RUSBRUK: Flere russ er bekymret for tyngre rusbruk blant unge. På skoler i Vestfold har flere elever rapportert om økt kokainpress. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB
RUSBRUK: Flere russ er bekymret for tyngre rusbruk blant unge. På skoler i Vestfold har flere elever rapportert om økt kokainpress. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB

Elevene roper varsko: – Dramatisk utvikling

Elever frykter konsekvensene av en trend som preger norsk ungdom i russetiden. Når alkohol ikke lenger er nok, tyr flere til sterkere rusmidler.

– Det er en dramatisk utvikling fra alkoholpress til kokainpress, beskriver russ Line Bjerkeskaug (18) til TV 2.

Hun er russepresident ved Norges største videregående skole, Sandefjord vgs, som har rundt 2000 elever. Sammen med rektor på skolen har hun i forkant av årets russefeiring varslet foreldre om økt kokainbruk blant russen.

RUSSEPRESIDENT: Line Bjerkeskaug er russepresident ved Sandefjord videregående. Hun er bekymret for at kokainbruk har blitt normalisert blant russen. Foto: Privat
RUSSEPRESIDENT: Line Bjerkeskaug er russepresident ved Sandefjord videregående. Hun er bekymret for at kokainbruk har blitt normalisert blant russen. Foto: Privat

– Vi opplever at det er en underrapportering av disse forholdene, sier rektor Harald Møller til TV 2.

– Når elevene selv utrykker bekymring, er det viktig at vi løfter den bekymringen ut. Dette er ikke opplysninger vi kan sitte med alene.

Rett før påske gikk også flere helsesykepleiere i Ringerike kommune ut i Aftenposten og advarte foreldre om at mange russ opplever gruppepress om å ruse seg.

– Narkotika har blitt så normalisert. Folk reagerer ikke lenger på samme måte når andre tar kokain på fest, sier russepresident Bjerkeskaug, og legger til:

– Det blir hverdagslig, og det er skummelt fordi flere tenker de også kan prøve fordi mange andre gjør det.

Gjelder alle miljøer

Også elevrådsleder Erlend Monstad Lund (19) ved Nøtterøy videregående skole mener narkotika har blitt mer normalt blant russen. Han forteller at det spesielt på store arrangementer, fester og russeslipp er tunge stoff i omløp.

– Det er ikke neddempende rusmiddel som hasj, men kokain, sier han til TV 2.

– Det er mye lettere å få tak i narkotika enn før, hvor man måtte kjenne en fyr som kjenner en fyr. Nå sender folk meldinger på Snapchat og avtaler et klokkeslett hvor de møter en som selger. Det gjør det lett å kjøpe, og enda lettere å skjule, legger han til.

ADVARER: Elevrådsleder Erlend Monstad Lund (19) fra Nøtterøy videregående sier det har blitt mye lettere for ungdom å få tak i kokain enn tidligere. Foto: Privat
ADVARER: Elevrådsleder Erlend Monstad Lund (19) fra Nøtterøy videregående sier det har blitt mye lettere for ungdom å få tak i kokain enn tidligere. Foto: Privat

Rektor ved Nøtterøy videregående, Arild Johnsen, støtter opp om det Lund forteller.

– Når vår elevrådsleder og elevene ved Nøtterøy sier det er et økende problem med narkotika, så tror jeg på det, sier han på spørsmål fra TV 2.

Johnsen forteller at det som er nytt blant elevene på skolen er at de i større grad bruker kokain, GHB og ecstasy framfor hasj og marijuana.

– Elever som ruser seg tror de har full kontroll, men etter hvert går det dårlig med skulking og dårligere karakterer. De har kontroll til de ikke har kontroll lenger, og det er sånn vi merker det, fordi de kommer ikke ruset på skolen.

ENIG: Rektor Arild Johnsen ved Nøtterøy videregående skole tror på elevenes forklaringer om økt bruk av narkotika i ungdomsmiljøene i byen. Foto: Nøtterøy videregående skole
ENIG: Rektor Arild Johnsen ved Nøtterøy videregående skole tror på elevenes forklaringer om økt bruk av narkotika i ungdomsmiljøene i byen. Foto: Nøtterøy videregående skole

Lund tror ruspresset er spesielt stort på steder med lav debutalder for alkohol.

