Foto: Truls Aagedal / TV 2
VIL IKKE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke lyst til å beklage overfor de som er rammet av det riksadvokaten mener er maktmisbruk fra politiet. FOTO: Per Haugen/TV 2, NTB

Justisministeren nekter å beklage – statsministeren nekter å svare

Venstre forsøkte å gå over justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) hode. Den finta ønsket ikke Jonas Gahr Støre (Ap) å gå på.

I februar konkluderte riksadvokaten med at politiet sannsynligvis har utsatt flere tusen nordmenn årlig for ulovlige tvangsmidler.

Konklusjonen kom på bakgrunn av en rapport der riksadvokatembetet fulgte politiets praksis over åtte uker i fjor. Der ble det avdekket at politiet i for stor utstrekking bruker ransakelser når de mistenker narkotikalovbrudd.

Siden har interesseorganisasjoner og opposisjonen på Stortinget etterlyst en offentlig beklagelse fra myndighetshold til de som er utsatt for maktmisbruk fra politiet.

Det har de ikke fått.

Gikk over hodet – ble sendt rett tilbake

Før påske ble justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) oppfordret til å beklage under Stortingets spørretime. Den oppfordringen tok hun ikke. (Les TV 2s intervju med Mehl lenger ned i saken)

Da valgte Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik å gå over hodet på Enger Mehl, og stilte sjefen sjøl, statsminister Jonas Gahr Støre, skriftlig spørsmål om ikke han ville beklage.

Den manøveren ønsket ikke Støre å være med på.

SNØRER IGJEN: Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke svare på spørsmålet. Han sendte i stedet saken videre til justisministeren. Foto: Javad Parsa
SNØRER IGJEN: Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke svare på spørsmålet. Han sendte i stedet saken videre til justisministeren. Foto: Javad Parsa

Statsministeren ba i stedet en av sine statsråder, nærmere bestemt justis- og beredskapsminsiter Emilie Enger Mehl, om ikke hun kunne svare på spørsmålet.

«Jeg svarte på tilsvarende spørsmål under Stortingets spørretime 6. april», skriver Mehl.

«Regjeringen tar denne saken på høyeste alvor, og det har jeg også forsikret meg om at både politidirektøren og riksadvokaten gjør. De to etatene samarbeider godt om tiltak for å sikre at det ikke skjer feil på dette området. Det som er viktig nå, er å forebygge at dette ikke skjer igjen. For øvrig viser jeg til mitt svar avgitt fra Stortingets talerstol 6. april om samme tema», skriver justisministeren.

– Oppsiktsvekkende

Det var Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) som sendte spørsmålet videre til Støre da Enger Mehl ikke ville beklage tidligere i april.

Hun sier til TV 2 at hun er skuffet over at Støre ikke svarer selv.

SKUFFET: Ingvild Wetrhus Thorsvik forventet at statsråden eller statsministeren skulle beklage overfor de rammede. Foto: Geir Olsen
SKUFFET: Ingvild Wetrhus Thorsvik forventet at statsråden eller statsministeren skulle beklage overfor de rammede. Foto: Geir Olsen

– Spørsmålet var rettet til statsministeren nettopp fordi justisministeren ikke ville svare. Nå har justisministeren hatt veldig mange muligheter til å beklage. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at de ikke vil beklage den systematiske maktmisbruken, spesielt når statssekretæren har beklaget, sier Thorsvik.

Hun viser til statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) beklaget tvagsmiddelbruken i et intervju med Dagbladet i mars. Den beklagelsen synes Thorsvik mister sin verdi.

– Men hvorfor er akkurat denne beklagelsen så innmari viktig?

– Rapporten gir et bilde av at mange mennesker har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd. De fortjener en beklagelse. Jeg tror det er ubehagelig at beklagelsen ikke kom fra justisministeren. Det kunne vært begynnelsen på en gjenoppreisningsprosess, sier Thorsvik.

Når det gjelder oppreisning for de som har blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk, så har de anledning til å søke erstatning.

Nasjonalt institutt for menneskerettigheter (NIM) mener derimot at dette systemet er lite tilgjengelig for de det gjelder. Thorsvik har derfor levert et representantforslag om å opprette en erstatningsordning.

Om forslaget vedtas vil det opprettes et erstatningssystem gjennom forskrift.

Nektet å svare

I svaret Enger Mehl viser til, ønsket hun ikke å beklage, og i et intervju med TV 2 like etter spørretimen ønsket hun heller ikke å forklare hvorfor hun ikke ønsker å beklage.

– Jeg har vært opptatt av å forsikre meg om at politidirektøren og Riksadvokaten deler det alvoret som jeg selv opplever at vi har. Det er deres jobb å sørge for at vi har tiltak, hever kompetansen, og sørger for at vi har klare retningslinjer, slik at vi kan forebygge fremtidige feiltrinn, sa Mehl.

– Men vil du beklage overfor de som har blitt urettmessig ransaket, ikke fra Stortingets talerstol, men på TV 2 for eksempel?

– Politiet har beklaget dette selv.

– Men ikke justisministeren.

– Politiet har beklaget dette selv. Det mener jeg var viktig og riktig.

– Men du vil ikke beklage?

– Politiet følger det nøye opp.

– Men det er unødvendig at du beklager?

– Jeg mener det har vært riktig og viktig at politiet beklager. Det understreker at politiet forstår alvoret.

– Hvorfor er det så vanskelig?

– Jeg mener det er riktig og viktig at politiet beklager, sa Enger Mehl til TV 2.

Relatert