FORTVILET: Ida Askjem Andersen (39) lider av en sjelden sykdom, som fører til svært sterke smerter. Foto: Nico Sollie / TV 2
FORTVILET: Ida Askjem Andersen (39) lider av en sjelden sykdom, som fører til svært sterke smerter. Foto: Nico Sollie / TV 2

Ida lever i smertehelvete – nektes behandlingen hun ønsker

Rundt 1,6 millioner nordmenn lever med kroniske smerter – og tallet bare øker. Ida (39) har så uutholdelige smerter at hun er i ferd med å gi opp livet.

Utenfor Ida Askjem Andersens hus i Sande i Vestfold steiker vårsola og tulipanene har begynt å spire. Selv om lyset og våren presser på, er det mørkt i Idas kjeller.

Mørkt fordi hun har så intense smerter at hun ikke lenger ser et håp. Fremtiden ser rett og slett svært mørk ut.

– Det er helt forferdelig å leve med slike intense smerter konstant, uten å få hjelp. Jeg vet ikke om jeg klarer å leve slik lenger, sier 39-åringen og blir stille.

UTSLITT: Ida (39) klarer knapt å gå, på grunn av de intense smertene. Halvveis i trappa må hun ta pause, for å komme seg videre. Foto: Nico Sollie / TV 2
UTSLITT: Ida (39) klarer knapt å gå, på grunn av de intense smertene. Halvveis i trappa må hun ta pause, for å komme seg videre. Foto: Nico Sollie / TV 2

Får ikke lenger lindring

For åtte år siden ble hun diagnostisert med en sjelden og medfødt sykdom. Arvelig diabetes med en rekke komplikasjoner, blant annet en smertefull nervebetennelse.

I starten fikk hun god oppfølging av legene ved smerteavdelingen på sitt lokale sykehus. Med daglige sprøyter og en nesespray mot smerter, ble hun såpass smertefri at hun klarte å fungere tilnærmet normalt.

– Jeg klarte å gå turer i nærområder og lage middager til mannen min. Men se på meg nå, jeg bare ligger her og kommer meg knapt ut av senga fordi smertene er så uutholdelige, sier hun.

Ida Askjem Andersen lider av den sjeldne gensykdommen 'Mody5'. Denne gjør at hun nesten ikke kan gå. Foto: Nico Sollie / TV 2
Test Foto: Nico Sollie / TV 2
Ida Askjem Andersen lider av den sjeldne gensykdommen 'Mody5'. Denne gjør at hun nesten ikke kan gå. Foto: Nico Sollie / TV 2
KJEMPER FOR RETTFERDIGHET: Kampen for å få nødvendig hjelp, har krevd enormt med tid og krefter. Krefter som Ida ikke har. Foto: Nico Sollie / TV 2

I april 2020 vedtok hennes behandlende leger ved Vestre Viken HF, at Ida ikke lenger hadde rett til helsehjelpen og den avanserte smertelindringen hun fikk der.

Oppsiktsvekkende

Hun ble da henvist til primærhelsetjenesten. Men Idas behandling er for komplisert til at fastlegen og hjemmesykepleien klarer å gi henne den oppfølgingen som hun trenger.

Idas helsesituasjon ble da kraftig forverret, og hun forteller at smertene økte intenst etter at hun ble tatt av behandlingen.

Hun forteller at det ikke bare går utover den fysiske helsen, men at det også bryter henne ned psykisk å leve med så intense smerter over uker, måneder og år.

– Jeg unner ikke min verste fiende dette.

Ida og hennes advokat, Espen Låhne Smedsrud, påklaget avslaget om videre utredning og henvisning til spesialhelsetjenesten til statsforvalteren. Men til ingen nytte. Statsforvalteren har i sin vurdering opprettholdt sykehusets avgjørelse.

Bakgrunnen for at statsforvalteren opprettholder sykehusets avgjørelse, er at de mener smertebehandlingen Ida fikk ikke var i henhold til nasjonale retningslinjer, samt faren for avhengighet.

UFORSVARLIG: Advokat Espen Låhne Smedsrud mener Vestre Vikens behandling av Andersen er ansvarsfraskrivelse. Foto: Privat
UFORSVARLIG: Advokat Espen Låhne Smedsrud mener Vestre Vikens behandling av Andersen er ansvarsfraskrivelse. Foto: Privat

– Både jeg, Ida og familien hennes mener det er klart uriktig og oppsiktsvekkende at Smerteklinikken ved Drammen sykehus nekter henne utredning og behandling, når flere fagmiljø er av den klare oppfatning at hun har et rettmessig krav på hjelp fra spesialisthelsetjenesten, sier Smedsrud og legger til:

– Hun står nå helt uten forsvarlig helsehjelp.

Fagmiljøet som Idas advokat viser til er blant annet tidligere avdelingsoverlege Tor S. Haugstad ved Sunnaas sykehus, som tidligere har behandlet Ida.

Haugstad kan ikke skjønne at Ida ikke kvalifiserer til å fortsette på den avanserte smertebehandlingen hun tidligere fikk.

– Faller mellom alle stoler

– Den sviktende oppfølgingen av Ida er, etter min mening, problematisk i forhold til norsk helselovgivning, sier Haugestad.

Avdelingsoverlegen har fulgt opp Ida sammen med et tverrfaglig apparat på Sunnaas.

