MANGEL PÅ LIV: I Oslofjorden blir det mindre og mindre liv under overflaten. Foto: Trollskog AS
MANGEL PÅ LIV: I Oslofjorden blir det mindre og mindre liv under overflaten. Foto: Trollskog AS

Fjorden dør: – Ekstremt alvorlig

Livet i Oslofjorden er i ferd med å forsvinne. Miljøministeren lover å ta grep, men to forskere har en helt ny teori om hva som er grunnen til at livet i fjorden kveles.

Torsken er borte. Blåskjellene forsvinner. Der det var tang- og tareskoger er det nå glatte berg. Livet i Oslofjorden er i ferd med å kollapse. Men nå har to forskere ved NMBU kanskje nøkkelen til løsningen på problemet.

– Det er ikke uten grunn at noen av oss spiser vitamintabletter og har et riktig kosthold. Det gjelder også fisk og vegetasjon i havet, sier professor i fiskeøkologi, Thrond O. Haugen.

Vitaminmangel

Han og kollega Knut Rudi, professor i mikrobiologi ved NMBU har de siste ukene utviklet en hypotese om hva som kan være nøkkelen til å forstå hvorfor livet i Oslofjorden sliter. De har sett på fisk de har funnet at de trolig lider av vitaminmangel.

VITAMINMANGEL: Professorene Knut Rudi og Thrond O. Haugen ved NMBU. Foto: Martin Leigland / TV 2
VITAMINMANGEL: Professorene Knut Rudi og Thrond O. Haugen ved NMBU. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Mesteparten av livet i havet er mikroorganismer. Hvis disse får tilført masse næring, er det typisk at det utvikler seg hurtigvoksende bakterier som ikke produserer de viktige vitaminene, sier Knut Rudi.

Teorien er at fjordvannet gjennom tilsig fra land, får en type næring som favoriserer bakterier som fortrenger de bakteriene som produserer vitaminet som dyr og vegetasjon i havet er avhengig av.

Det er bygget i rekordfart rundt Oslofjorden. Dette går ut over vegetasjonen som fungerer som filter for vannet som renner ned mot sjøen. Også vegetasjon langs elver og bekker er fjernet til fordel for landbruket, som vil dyrke mest mulig mark. Da siver gjødsel og næring ut i elvene på vei mot fjorden.

Kveles

Samtidig har vi et rør- og rensesystem som ikke er dimensjonert for styrtregner man har sett, spesielt i Oslo området, de siste årene. Vannet tar med seg partiklene over, og rundt, rensesystemene og ender i havet.

– Det som skjer da, er at du får tilfør masse organisk materiale som legger seg i bunnen og råtner, og da blir livet kvelt av bakterier og nedbrytningorganismer. Bakterier som igjen ikke produserer de vitaminene vi ønsker skal være i næringskjedene i havet, forklarer Thrond Haugen.

Vestlandet regnskog i forhold

Det er på den kjølige havbunnen at de saktevoksende bakteriene har produsert det viktige vitaminet B 12. Nå ser disse bakteriene ut til å gi tapt for en sterkere, men mindre nyttig storebror.

– Teorien er at når det næringsrike slammet legger seg på bunnen, så vil hurtigvoksende bakterier overta og utkonkurrere de saktsvoksende bakteriene som produserer disse vitaminene, sier professor Knut Rudi, som selv er dykker og har undersøkt bunnen av fjorden i mange år.

– Det er lite liv i Oslofjorden. Hadde jeg dykket på Vestlandet hadde det vært som å være i en regnskog i forhold til hva vi ser her inne i fjorden.

Vegetasjon som tang og tare er viktige produsenter av oksygen i sjøen. Når denne vegetasjonen forsvinner, vil drepende nitrogen fra kloakkutslipp ta over. I deler av Oslofjorden er verdiene av nitrogen langt, langt over det som er kritisk.

Dokumentasjon

Teorien er relativt ny. Miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier han ikke kjenner til denne teorien, men er svært engasjert i det som skjer med fjorden som to millioner mennesker i denne delen av landet skal ha glede av.

NITROGEN: Grønne og blå områder har nok oksygen. Kart: Miljødirektoratet
NITROGEN: Grønne og blå områder har nok oksygen. Kart: Miljødirektoratet

– Dette er ekstremt alvorlig. Vi må virkelig ta oss sammen. Dette må regjeringen ta på stort alvor, derfor jobber vi tett med havministeren og landbruksorganisasjoner om denne problemstillingen, sier Espen Barth Eide.

Det finnes dokumentasjon fra andre land på at vitaminmangel er en forklaring på at liv i havområder dør ut. De har hatt det samme problemet i Østersjøen og i bukter utenfor større byer i USA.

Fallitterklæring

EKSTREMT ALVORLIG: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Ap. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
EKSTREMT ALVORLIG: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Ap. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg trodde det ikke første gangen jeg leste om det. Det kunne jo ikke være så dumt.. Det de gjorde var å ta fisken som de så sleit i vannet, satt til noen dråper vitaminer, og så vips var den tilbake og levde opp. Dette sporet har ikke blitt fulgt i Norge ennå. Det er en hypotese. Det kan være at vi bommer, men det er altså eksempler fra Østersjøen og USA at dette faktisk skjer, sier professor i økologi, Thrond O. Haugen.

– Om et rikt land som Norge ikke skulle få til dette, så ville det være en fallitterklæring, mener han.

Relatert