DEMONSTRANTER: Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Driftstillatelsen til gruveselskapet er påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: AMANDA IVERSEN ORLICH / Natur og Ungdom / NTB
DEMONSTRANTER: Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Driftstillatelsen til gruveselskapet er påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: AMANDA IVERSEN ORLICH / Natur og Ungdom / NTB

Grønt lys igjen for gruvedrift ved Førdefjorden – aksjonene fortsetter

Driftskonsesjonen for Nordic Minings omstridte gruve ved Førdefjorden er gitt en gang for alle. Miljøkravene skjerpes, men protestene fortsetter.

Engebøfjellet er den største kjente rutilforekomsten i Norge, ifølge Norges geologiske undersøkelser. Rutil brukes til å fremstille titanoksid, som brukes som hvitt fargepigment i blant annet maling, tannkrem og iskrem.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Han sier han har hatt nær dialog med både miljøbevegelsen, partene i arbeidslivet og bransjen selv.

– Vi er enige om at det grønne skiftet avhenger av tilgangen til mineraler, og at Norge bør vise vei og ha som ambisjon å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier han videre.

– Fine ord om miljø

Verken SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre eller Rødt tar dette for god fisk.

– At Nordic Mining får driftskonsesjon fra næringsminister Vestre, viser at Vestre og Støres regjering ikke mener alvor med alle de fine ordene om miljø, sier MDG i en kommentar.

Partiet mener de skjerpede kravene er vage og uforpliktende, og at Norge er dobbeltmoralsk.

Venstre kaller vedtaket et overgrep mot naturen. Rødt og SV krever full stans i anleggsprosjektet, slik miljøvernere har kjempet for i årevis.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ifølge NRK var aksjonister fredag formiddag igjen i ferd med å lenke seg fast til anleggsmaskinene, og de truer med å bruke «flere virkemidler». Onsdag ble sju demonstranter innbrakt av politiet.

Ventet avgjørelse

Gruveselskapet sier i en børsmelding at driftstillatelsen kom som forventet.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette nå er endelig avklart, som forventet. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Før selskapet kan starte utvinning, må blant annet driftsplanen godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. I så fall må de skjerpede miljøkravene være oppfylt.

Selskapet sier de har sikret seg vel 132 millioner kroner fra lokale investorer. Grunneiere er løst ut, og forberedende arbeid på Engebø-prosjektet er i gang sammen med lokale aktører.

– Vi setter stor pris på det lokale engasjementet og forankringen. Prosjektet har vært grundig vurdert av alle etater over 15 år og vil produsere mineraler på en bærekraftig og klimavennlig måte, sier Fossum.

Tre nye krav

De skjerpede kravene går blant annet ut på at forekomsten skal utnyttes best mulig. Dermed blir det mindre å deponere i fjorden. Selskapet skal ha mål og planer om å kutte ned på overskuddsmasser hvert år og rapportere om dette, ifølge departementet.

Selskapet skal dessuten utrede hvordan dagbrudd og underjordsdrift kan drives slik at mest mulig overskuddsmasse kan fylles tilbake i gruveområdet.

Det tredje kravet gjelder skadelige utslipp, som selskapet plikter å ha mål og planer for.

Ny mineralstrategi

Ifølge Vestre har det ikke vært mulig å revurdere selve utslippstillatelsen, som er gitt av Klima- og miljødepartementet og opprettholdt av Kongen i statsråd. Men bruken av sjødeponi skal under lupen.

– Det er ingen hemmelighet at Engebø-prosjektet har vært omstridt. Nærings- og fiskeridepartementet jobber derfor med en ny mineralstrategi som skal legges fram i løpet av året. Vi vil blant annet søke ny kunnskap om ulike deponeringsformer, herunder vurdere fremtiden til sjødeponi, sier Vestre.

Han viser til at mineralloven åpner for å revidere driftskonsesjonen etter ti år, basert på ny kunnskap, teknologisk utvikling og oppdaterte miljøbestemmelser.

Relatert