SIGNERT: Jonas Gahr Støre og Boris Johnson , her nettopp signert samarbeidsavtalen i London. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / POOL
SIGNERT: Jonas Gahr Støre og Boris Johnson , her nettopp signert samarbeidsavtalen i London. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / POOL Foto: Hallgeir Vågenes

Norge og Storbritannia inngår samarbeidsavtale

LONDON/OSLO (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre og Storbritannias statsminister Boris Johnson signerte i dag en samarbeidsavtale. Avtalen omhandler blant annet sikkerhet, økonomi og klimakrisen.

Nyheten ble presentert i London under statsminister Jonas Gahr Støres besøk i Storbritannia fredag. Dette er det første møtet mellom statsministrene etter Brexit.

– Storbritannia er en nær sikkerhetspartner i Europa, så vi har en hel rekke med ting vi skal diskutere. Men vi har ingen konflikter som skal løses, sier Gahr Støre til pressen i forkant av møtet.

– Ingen konflikter! Det er sikkert, forsikrer Storbritannias statsminister Boris Johnson.

PÅ PLASS: Jonas Gahr Støre møter Boris Johnson i London. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / POOL
PÅ PLASS: Jonas Gahr Støre møter Boris Johnson i London. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / POOL Foto: Hallgeir Vågenes

Avtalen har fått navnet «Felleserklæring for å fremme bilateralt strategisk samarbeid.»

I avtalen står det blant annet at landene skal opprettholde en alliert solidaritet med NATO, og styrke NATOs kollektive forsvar og samhold.

Under møtet ble blant annet Sverige og Finlands NATO-medlemskap ble diskutert.

– Er Norge klar for å komme med sikkerhetsgarantier til Sverige og Finland dersom de vil bli medlem av NATO nå?

– Kommer det en medlemssøknad fra Sverige og Finland er de andre nordiske landene rede til å uttrykke den solidariteten jeg tror alle i Norden føler; blir ett land angrepet, er ikke de andre uberørt. Jeg vil ikke gå i detalj på det nå, men det er viktig for oss å gi uttrykk for det dersom den søknaden kommer.

I avtalen står det at landene styrke samarbeidet for å forsterke Ukrainas forsvarskapasitet, ved å forsyne Ukraina med militært utstyr.

FOKUS PÅ KLIMA: Et stort punkt i avtalen er forbeholdt klimakrisen og miljøutfordringer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / POOL
FOKUS PÅ KLIMA: Et stort punkt i avtalen er forbeholdt klimakrisen og miljøutfordringer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / POOL Foto: Hallgeir Vågenes

Klimakrisen og miljøutfordringer har fått et eget punkt i avtalen. Hensynet til klimakrisen og tap av biologisk mangfold skal innlemmes i politiske, økonomiske og finansielle beslutninger. Landene vil sammen gå inn for nullutslipp innen 2050. Dette ble også diskutert under møtet.

– Hvis Europa skal håndtere den store klimakrisen, må det bli skje et historisk og et enormt push på fornybar energi. Og vi har liten tid. Vi skal nå mål i 2030 og 2050 for å nå nullutslippsmålet, sier Gahr Støre til pressen i etterkant av møtet.

– Vi må utvikle mer vindkraft på land, mer solenergi - fra privathus til store installasjoner av solcellepanel, og vi må gå framover på havvind. Dette er en kamp mot tiden.

Relatert