– Når mange begynner å drikke på ungdomsskolen, føler de et press på å ta festen enda lenger på videregående, sier han.

SAMARBEID: Rektor Arild Johnsen og elevrådsleder Erlend Monstad Lund samarbeider om å snakke med elevene om rusproblematikken på skolen. Foto: Privat
SAMARBEID: Rektor Arild Johnsen og elevrådsleder Erlend Monstad Lund samarbeider om å snakke med elevene om rusproblematikken på skolen. Foto: Privat

Hans opplevelser deles av russepresident Bjerkeskaug i Sandefjord, som hevder det ikke lenger kun er noen få som bruker kokain.

– Det er ikke lenger kun utsatte miljøer, men et utbredt problem blant ungdommen. Hvis resten av gjengen driver med kokain, føler mange på gruppepress fordi de føler de må gjøre det for å være med, sier hun.

Kritisk til politiet

Elevrådsleder Lund, som selv er engasjert i rusdebatten blant unge, mener politiet ikke forstår omfanget av problemet.

– Jeg synes politiet gjør for lite, og leter på feil steder. De innhenter informasjon om narkotikatrender gjennom beslag på grensen og ting de hører i kriminelle miljøer, han, og viser til et foredrag politiets Nettpatrulje selv holdt under ungdatakonferansen i desember.

Han mener at mange av dem som nå bruker narkotika ikke er i kriminelle miljøer.

– Veldig mange av de jeg kjenner som bruker disse stoffene er ikke i kriminelle miljøer, men er vanlige ungdommer. De har mange venner, driver med idrett og er flinke på skolen, sier han.

Ifølge Lund var det flere medelever som ikke hadde fylt 18 år før jul som hadde lettere tilgang på kokain enn alkohol.

– For noen var det lettere å få tak i en stripe med kokain enn en 6-pack med øl fordi de ikke selv kunne kjøpe alkohol på butikken, men kjente noen som solgte dop.

FEST: Elevrådslederen ved Nøtterøy videregående sier flere ungdommer eksperimenterer med narkotika. Foto: Kyrre Lien / NTB
FEST: Elevrådslederen ved Nøtterøy videregående sier flere ungdommer eksperimenterer med narkotika. Foto: Kyrre Lien / NTB

– Ikke alene om løsningen

TV 2 har vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt og lagt fram kritikken fra russen i deres distrikt.

Politiet har ikke statistikk som støtter påstanden om at flere ungdommer bruker tunge rusmidler i deres distrikt, men sier de tar bekymringen på alvor.

– Vi ser svært alvorlig på det ungdommen sier og rapporterer selv, og det er viktig informasjon for oss og kommunen, sier politioverbetjent Mona Kvistnes i en e-post til TV 2.

Hun understreker at politiet ikke alene sitter med løsningen på utfordringen, men at de har en rekke måter å innhente informasjon og jobbe forebyggende på.

– Vi forsøker å jobbe forebyggende for å være i forkant slik at vi kan hindre og avverge at ungdom starter opp med rusmidler og begår uønskede handlinger. Dette arbeidet gjøres ikke av politiet alene, men sammen med våre samarbeidspartnere som både er private og offentlige.

– Majoriteten tar avstand

Også andre politidistrikter TV 2 har vært i kontakt med mener at de fleste norske ungdommer tar avstand fra ulovlige rusmidler.

Øst politidistrikt sier at det er krevende å gå bak tallene, men at de har en oppfatning av at det ikke er en økning i bruk blant unge i sitt distrikt.

– Politiets generelle oppfatning er at majoriteten av norsk ungdom tar avstand fra narkotika, sier Julie Krystad og Jan Kevin Brunvoll ved felles enhet for forebygging, som har spesielt ansvar for russen i distriktet, i en e-post til TV 2.

– Ensidig fokus på at dette er et problem er med på å «normalisere» en gjengs oppfatning om at ungdom bruker narkotika, mener de.

