssaken vil se nærmere på saken.

Foreldrene, som begge er av somalisk opprinnelse, er norske statsborgere, som barna.