Mor tiltalt i Bergen tingrett:

Norsk søskenpar tatt med til krigs-herjede Jemen uten at far visste det

Det gikk 12 år før barnemor ble tiltalt for bortføring av to norske barn som hun plasserte og lot vokse opp i Jemen. Statsadvokat mener norske myndigheter har sviktet.

En desemberdag i Bergen i 2009.

Et søskenpar skal ut på en lang reise.

Barnas mor har ordnet med reisedokumenter og pakket det mest nødvendige før hun og barna forlater byen.

Barnas far, som nylig har skilt lag fra barnas mor, er helt uvitende om det som er i ferd med å skje. Mannen vet ikke at han har sett barna for siste gang.

Til krig og hungersnød

Datteren (5) får ikke sagt farvel til vennene i barnehagen. Lillebroren er knapt tre måneder gammel da han må forlate de trygge omgivelsene i Bergen.

Han og storesøsteren ender opp i Jemen, et land som er preget av krig og hungersnød.

FORSVANT: Khadar Mohammed Afrah bodde med sine to barn som ble bortført fra Norge for 12 år siden. Foto: Robert Reinlund / TV 2
FORSVANT: Khadar Mohammed Afrah bodde med sine to barn som ble bortført fra Norge for 12 år siden. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Her har de to norske statsborgerne tilbrakt barneårene på en hemmelig adresse. Det er gått over 12 år siden de forlot Bergen.

Tirsdag starter rettssaken i Hordaland tingrett hvor barnas mor er tiltalt grov omsorgsunndragelse, som har en strafferamme på seks års fengsel.

Barnefar, som er tildelt hovedomsorgen for barna, er fornærmet i saken. Han håper at mor nå skal sørge for at barna kommer tilbake til Norge.

Tøff påkjenning

– Det er tøft, og jeg har kun snakket med barna sporadisk på telefon og via tekstmeldinger. Min datter blir 17 i år, og jeg frykter jo for at hun skal eller er blitt bli tvangsgiftet, sier Khadar Mohammed Afrah til TV 2.

Vi møter faren til de to barna dagen før rettssaken. Han feller tårer og må ta pause når vi spør om hvordan han tror det har vært for barna å vokse opp i Jemen.

– Det er utrolig vanskelig, jeg tenker mye på barna. De ble frarøvet barndommen her i Norge og bor i et land som er preget av sult og krig, forteller Afrah.

FELLER TÅRER: Flere ganger under intervjuet med TV 2 må Afrah stoppe opp og ta en pause fordi han blir for emosjonell. Foto: Robert Reinlund / TV 2
FELLER TÅRER: Flere ganger under intervjuet med TV 2 må Afrah stoppe opp og ta en pause fordi han blir for emosjonell. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Den 42 år gamle somalieren forteller om savnet etter barna, usikkerheten, frustrasjon og kampen for å få barna tilbake til Norge.

Etter brudd mellom han og barnas mor tok hun barna til Jemen og returnerte ikke lenge etter til Norge, uten barna.

Afrah har kun fått snakke og kommunisere med barna når mor har tillatt dette.

Sier datteren ville forlate Jemen

Noen ganger har han og barna kontakt via sms, andre ganger snakker de sammen på telefon. Det hele avhenger av mors lynne og humør, ifølge barnefaren.

Han forteller at siste gang han tekstet med datteren, var i går. Men han følte at det var en annen person som svarte på tekstmeldingene.

– Vedkommende ordla seg på en annen måte enn min datter. Hun var pågående og ville ta jeg skulle få stoppe rettssaken, at jeg skulle overføre omsorgen til barnas mor, forklarer Afrah.

42-åringen forteller at datteren har uttrykt seg annerledes i tidligere samtale.

– Hun ville forlate Jemen og komme til Norge, sier han.

Den siste tiden har barna blitt splittet, de bor på ulike adresser, forteller Afrah.

– Jeg tror det er for å gjøre det vanskeligere å ta begge barna på samme sted, sier han.

Ingen oppfølging av barna

Barnefaren er norsk statsborger, men bor og jobber i dag i London. Han vil returnere til Norge umiddelbart, dersom barna kommer tilbake.

Afrah mener både politiet og UD har sviktet ham og barna.

– Barna mine har bodd 12 år i Jemen, uten at de har fått noen oppfølging av norske myndigheter og den hjelpen de trenger. Jeg tenker dette har rammet barna mine aller hardest.

Etter bortføringen oppsøkte han politiet. UD ble etter det TV 2 kjenner til, informert av barnevernet om saken allerede i 2010.

KLAR FOR RETTSSAK: Tirsdag starter rettssaken mot barnas mor som er norsk statsborger, i likhet med barna og barnefar. Foto: Robert Reinlund / TV 2
KLAR FOR RETTSSAK: Tirsdag starter rettssaken mot barnas mor som er norsk statsborger, i likhet med barna og barnefar. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Situasjonen til barna er vanskelig å akseptere, men det også veldig vanskelig å akseptere og leve med det arbeidet norske myndigheter har gjort, sier Afrah.