POLITIET: Julie Krystad og Jan Kevin Brunvoll ved felles enhet for forebygging i Øst politidistrikt, har ikke sett en økt bruk av narkotika blant russen i sitt distrikt. Foto: Politiet i Øst
POLITIET: Julie Krystad og Jan Kevin Brunvoll ved felles enhet for forebygging i Øst politidistrikt, har ikke sett en økt bruk av narkotika blant russen i sitt distrikt. Foto: Politiet i Øst

Også organisasjonen Blå Kors avviser at rusbruken har økt blant unge, men sier det kan være relatert til to år med koronarestriksjoner.

– Bruken av stoffer som cannabis har avtatt de siste to årene, noe vi synes er gledelig. Flere peker imidlertidig på at dette muligens skyldes at koronatiltak gjorde tilgangen på illegale rusmidler vanskeligere, og at stoffene ble mer kostbare, sier rådgiver Marianne Tveraaen i Blå Kors til TV 2.

Hun sier bruken av kokain, amfetamin og ecstasy er lav og stabil, men at bruken er størst blant de yngre aldersgruppene.

Likevel understreker hun at norsk ungdom kommer veldig godt ut i den europeiske undersøkelsen Espad, som har sammenlignet deres rusbruk med ungdommer fra 35 europeiske land.

– Kan få katastrofale konsekvenser

Større bekymring er å spore hos Inger Lise Hansen, som er generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Actis.

– Vi er bekymret etter meldinger vi får om at rusbruken har økt og at det er tyngre stoffer som i større grad blir brukt, forteller Hansen.

BEKYMRET: Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, frykter dårlige rusvalg i russetiden kan få alvorlige konsekvenser. Foto: Skjalg Bøhmer Vold /Actis
BEKYMRET: Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, frykter dårlige rusvalg i russetiden kan få alvorlige konsekvenser. Foto: Skjalg Bøhmer Vold /Actis

Organisasjonen har blitt kontaktet av flere helsesykepleiere i Norge de siste årene som er bekymret for både utagerende festing, testing av rusmidler og pressing av egne og andres grenser i russetiden.

Hansen sier bekymringen gjelder alle unge, men at frykten er spesielt stor for russen ettersom russetiden for noen blir en inngangsport til et liv i rus.

– Undersøkelser viser at mange prøver narkotika for første gang i russetiden, og for noen kan det være inngangen til et langvarig problem, sier hun.

«Exit»-effekt

I en undersøkelse fra FHI i 2019 oppga én av fire russ at de hadde prøvd narkotika det siste året. Like mange angret på noe de hadde gjort på et russearrangement. En av fem oppga også å ha drukket seg så fulle det siste døgnet at de fikk en blackout – altså at de ikke kunne huske noe fra hele eller deler av tiden de drakk.

KOKAIN: Illustrasjonsfoto. Tollbeslag fra Postens Østlandsterminal på Lørenskog.
KOKAIN: Illustrasjonsfoto. Tollbeslag fra Postens Østlandsterminal på Lørenskog. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Elevrådslederen på Nøtterøy videregående skole tror tv-suksesser som NRKs «Exit» har ført til en glorifisering av narkotika blant unge de siste årene.

– Det har ført til at mange får tunnelsyn. De ser hard festing, fine biler, pene damer, masse penger og kule kompiser, og det er tiltalende, spesielt for gutter, forklarer Lund.

Han tror mange ikke plukker opp de mørkere sidene av dop som også vises, deriblant depresjon etter rusbruk.

– Det fremstår som et ideal for mange, og på TikTok er det flere som lager videoer som nærmest er en hyllest til denne «Exit»-kulturen, sier han.

Generalsekretær Hansen i Actis tror også pandemien kan føre til at flere tar festen ekstra langt i år.

– Vi unner russen en skikkelig fin feiring etter 13 års skolegang, men vi er urolige for at de nå skal ta igjen to år med festing etter pandemien. Det kan få katastrofale konsekvenser. Når eksamen i tillegg er avlyst, kan festingen fortsette langt inn i sommerferien.

GRUPPEPRESS: Rusorganisasjonen Actis advarer om at gruppepress øker normaliseringen av rusbruk. Illustrasjonsfoto.
GRUPPEPRESS: Rusorganisasjonen Actis advarer om at gruppepress øker normaliseringen av rusbruk. Illustrasjonsfoto. Foto: Kyrre Lien / NTB

Relatert