RAPPORT. Koronakommisjonen legger tirsdag fram sin siste rapport om håndteringen av pandemien i Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
RAPPORT. Koronakommisjonen legger tirsdag fram sin siste rapport om håndteringen av pandemien i Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kilder til TV 2: Koronakommisjonen med kritisk blikk på Solberg-regjeringens vaksinestrategi

Etter det TV 2 får opplyst så er manglende prioritert vaksinering av lærere og sen skjevfordeling av vaksiner, tema i koronakommisjonens andre rapport.

Klokken 13.00 i dag presenterer Koronakommisjonen sin andre rapport.

Flere uavhengige kilder peker på at det er fem hovedområder som er gransket og gjennomgås i rapporten:

  • Intensivkapasitet
  • Kommunelegenes situasjon
  • Hva regjeringen gjorde for å skaffe Norge vaksiner
  • Vaksinestrategien
  • Og tiltakene som ble iverksatt for å hindre smitte over landegrensene

Kommisjonen ser bare på myndighetenes håndtering av pandemien fram til 31.oktober 2021, altså bare Solberg-regjeringen.

Den ser også på hvordan pandemien utviklet seg i november, men da ikke myndighetenes håndtering.

Treg skjevfordeling?

Når det gjelder vaksinestrategien har kommisjonen sett på utrullingen av vaksineringen, skjevfordelingen geografisk, og prioritering av visse yrkesgrupper.

Helsearbeidere ble under vaksineutrullingen prioritert av hensyn til kapasiteten i helsevesenet.

Etter det TV 2 forstår stiller kommisjonen spørsmål ved om også lærere tidligere burde blitt prioritert av hensyn til elever som fikk begrenset sin skolegang under pandemien.

Kildene opplyser også at det stilles spørsmålstegn ved om ikke den geografiske skjevfordelingen kunne blitt igangsatt tidligere av hensyn til barn og unge i områder av landet som ble spesielt hardt rammet av nedstenging.

Forskning viser at pandemien har vært mer krevende for unge i Oslo enn for unge i resten av landet.

Skryt for anskaffelser av vaksiner

Solberg-regjeringen får i hovedsak skryt for hvordan de jobbet med å skaffe Norge vaksiner.

Rapporten gjennomgår hvordan samarbeidet med EU fungerte, der de påpeker at det er viktig med gode allianser med EU, og anbefaler et tettere helsesamarbeid med EU framover.

Rapporten gjennomgår hvordan Israel og Storbritannia klarte seg ved å gjøre sine egne bestillinger av vaksinene, men konkluderer med at dette er land Norge ikke kan sammenligne seg med i denne sammenheng, og at Norge var blant landene som klarte å skaffe flest vaksiner til sine innbyggere gjennom sine kontakter i EU, sett opp mot sammenlignbare land.

Kommisjonen har intervjuet nærmere 80 personer fra kommuneansatte til regjeringsmedlemmer, og kommer i dag over 20 hovedfunn.

Relatert