Etter det TV 2 kjenner til ble UD gjort kjent med saken i 2010 via barnevernet. Vest politidistrikt fikk kunnskap om saken allerede tidlig i 2010.

– Jeg hadde jevnlig kontakt med politiet, uten at de gjorde noe med saken. Jeg var innom årlig og snakket med folk på politihuset, oppdaterte de på saken. Mor var i Bergen, men det ble aldri opprettet noen sak.

– Først syv år senere, i 2017, tar politiet skikkelig tak i saken, sier Afrah.

Vest politidistrikt hadde mandag ettermiddag ikke anledning til å uttale seg om saken.

Samværssabotasje

Barnefaren har vokst opp under krig og det smerter ham at barna lever i et land preget av sult og borgerkrig.

Han håper nå at rettssaken fører til at barna returnerer til Norge.

Etter at barnas mor og far skilte lag var barnefar i ferd med å forberede en rettssak for å overta daglig omsorg for barna.

– Hvorfor bortførte mor barna?

– Jeg var i ferd med å overta den daglige omsorgen for barna, noe hun ikke ville. Hun bestemte da at barna heller skulle være et annet sted enn med meg, sier Afrah.

Han mener at dette var et grep som mor tok for å straffe ham som barnefar. Samværssabotasje ble iverksatt for at han ikke skulle overta den daglige omsorgen som han ble tilkjent tidlig i domstolen i 2010.

Etter det TV 2 vet så bor et av barna i Jemen, hos familien til han som er kvinnens ektemann i dag. Både han og kvinnen (mor til de to i Jemen) bor i dag i Bergen.

Politiadvokat: – Oppsiktsvekkende

Etter tolv år skal saken nå endelig opp for Bergen tingrett. Mor står tiltalt for grov omsorgsunndragelse som har en strafferamme på seks år.

Aktor og statsadvokat Rudolf Christoffersen sier saken er oppsiktsvekkende.

– Det er en veldig alvorlig sak, kanskje en av de mest alvorlige vi har hatt i Norge. To barn har i hele 12 år har blitt unndratt mulighet for omsorg fra far ved at de er brakt til ett av de farligste landene i verden, sier Christoffersen.

– Har norske myndigheter sviktet barna?

– Det er i alle fall mye jeg skulle ønske at politi og norske myndigheter hadde gjort annerledes i denne saken, mener Christoffersen, som først ble kjent med saken i 2021.

SENT: – Jeg skulle gjerne hatt denne saken opp for ti år siden, understreker Christoffersen overfor TV 2. Han mener myndighetene har sviktet barna. Foto: Robert Reinlund.
SENT: – Jeg skulle gjerne hatt denne saken opp for ti år siden, understreker Christoffersen overfor TV 2. Han mener myndighetene har sviktet barna. Foto: Robert Reinlund.

– Skulle fått saken for ti år siden

Christoffersen mener man i etterkant av rettssaken må få avklart hvordan de ulike involverte partene som UD og politiet, har involverte seg for å løse saken og hjelpe barna.

– Det har gått år før saken bringes til domstolen?

– Jeg skulle gjerne hatt denne saken opp for ti år siden, understreker Christoffersen overfor TV 2.

Bortført til krig og nød

– I et land som Norge skal det ikke være mulig å bortføre barn og holde de borte i 12 år uten at myndighetene tar ordentlig tak i saken og legger et press for å få dem tilbake. Det har ikke skjedd her, fastslår bistandsadvokat Stian Smidesang.

I 2010 fikk politiet en savnetmelding, men saken ble etter kort tid henlagt.

– Savnetmeldingen ble henlagt da barna ble opplyst å befinne seg i Jemen. Hvorfor dette ikke er fulgt opp er usikkert, men kritikkverdig, sier Stian Smidesand til TV 2.

Foreldrene, som begge er av somalisk opprinnelse, er norske statsborgere, som barna.

LITE HÅP: Det norske søskenparet har vokst opp i krigsherjede Jemen og har kun hatt sporadisk kontakt med sin far. Foto: Albaraa Mansoor/Save the Children
LITE HÅP: Det norske søskenparet har vokst opp i krigsherjede Jemen og har kun hatt sporadisk kontakt med sin far. Foto: Albaraa Mansoor/Save the Children

– Trist

Bistandsadvokat Stian Smidesang mener saken er uten sidestykke i Norge.

– Det er trist, både måten barnefar ble møtt på av norsk politi etter at han først meldte ifra om saken og at det ble tatt så lite tak i denne. Han har frem til relativt nylig stått ganske alene i saken, forklarer Smidesang til TV 2.

