Arne Jørgen Olafsen er sjef for Politiets utlendingsenhet. Foto: Marte Christensen / TV 2
Arne Jørgen Olafsen er sjef for Politiets utlendingsenhet. Foto: Marte Christensen / TV 2

Brøt loven og godkjente 379 timer overtid: – Han er ved god helse og har godt humør

Registreringen av asylsøkere utløste i løpet av de to første månedene rekordhøyt overtidsbruk i politiet. PU-sjef Arne Jørgen Olafsen vil selv melde brudd på arbeidsmiljøloven til Arbeidstilsynet.

Det var kaos og kø da de første flyktningene kom til Nasjonalt ankomstsenter på Råde etter at Russland invaderte Ukraina 24 februar i år.

Politiets utlendingstjeneste (PU) manglet folk til registrering etter kraftige kutt i bemanningen. Ansatte fra andre deler av politiet, særlig Øst Politidistrikt og og Oslo Politidistrikt stilte opp til dugnad for å få gjort unna registreringene så raskt og smertefritt som mulig.

Mange kom på overtid.

TV 2 har fått innsyn i overtidsbruken fra 24. februar til 24. april, og den viser at det til sammen for i denne to-måneders perioden ble registrert 29.596 overtidstimer for Ukraina-operasjonen i regi av PU.

– Vi har snudd oss på kort varsel og oppskalert organisasjonen til å ta imot veldig mange asylsøkere, først og fremst kvinner og barn fra Ukraina. 15.000 har kommet så langt, og det er nedlagt en formidabel innsats fra de ansatte, herunder en god del overtidsarbeid, sier Olafsen til TV 2.

Overtiden på rundt 30.000 timer på registreringen av 15.000 asylsøkere på to måneder er like høyt som Helsedirektoratets rekord gjennom hele fjorårets pandemi på 30.586 timer overtid.

Og under asylkrisen i 2015, da 31 145 asylsøkere kom til Norge var overtiden totalt for hele året 38.000 timer overtid i PU.

Olafsen mener den eksplosive overtidsbruken på kort tid er forsvarlig.

– Medarbeiderne i politiets utlendingsenhet og i de distriktene som har bistått oss, har gjort mye ekstra innsats, virkelig bidratt til at vi skal få ned restanse for å få registrert de som kommer. Og så er det selvfølgelig en balanse opp mot helseperspektivet, et forsvarlig arbeidsmiljø og lovgivningen på arbeidsmiljøområdet, sier han.

Ulovlig overtid

TV 2 har fått innsyn i høyest antall timer godkjent for en enkelt ansatt som har jobbet på Råde.

  • Sivilt ansatt (sikkerhet) 379 timer
  • Politi ansatt (registrering) 330 timer
  • Sivilt ansatt (registrering) 262 timer

Grensen for overtid etter Arbeidsmiljøloven for sivilt ansatte er 200 timer i året, men kan økes til 300 etter avtale med den enkelte. Politiansatte er ikke bundet av disse reglene.

Men overtid på 379 timer for en sivilt ansatt i løpet av to måneder er ulovlig etter arbeidsmiljøloven.

– Vi vil gjøre det som er nødvendig, varsle Arbeidstilsynet, og selvfølgelig snakker med arbeidsmiljøutvalget, men jeg har lyst til å si at vedkommende er ved god helse.

– Han er på jobb i dag, har godt humør og og gjør dette selvfølgelig helt frivillig, sier Olafsen.

Olafsen benekter at overtidsbruken er ute av kontroll, men at det er mange som legger ned betydelig ekstra innsats for å håndtere flyktningkrisen.

– Disse menneskene har ikke en eneste sykefraværsdag. De har tett oppfølging av nærmeste leder, og det er frivillighet og i forståelse med de ansattes organisasjoner, sier han.

Overnatting på jobben greit for sjefen

TV 2 blir fortalt at ansatte har overnattet på Råde mellom lange vakter med påfølgende overtid.

– Ja, jeg kjenner ikke til akkurat det eksemplet, men det kan jo være forsvarlig at de slipper å reise til og fra bopel. At vi har overnattingsmuligheter på arbeidsplassen vil jeg tro er i skjønneste orden, sier PU-sjefen.

