SAKTE FART. Lokfører og leder i lokførerforeningen i Stavanger, Holger Forsberg, må sette ned farta til 20 km/t på denne strekningen gjennom Drangsdalen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
SAKTE FART. Lokfører og leder i lokførerforeningen i Stavanger, Holger Forsberg, må sette ned farta til 20 km/t på denne strekningen gjennom Drangsdalen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Her vil motorveien gå 90 km/t raskere enn toget

Kjører du tog gjennom Drangsdalen, går det i 20 km/t. Bruker du motorveien ved siden av, kan du snart kjøre i 110 km/t. Da vil ingen bruke toget, frykter Naturvernforbundet.

– Hele Sørlandsbanen kommer til å ende som en ren museumsbane for spesielt interesserte. Jernbanen nedprioriteres, politikerne er bare interessert i å bygge motorvei, sier Erik Thoring, som er daglig leder for Naturvernforbundet i Stavanger.

Han er frustrert over planene om å bygge en fire-felts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger, mens man lar en rasfarlig jernbanelinje forbli urørt.

Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger ble fullført og åpnet av den tyske okkupasjonsmakten 1. mai 1944.

Siden har traséen ligget fast. Gjennom Drangsdalen, mellom Moi og Egersund er det stor rasfare langs linja. Toget kan derfor ikke kjøre raskere enn 20 kilometer i timen.

RASFARLIG. Toget må senke farta til 20 km/t gjennom Drangsdalen Foto: Kristian Myhre / TV 2
RASFARLIG. Toget må senke farta til 20 km/t gjennom Drangsdalen Foto: Kristian Myhre / TV 2

Risikofylt

Lokfører Holger Forsberg viser oss traséen. Han forteller at det er en risikofylt strekning.

– Vi frykter hver dag at noe raser ned på linja, forteller Forsberg, som også er leder av Lokførerforeningen i Stavanger.

De er opptatt av trygge forhold for både passasjerer og ansatte i Go-Ahead, som er operatør på strekningen. Men han mener også at toget som et miljøvennlig transportmiddel burde ha blitt prioritert høyere av myndighetene.

– Vi ser jo at reisetiden mellom Stavanger og Kristiansand langs motorveien blir på to timer. Med toget blir den på 3,5 timer. For her skjer det ingenting, sier han til TV 2.

Det var planer om å utbedre strekningen i 1994. Ordførere og politikere jublet, arbeidet skulle starte i 1995, men ingenting skjedde. Toglinjene ble ikke prioritert.

Planene ville ha redusert reisetiden mellom Moi og Egersund fra 40 minutter til 12 minutter.

Så sakte kjører toget, se video i vinduet under:

Bare turister

Nå foreligger det ingen planer for oppgradering av jernbanestrekningen. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener at regjeringen satser på jernbanen og at Sørlandsbanen har god standard.

– Vi har ingen konkrete planer for denne strekningen nå, sier han til TV 2.

Erik Thorin fra Naturvernforbundet sier at bare turister vil bruke 3,5 timer på å reise med tog mellom de to byene. Ekspressbusser vil frakte folk som vil reise kollektivt. Noe som illustrerer den manglende satsingen på jernbanen.

– Dette viser prioriteringene. Det handler bare om vei, ikke bane. Jernbanen blir liggende død og forlatt i fremtiden, sier han til TV 2.

MUSEUM. Lederen i Naturvernforbundet i Stavanger Erik Thorin frykter at Sørlandsbanen ender opp som museum for spesielt interesserte. Foto: Kristian Myhre / TV 2
MUSEUM. Lederen i Naturvernforbundet i Stavanger Erik Thorin frykter at Sørlandsbanen ender opp som museum for spesielt interesserte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nye Veier er allerede i gang med å bygge ny motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Deler av strekningen er ferdig bygget med fartsgrense på 110 km/t. Thorin mener at det ikke er noe folkekrav om en firefelts motorvei gjennom dette landskapet.

– Det er ingen som har spurt oss om vi vil ha dette motorvei-prosjektet, sier han.

Uakseptabelt

Også i Go-Ahead er de frustrerte over den manglende utbedringen av strekningen gjennom Drangsdalen. Pressekontakt Dag Brekkan skriver i en e-post til TV 2 at det ikke er tilfredsstillende å kjøre deler av strekningen i 20 km/t.

– Det utfordrer konkurransevilkårene mot bil og vei på kjøretid. Vi vet også at mange passasjerer reagerer på dette, og mener det er uakseptabelt at vi i 2022 kjører på en slik infrastruktur med en så redusert fart, skriver han.

VIL BYGGE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Frode Sunde / TV 2
VIL BYGGE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Frode Sunde / TV 2

Men samferdselsministeren er klar på at veien skal prioriteres.

– Fellesskapet ønsker å bygge denne veien, både lokalt og nasjonalt, så da er det den veien vi kommer til å bygge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TV 2.

Relatert