TRIST: Bistandsadvokat Stian Smidesang (t.v) bistår barnefaren som ble frarøvet barna i 2009. Foto: Robert Reinlund / Tv 2
TRIST: Bistandsadvokat Stian Smidesang (t.v) bistår barnefaren som ble frarøvet barna i 2009. Foto: Robert Reinlund / Tv 2

Skryter av politietterforsker

Det er først når politietterforsker Therese Bernsen ved Vest politidistrikt tar tak i saken at det kommer en formell anmeldelse på barnebortføring og etterforskning starter, forklarer bistandsadvokaten.

– Saken ble jo henlagt, men så har Bernsen virkelig har brettet opp armene og stått på alene, skryter Smidesang.

Likevel tar det flere år før Afrah får oppnevnt bistandsadvokat. Det reagerer Smidesang på.

Han forstår heller ikke barnemorens motiv.

– Hvordan kan hun mene at det er bedre for barna å vokse opp i Jemen, et land FN har omtalt som verdens største humanitære krise?

En side av saken er at barnefar ikke har fått sett barna, til tross for at Bergen tingrett har gitt ham foreldreansvaret. En annen side er barnas rettigheter og rettsvern.

– Hvem har tatt ansvar for å sikre barnas rett til samvær med foreldre og hvem har fulgt dette opp?

LAND I KRIG: Både bistandsadvokat og statsadvokat mener det er gjort for lite for å få barna til Norge. Foto: AHMED JADALLAH
LAND I KRIG: Både bistandsadvokat og statsadvokat mener det er gjort for lite for å få barna til Norge. Foto: AHMED JADALLAH

– Det er et godt og relevant spørsmål. Politiet har grovt sviktet barna, det er det ikke noen tvil om, mener Smidesang.

Utenrikstjenesten

TV 2 har kontaktet UD og bedt om få vite hvor lenge man har kjent til saken og hva som er blitt gjort.

– Meg bekjent er det ikke forsøkt å ta kontakt med jemenittiske myndigheter. Jemen har ikke ratifisert Haag-konvensjonen og det er helt klart med på å vanskeliggjøre en tilbakeføring, sier far bistandsadvokat til TV 2.

TV 2 har kontaktet UD og bedt om svar på følgende spørsmål:

  • Hvor lenge har UD kjent til denne saken?
  • Hva har UD gjort for å bistå i saken mht. å få barna som er norske statsborgere hjem igjen til Norge?
  • Hva gjør UD videre i saken?
  • Hvor problematisk er det å få gjennomført tilbakeføringsprosess med et land som Jemen?
  • Hvordan vil UD bistå far og barna videre mht. tilbakeføring?

– På grunn av taushetsplikt kan vi ikke gi detaljer i enkeltsaker, opplyser Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet til TV 2.

I epost skriver hun:

«Utenriksdepartementet gir bistand i bortføringssaker til land som ikke har tiltrådt Haagkonvensjonen om barnebortføring 1980. Dette gjelder blant annet Jemen. Slik bistand anses som konsulær bistand, og gis innenfor de rammene som følger av utenrikstjenesteloven og stortingsmelding om Bistand til nordmenn i utlandet.

Utenrikstjenesten kan bidra med å tilrettelegge ved en eventuell retur til Norge, blant annet ved å utstede nødpass til hjemreise ved en av våre utenriksstasjoner.»

AKTOR: Statsadvokat Rudolf Christoffersen skal tilbake til Bergen tingrett tirsdag. Foto: Kåre Breivik / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Rudolf Christoffersen skal tilbake til Bergen tingrett tirsdag. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Begrenset aktivitet

– Ut fra det jeg forstår så har UD i veldig begrenset grad vært inne i saken og frem til ganske nylig så er det mitt inntrykk at UD ikke har gjort noe i saken, sier Smidesang.

– Hva tenker du om måten norske myndigheter har fulgt opp barna i denne saken?

– Dette hadde nok ikke skjedd med etnisk norske barna. Disse barna er født i Norge, foreldrene kom sammen i Norge. Den eldste gikk i barnehage i Bergen.

Aktor i straffesaken er av samme oppfatning:

– Dette hadde nok aldri skjedd dersom barnas foreldre var etnisk norske, samtykker statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Barnefaren kom til Norge som flyktning og har av naturlige årsaker begrenset kunnskap om det norske systemet og hvilken hjelp norske myndigheter kunne gi ham, forklarer Christoffersen.

– I slike saker har politiet og norske myndigheter et særskilt ansvar for å sørge for at både far og barna får den hjelp de har krav på. Far burde fått oppnevnt bistandsadvokat straks han kontaktet politiet i januar 2010, og politiet skulle behandlet dette som en barnebortføringssak, ikke som en savnet sak. Barna var jo ikke savnet. De var bortført, sier statsadvokaten.

Ønsker ikke å kommentere

Rettsaken starter i Bergen tingrett tirsdag.

Advokat Lasse Solberg forsvarer barnemor i saken, og sier til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken eller svare på spørsmål om hvordan mor stiller seg til tiltalen før saker starter i Bergen tingrett tirsdag.