– Hva salgs overnattingsplasser er dette?

– Du, det kjenner jeg dessverre ikke til.

De tillitsvalgte skal i kommende uke ha møte med ledelsen i PU i arbeidsmiljøutvalget om overtiden.

Lokallagslederen for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i PU understreker at arbeidsmiljøloven skal følges.

Nasjonalt ankomstsenter i Råde deler ut klær og utstyr når flykningene registrerer seg. Foto: Frode Sunde / TV 2
Nasjonalt ankomstsenter i Råde deler ut klær og utstyr når flykningene registrerer seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi har forsøkt som flere andre å be arbeidsgiver om å sørge for at lovverket blir fulgt, også i slike kriser. Vi er tydelige på at arbeidstidsbestemmelsene skal følges, og ikke minst at vi ikke skal ha brudd på arbeidsmiljøloven, sier Martin Alexander Simonsen.

Familieliv og privatliv på vent

Den enorme overtidsbruken skyldes for en stor del tidligere nedbemanning, som fagforeningene NTL og Politiets Fellesforbund i PU advarte sterkt mot, sier han.

– Vi ser nå at vi hadde rett. PU som organisasjon må være dimensjonert på en slik måte at vi nå kan løse kriser som den vi ser nå, uten å være avhengig av at ansatte er villige til å sette både familieliv og privatliv på vent, sier Simonsen.

–Videre er det også blitt brukt ansatte i politietaten som dessverre ikke har hatt kompetanse på utlendingsfeltet, med resultat i at ansatte i PU har måttet gjennomføre opplæring av eksterne samtidig som krisen var et faktum, sier Simonsen.

Han legger ikke skjul på at overtiden har vært krevende for mange.

– De ansatte har vist en enorm dugnadsånd, på godt og vondt, og uten de hadde det ikke vært mulig å løse de oppgavene som har dukket opp. Ansatte har løst oppgavene på en formidabel måte, men vi vet samtidig at dette har vært en stor belastning for mange, sier Martin Alexander Simonsen, leder NTL PU.

Enormt politisk press

– Bemanningen i PU har vært for lav til å takle en slik krise. Ting skjedde veldig fort og selv om vi fikk lånt mannskaper fra Øst PD og Oslo PD måtte disse også få opplæring for å være i stand til å løse oppgavene, sier Åsbjørg Gussgard, lokallagsleder Politiets Fellesforbund PU.

Hun peker på at de ansatte har vært under press også fra politisk hold.

–Det har vært et enormt politisk press på hvor mange vi skulle klare å registrere per dag og det har krevd en ekstra innsats fra mange av våre mannskaper, sier hun.

Gussgard mener likevel det ikke er akseptabelt å gå ut over grensen for lovlig overtid.

– Det faller mye på nøkkelpersoner med spesialkompetanse som man er avhengige av for å få ting på plass på kort tid. Selv om regelverket ikke er laget for en slik krise vi nå står i, er vi opptatte av at det skal følges. Vi har sett med bekymring på det høye bruket av overtid og vi har et tett og godt samarbeid med vernetjenesten, sier Gussgard.

Samtidig roser hun ansatte som har stått på for å registrere asylsøkerne og opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen.

– Jeg er stolt av å jobbe i en organisasjon hvor ansatte virkelig står på for å lykkes med et så viktig oppdrag.

Tar høyde for mer overtid

Olafsen er fornøyd med at PU før påske fikk kontroll på registreringen av asylsøkere.

Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingsenhet. Foto: Marte Christensen / TV 2
Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingsenhet. Foto: Marte Christensen / TV 2

Han understreker imidlertid at det er høyst usikkert hvor mange som vil komme til Norge i tiden fremover, og advarer om at overtiden kan komme til å fortsette og løpe.

– Ja, det betyr at det ved høye ankomster må planlegges - eller i hvert fall vi må være forberedt på - at en god del medarbeidere må yte en ekstra innsats utover de ordinære arbeidstimene som er planlagt.

Relatert