KRITISK: Som avdelingsoverlege ved Sunnaas sykehus har Tor S. Haugstad behandlet Ida. Han er sterkt kritisk til Vestre Vikens behandling av denne pasienten. Foto: Privat
KRITISK: Som avdelingsoverlege ved Sunnaas sykehus har Tor S. Haugstad behandlet Ida. Han er sterkt kritisk til Vestre Vikens behandling av denne pasienten. Foto: Privat

– Vår klare anbefaling er at hun må få noen form for smerteoppfølging ved Vestre Viken, for å klare å komme seg videre i livet, sier Haugestad.

Overlegen presiserer at Ida ikke nødvendigvis må stå på den samme smertelindringen hun tidligere fikk, men er klar på at hun bør få noen hjelp utover primærhelsetjenesten.

I løpet av sin lange karriere som overlege ved Sunnaas har han sett mange pasienter som ikke har fått den hjelpen de mener de trenger.

– Jeg har tidligere opplevd at pasienter, med kompliserte sykdomsbilder, ikke får den hjelpen de trenger. Men jeg har aldri opplevd at en pasient så til de grader føler at hun faller mellom alle stoler som Ida gjør, sier han.

Vil ikke svare på kritikk

TV 2 har stilt Vestre Viken Helseforetak flere konkrete spørsmål om hvorfor Ida ble tatt av medisinen som fungerte, og hva de tenker om kritikken fra overlegen.

Vestre Viken ønsker ikke å svare på den konkrete kritikken.

De opplyser at de har gjennomgått Idas sak grundig på ny, men at de holder fast på sin beslutning.

– Det er ikke helsefaglig grunnlag for å foreskrive de ønskede legemidlene til pasienten, opplyser de.

Vestre Viken vil ikke utdype hvilket grunnlag avgjørelsen er basert på.

Idas sak er på ny oversendt statsforvalteren, der avgjørelse er varslet i løpet av denne måneden.

SMERTEEKSPERT: Avdelingsleder Audun Stubhaug sier at Stortinget har vedtatt å styrke kompetansen og kapasiteten på behandling av langvarige smertetilstander. Foto: UIO
SMERTEEKSPERT: Avdelingsleder Audun Stubhaug sier at Stortinget har vedtatt å styrke kompetansen og kapasiteten på behandling av langvarige smertetilstander. Foto: UIO

På smertetoppen

Ida Askjem Andersen er langt fra alene om å leve med kroniske smerter her til lands.

Norge er på smertetoppen i Europa.

30 prosent av den norske befolkningen oppgir at de lever med kroniske smerter. Det vil si at over 1,6 millioner nordmenn har smerter som har vart i mer enn tre måneder.

Og tallet bare øker. Vi ligger også 10 prosent over gjennomsnittet i Europa.

Avdelingsleder Audun Stubhaug ved avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus er ekspert på hvordan vi behandler smertepasienter.

Han mener det er flere årsaker til at Norge ruver øverst på smertetoppen.

Han tror noe av grunnen til at så mange her i landet oppgir at de lever med kroniske smerter er økende levealder, da alder er sterkt assosiert med smerteplager.

– Videre kan utvidelse av helsetjenestetilbudet og mer kunnskap om smerter og virksomme behandlingsalternativer i befolkningen og i helsetjenestene også være medvirkende årsaker til at forekomsttallene øker, sier Stubhaug.

KOMPETANSE: Smerteforsker Sara Magelssen Vambheim mener det er et stort behov for økt kompetanse om smertediagnostikk og behandling i helsevesenet. Foto: UIO
KOMPETANSE: Smerteforsker Sara Magelssen Vambheim mener det er et stort behov for økt kompetanse om smertediagnostikk og behandling i helsevesenet. Foto: UIO

Han påpeker at forskjellene mellom ulike land også kan ha med klimatiske, kulturelle og språklige forhold å gjøre.

– Taperne er kronikerne

Lederen for smerteavdelingen sier at mange får god hjelp i primærhelsetjenesten, men at noen av de som har størst behov for hjelp til sine smerteplager trenger et spesialisert tilbud. Han mener at dette tilbudet er for lite utbygd i dag.

– Det er politisk vilje til å styrke kompetansen og kapasiteten på dette feltet i Norge. Dette er uttrykt fra Stortinget og regjeringen. Men i pressede helseforetak vil imidlertid strenge økonomiske prioriteringer føre til at «blålysmedisin» vinner over andre tilstander. Taperne i disse prioriteringene er typisk langvarige, kroniske tilstander, slik som vedvarende smertelidelser, sier Stubhaug.

Avdelingslederen mener at fagmiljøene, som han selv er en del av, må vise at deres tiltak hjelper og at de er kostnadseffektive. Og at ressursene derfor bør samles i robuste tverrfaglige klinikker.

Hovedårsak til uførhet

Smerteforsker Sara Magelssen Vambheim, ved avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, mener det er forskjell på hvordan vi håndterer og hvor godt vi lykkes med behandling av akutte- og langvarige smerter her til lands.

Hun mener vi har gode metoder og lykkes i høy grad med diagnostisering og håndtering av akutte smerter. Men kunnskapen om hva som er god behandling ved langvarig smerte, er mer sammensatt, komplisert og mindre presis.

– Vi vet at smerter som vedvarer påvirker både den mentale og den fysiske helsen, og er forbundet med svekket søvn- og livskvalitet, og redusert produktivitet. Langvarige smerter er derfor en av de ledende årsakene til uførhet, sier Magelssen Vambheim.

Både smerteforskeren og avdelingslederen på smerteavdelingen mener at behovet for kompetanse om smertediagnostikk og behandling i hele helsevesenet er stort.

– Dette jobber vi med sammen med andre land for å forbedre, og er et av temaene som tas opp på smertekonferansen på Rikshospitalet i juni, sier Stubhaug.

Relatert