DIREKTØR: Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, ber om en bred evaluering. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
DIREKTØR: Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, ber om en bred evaluering. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ber om full gjennomgang av prøveløslatelser etter TV 2-avsløring

Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker nå en full gjennomgang av prøveløslatelser. De ber Justis- og beredskapsdepartementet ta grep.

Gjennom en serie reportasjer har TV 2 satt søkelys på en lite omtalt ordning, der forvaringsdømte prøveløslates i boliger og små institusjoner rundt om i landet.

På tross av at staten har tatt en regning på mer enn én milliard kroner siden 2002, har det aldri blitt gjennomført noen evaluering av ordningen – noe flere har tatt til orde for at bør skje etter TV 2s avsløringer.

Tirsdag opplyser assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at de vil be Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om å ta grep.

– KDI vil nå sende en anbefaling til JD om at en bred evaluering gjennomføres, sier Sandlie til TV 2.

Han sier samtidig at dette er første gang de anbefaler en slik evaluering.

Voldtektsforsøk, brann og frykt på nett

Ordningen heter Statlig finansiert prøveløslatelse, og de prøveløslatte får skreddersydde opplegg i boliger, leiligheter og på gårder rundt om kring i landet.

Mange er plassert i helt vanlige nabolag - men naboene blir ikke varslet på grunn av taushetsplikt.

FRYKT: En voldtektsdømt serieovergriper har hatt denne kontoen på Instagram - der han har oppsøkt ofre og fulgt barn.
FRYKT: En voldtektsdømt serieovergriper har hatt denne kontoen på Instagram - der han har oppsøkt ofre og fulgt barn.

TV 2s undersøkelser har blant annet avdekket at prøveløslatte har forsvunnet, prøvd å voldta, startet branner og skapt frykt – også blant ofre.

Samtidig har direktoratet erkjent at de ikke har oversikt over alvorlige hendelser. De har heller ikke noe system for å registrere slike hendelser, eller noe felles datasystem for å melde avvik.

En rekke ofre og pårørende visste heller ikke om prøveløslatelsene - noe bistandsadvokat kaller «svært alvorlig.»

Flere eksperter har også stilt spørsmål ved om ordningen kan være i strid med loven. Mange av dem som er prøveløslatt på denne måten har ulike grader av psykisk utviklingshemming, og flere blir værende på straffgjennomføring i svært mange år.

En mann har sittet prøveløslatt på denne måten i 17 år, og er fortsatt for farlig til å løslates.

Se hvor de er prøveløslatt i videoen:

Skal ha streng sikkerhet

Siden ordningen så dagens lys har 41 personer vært prøveløslatt på denne måten.

Gjennom en større kartlegging har TV 2 tatt for seg sakene til de 18 domfelte som er under ordningen i dag.

De er dømt for alt fra seksuelle overgrep mot barn og voksne, til brutale drap og brannstiftelser. Flere av dem er under strenge sikkerhetsregimer, og blir prøveløslatt til enmannsfengsler fordi de av ulike grunner fungerer dårlig i vanlig fengsel.

Har bedt om informasjon

ADMINISTRERER: Kriminalomsorgen har ansvar for gjennomføringen av ordningen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ADMINISTRERER: Kriminalomsorgen har ansvar for gjennomføringen av ordningen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Høyre, ved justispolitisk talsperson Sveinung Stensland, mener konseptet slik det fungerer i dag er «ulogisk», og er innstilt på å se på om det finnes andre løsninger.

Han mener det er for dyrt og at det er åpenbart at ordningen ikke kan fortsette som i dag.

– Enmannsfengsel i seg selv virker helt koko. Det er så mange nå at det er ikke snakk om spesialtilfeller, og flere vil det bli, uttalte han til TV 2 mandag.

Justisminister, Emilie Enger Mehl (Sp), er enig i at det kan være gode grunner for å evaluere ordningen, og har bedt departementet om å gjøre en vurdering.

– Nå mener jeg det er riktig å se på det. Jeg har bedt om mer informasjon om saken, og at man tar en vurdering på om det er på tide å evaluere, sa hun til TV 2 mandag.

Relatert