SINT: Per Olav Ytterlig er oppgitt og sint på NAV som må bruke ett år for å utbetale ham 200 000 kroner fra lønnsgarantiordningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
SINT: Per Olav Ytterlig er oppgitt og sint på NAV som må bruke ett år for å utbetale ham 200 000 kroner fra lønnsgarantiordningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Per Olav må vente et helt år på penger fra NAV

Per Olav Ytterli (62) venter på over 200.000 kroner fra NAV. Snart ti måneder etter at han mistet jobben, har han ikke fått en krone fra lønnsgarantiordningen.

– Det er noe forbanna dritt, tordner Per Olav Ytterli.

I 24 år var han ansatt som selger i firmaet Westoffice. Han reiste rundt i Trøndelag og solgte firmaprofilering og kontorrekvisita. I juli 2021 var det slutt. Koronatiltak og smittefrykt gjorde oppgaven som omreisende selger svært vanskelig, inntektene stupte og firmaet måtte slå seg konkurs.

Per Olav var en av 19 som mistet jobben.

– Da var det å registrere seg hos NAV og leve på dagpenger. Det var jo fullstendig tørke på penger inn, sammenlignet med slik jeg hadde det før, forteller 62-åringen til TV 2.

Mye penger til gode

Da konkursen var et faktum, hadde Ytterli til gode både lønn for flere måneder, samt feriepenger. Til sammen flere hundre tusen kroner. Sammen med flere av de andre som mistet jobben søkte han om å få pengene han hadde til gode gjennom statens lønnsgarantiordning.

– Da fylte vi ut skjema og leverte inn dokumentasjon på lønn, arbeidsavtaler og diverse til bostyrer i konkursboet. De skulle sende kravet videre til lønnsgarantiordningen, forteller Ytterli.

Dette er lønnsgarantiordningen

Du kan ha krav på lønnsgarantidekning hvis arbeidsgiveren din har gått konkurs.

Forutsetningen er at du har hatt et arbeidsforhold der arbeidsgiveren skulle ha betalt arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Andre situasjoner der du kan ha krav på lønnsgarantidekning

Du kan også ha krav på lønnsgarantidekning hvis

  • firmaet du jobber i ble tvangsavviklet, eller
  • du har jobbet i et forsikringsselskap eller en bank som ble satt under offentlig administrasjon, eller
  • selskapet du jobbet i nå er et insolvent dødsbo under offentlig skifte (boet kan ikke betale).

Hvem gjelder ikke lønnsgarantien for?

Lønnsgarantiordningen gjelder ikke for

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
  • aksjeeiere med 20 prosent eierandel eller mer i virksomheten, med mindre du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften i virksomheten

Kilde: NAV

Lønnsgarantiordningen slår inn når ansatte mister jobben ved konkurs, og det ikke finnes nok penger i konkursboet. Da har man rett på utbetalt lønn og feriepenger fra NAV begrenset oppad til 2G. Ordningen finansieres gjennom arbeidsgiveravgiften.

Vanskelig ventetid

For Per Olav er det maksimale han kan få gjennom ordningen 212.000 kroner. Snart ti måneder etter søknaden ble sendt har han ikke fått en eneste krone fra NAV.

– Alt av sparepenger er borte og det er ikke noe kjekt å tenke på eller snakke om. Det eneste vi har hørt fra NAV er et arrogant svar om at det er 12 måneders behandlingstid. Vi får heller ikke høre hvor saken står. Ingen av oss som var ansatte i Westoffice har fått noen ting. Når det er NAV som skal ha penger, er det knapt betenkningstid før de begynner å kreve inn, sier den fortvilte selgeren.

BLAKK: Per Olav Ytterli har brukt av sparepengene for å overleve økonomisk fordi NAV bruker lang tid på saksbehandlingen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
BLAKK: Per Olav Ytterli har brukt av sparepengene for å overleve økonomisk fordi NAV bruker lang tid på saksbehandlingen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det er bostyrer i konkursboet som har sendt inn kravet på vegne av de ansatte i Westoffice.

– Når det gjelder søknadene i dette aktuelle boet, har vi fra NAV fått tilbakemelding om at saken ligger i køen, og at vi vil få beskjed straks kravene er ferdig behandlet, sier bostyrer Kjersti Lunde hos Haver Advokatfirma.

