Får ikke barnehageplass – vurderer å få enda et barn for å løse problemet

– Jeg skulle ønske vi kunne bestemme når vi ville ha barn på egne premisser, og ikke på kommunens premisser, sier Thea Morken Augustson.

Thea Morken Augustson ble mor for første gang i desember i fjor.

Allerede nå har en utfordring dukket opp. Fordi barnet er født i desember, er de ikke sikret barnehageplass i 2022.

– Det føles rart at naboen, som har fått barn i november, får barnehageplass ni måneder før oss, sier Augustson.

Hun har vært i kontakt med flere barnehager i Nordre Follo, der den lille familien bor, men over alt har det vært uaktuelt å ta dem inn.

Vurderer nytt barn

Etter å ha regnet litt på det og vurdert ulike muligheter, er det nå en løsning som står ut som den foreløpig mest lovende.

– Et alternativ er å bli gravid igjen. Dersom vi klarer å få et nytt barn innen mars neste år, vil det gå opp, med permisjon og ferier, sier hun.

Et annet alternativ er ulønnet permisjon, som mange blir tvunget til i mangel av barnehageplass.

– Det er uaktuelt at samboeren min tar ulønnet permisjon, for han tjener mest. Så da blir det til at jeg må gjøre det, og jeg taper både lønn, pensjon og feriepenger, sier hun.

Augustson er fortvilet over at hun nærmest blir tvunget til å få et nytt barn for at permisjonene skal gå opp.

– Jeg skulle ønske vi kunne bestemme når vi ville ha barn på egne premisser, og ikke på kommunens premisser, sier hun.

– Et likestillingsproblem

I dag fungerer barnehageopptaket slik at barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om plass, har rett på dette.

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august, har barnet rett på plass innen utgangen av august.

Er barnet derimot født i desember, risikerer man å måtte vente til året etter.

– Vi må ha løpende barnehageopptak, her må familiene få tilbake valgfriheten, sier Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp.

I STORTINGET: Himanshu Gulati på stortinget tidligere i april i år. Foto: Torstein Bøe / NTB
I STORTINGET: Himanshu Gulati på stortinget tidligere i april i år. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han mener det er et stort likestillingsproblem at enkelte familier risikerer å måtte vente i måneder for å få barnehageplass.

– Det er stort sett mødrene som tar ut ulønnet permisjon, og svært mange gjør dette. Dersom vi ønsker at mødrene skal komme seg ut i jobb, så må vi ha barnehageplassene klare, sier han.

– Vil koste 6,6 milliarder

Elise Bjørnebekk-Waagen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Hun er enig i at et løpende barnehageopptak ville vært bedre – men mener det ikke er så enkelt å løse raskt.

– Jeg er helt enig i at det ideelle ville vært løpende opptak. De utredningene vi har gjort rundt dette viser at det vil koste 6,6 milliarder kroner, og at vi vil trenge 25.000 ekstra barnehageplasser. Dette kommer av at man da vil måtte drive barnehager med ledige plasser, for å ha plasser klare når nye barn skal inn, sier hun, og understreker at den største utskiftningen skjer i august, i forbindelse med skolestart.

Hun sier hun håper dette kan løses på sikt – men er tydelig på at dette ikke vil la seg løse fra ett år til et annet.

– Det er store negative sider ved å måtte ta ut ulønnet permisjon, og vi vet at det både for familiene og barna er bra å komme seg i gang med barnehagen, sier hun.

Relatert