Hun legger til:

– Det er selvfølgelig uheldig for søkerne at det kan ta lang tid fra krav sendes inn til vedtak fattes. Jeg legger imidlertid til grunn at NAV gjør den jobben de skal, sier Lunde.

NAV prøver å jobbe raskere

I månedskiftet mars-april hadde NAV lønnsgaranti for 980 konkursbo til behandling. Antallet konkursbo som ender opp i lønnsgarantiordningen er blitt betydelig lavere de siste fire årene, viser tall TV 2 har fått fra NAV.

NAV mener også at behandlingstiden er blitt kortere.

– Vi forholder oss til de kravene vi har fått fra våre overordnede, som er at 80 prosent av sakene skal behandles innen to måneder. Det klarer vi, sier Ellen Chr. Christiansen, direktør i NAV arbeid og ytelser.

– Skjønner du at noen synes dere bruker for lang tid?

GAMMELDAGS: NAV-direktør Ellen Chr. Christiansen forklarer at et gammeldags saksbehandlingssystem i NAV gjør det vanskelig for dem å informere enkeltpersoner om sakene deres. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
GAMMELDAGS: NAV-direktør Ellen Chr. Christiansen forklarer at et gammeldags saksbehandlingssystem i NAV gjør det vanskelig for dem å informere enkeltpersoner om sakene deres. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ja, det skjønner jeg. Men det er også slik at disse har krav på dagpenger mens de venter, slik at de har noe å leve av. Og vi jobber stadig med å få saksbehandlingstiden ned. Kompliserte saker tar tid

Hun peker på at saksbehandlingstiden påvirkes av antallet enkeltkrav innenfor samme konkursbo og mengden dokumentasjon innenfor hver enkelt sak.

– Alle saker skal være ferdigbehandlet innen 12 måneder, men det forutsetter at vi har fått all den dokumentasjonen vi trenger fra bostyrer i konkursboet. Noen konkursbo er enkle og oversiktlige og blir behandlet raskt. Andre kan være mer kompliserte, forklarer NAV-direktøren.

Gammelt IT-system

Christiansen ønsker ikke å kommentere konkursboet til Westoffice, eller saken til Per Olav Ytterli, men sier på generelt grunnlag at det er svært krevende for ansatte i NAV å opplyse enkeltpersoner om hvor deres sak ligger an i køen.

– Vi har et IT-system hvor det er vanskelig å finne frem enkeltsaker. Vi har et svært antikvert saksbehandlingssystem, dessverre. Men målet vårt er hele tiden å gjøre saksbehandlingstidene kortest mulig, selvfølgelig, sier NAV-direktør Christiansen.

Forbannet

Per Olav er tilbake i jobb som selger i et nyoppstartet firma. Men lønn får han ikke før varene er levert, og det kan ta flere måneder. Selv om han slipper å være arbeidsledig, er det til tider tungt å være selger ute i distriktene slik hans økonomiske situasjonen er nå.

PREGET: Per Olav Ytterli har fått ny jobb som omreisende selger, men den økonomiske situasjonen hans gjør jobbhverdagen utfordrende. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
PREGET: Per Olav Ytterli har fått ny jobb som omreisende selger, men den økonomiske situasjonen hans gjør jobbhverdagen utfordrende. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Sparepengene er brukt opp. Nå må jeg sjekke om jeg har råd til å fylle diesel på bilen. Jeg må ha råd til overnatting på lengre turer og jeg må ha mat. Har jeg ikke penger, blir jeg bare sittende inne. Men det er jo ute hos kundene jeg vil være og det er der jeg tjener penger, sier Per Olav.

Han har ingen forståelse for at NAV skal bruke så lang tid på å behandle det som for han virker som en enkel konkurssak.

– Jeg blir forbannet og fortvilet, både ventingen og usikkerheten går ut over psyken. Mitt inntrykk av dagens NAV er at det er for sammensatt og at de som jobbet der hadde mer spisset kompetanse før. Det var selvsagt også enklere å forholde seg til et lokalt kontor enn slik det er nå, mener Ytterli.

Relatert