GRUSOMME HANDLINGER: Etter hvert som russiske styrker har trukket seg tilbake fra byer nord i Ukraina, har historier om grusomme handlinger kommet frem i lyset. En ting skaper bekymring blant dem som jobber med rettssikkerheten til ofrene for overgrep. Foto: Felipe Dana / AP / NTB
GRUSOMME HANDLINGER: Etter hvert som russiske styrker har trukket seg tilbake fra byer nord i Ukraina, har historier om grusomme handlinger kommet frem i lyset. En ting skaper bekymring blant dem som jobber med rettssikkerheten til ofrene for overgrep. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Spesielt én ting skaper bekymring etter historier om seksuelle overgrep

Det kommer stadig nye historier om vold og seksuelle overgrep i områder kontrollert av russiske styrker i Ukraina. Nå er det spesielt én ting som bekymrer i hjelpearbeidet, forklarer ekspert.

Etter hvert som russiske styrker har trukket seg tilbake fra byer nord i Ukraina, har historier om grusomme handlinger kommet frem i lyset.

Det har blitt funnet drepte mennesker strødd i gatene, forkullede lik i massegraver og døde menn med hendene bundet sammen. Drapene og handlingene mot de sivile i Butsja har fått mest oppmerksomhet, men likelydende historier har kommet fra en rekke steder.

President Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at ukrainske etterforskere har fått hundrevis av meldinger om voldtekter som er begått i områder som er kontrollert av russiske styrker.

BUTSJA: Zelenskyj sier at det har kommet hundrevis av meldinger om seksuelle overgrep i russisk-kontrollerte områder. Her fra da han besøkte Butsja. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / NTB
BUTSJA: Zelenskyj sier at det har kommet hundrevis av meldinger om seksuelle overgrep i russisk-kontrollerte områder. Her fra da han besøkte Butsja. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / NTB

– Voldtekt har fulgt med krig bestandig, og er som våpen og krigsstrategi brukt for både å terrorisere sivilbefolkningen og demoralisere sin motpart.

Det sier Olga Shamshur Flydal i den norske Helsingforskomiteen. Hun er seniorrådgiver i organisasjonen, og jobber med prosjekter i Ukraina.

– De fleste jeg har snakket med har vanskelig med å si med sikkerhet hvorfor de gjør det. Men det vi har sett i denne krigen, er at den russiske hæren viderefører sin brutale strategi også brukt i andre konflikter som Tsjetsjenia, Georgia og Syria, hvor en hensynsløs krigføring og forbrytelser mot sivilbefolkning er brukt for å spre frykt og presse fienden.

MASSEGRAV: Tre mennesker samlet ved en massegrav i Butsja. Foto: Sergei Supinsky / AFP / NTB
MASSEGRAV: Tre mennesker samlet ved en massegrav i Butsja. Foto: Sergei Supinsky / AFP / NTB

Brutale historier

BBC har snakket med kvinner som har flyktet fra både krig og seksuelle overgrep. Kanalen har blant annet snakket med en som de har gitt navnet «Anna», som forteller at hun ble voldtatt av russiske soldater samtidig som mannen hennes ble skutt og drept.

– Mannen min hadde forsøkt å løpe etter meg for å redde meg, men ble skutt i forsøket. Det var umulig å frakte ham til sykehuset, og han døde av skadene to dager senere, forteller hun.

Ekspert om massedrap: – Meget sannsynlig at flere tilfeller avdekkes

Soldaten som voldtok «Anna» ble senere pågrepet, ifølge lokalt politi. De etterforsker også en annen voldtekt, ikke langt unna forstaden hvor «Anna» og ektemannen bodde.

– Den 9. mars tvang en gruppe soldater seg inn i et hus hvor det bodde en familie på tre. De skjøt mannen ute i hagen, og voldtok moren gjentatte ganger. De truet med å skyte sønnen hennes om hun gjorde motstand, forteller politisjef Andrii Nebytov i Kyiv.

Da soldatene forlot stedet, brant de ned huset og skjøt familiens to hunder.

Setter evige spor

Kaj-Martin Georgsen er generalsekretær i utvikling- og nødhjelpsorganisasjonen CARE. De kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve verdige liv. Han sier på lik linje med Flydal at vold mot kvinner i krig og konflikt ikke er noe nytt.

– Det varierer fra krig til krig i hvilken grad det er systemisk, om det er en del av den planlagte krigføringen, eller om det er tilfeldig av den enkelte soldat.

RISIKO: Kaj-Martin Georgsen sier at krig også fører til økt risiko for vold fra blant annet partner. Foto: Anna Kvarberg Ekre / CARE
RISIKO: Kaj-Martin Georgsen sier at krig også fører til økt risiko for vold fra blant annet partner. Foto: Anna Kvarberg Ekre / CARE

I de tilfellene hvor man ser at vold blir brukt bevisst, er det en måte å skremme befolkningen på, forklarer Georgsen. Det er for å vise at ingen kan være trygge og sette evige spor, også etter at krigen er over.

– Hva er poenget med evige spor?

– Jeg tror ikke man kan forklare det rasjonelt. I krig handler det ofte om å bygge oppunder hat og et bilde av «vi mot de andre».

Han påstår også at det er et utslag av maskulinitet og hvordan mannsrollen er forstått i visse sammenhenger.

– Det militære er jo en slags foredling av en type maskulinitet, som i sin verste form kan innebære vold for en fysisk svakere part.

Store mørketall: Én ting bekymrer

I kriser og konflikter opplever syv av ti kvinner å bli utsatt for en eller annen type for vold, sier Georgsen. Han understreker at det også kan være psykisk, og ikke trenger å være seksuelt.

– Én ting er overgrep fra en «fiende», men vi vet at i konflikter så øker også stressnivået i hjemmet og i lokalmiljøet. Så det er også økt risiko for å bli utsatt for vold fra partner eller andre i nærmiljøet.

Flydal forteller at hun har snakket med en kvinnelig advokatforening i Lviv. De gir nå blant annet gratis rettshjelp for krigens voldtektsofre.

– De anslår at så mye som 70 prosent av jentene i enkelte områder er ofre for seksuell vold. Seksuell vold er i denne sammenheng en fellesbetegnelse som også kan inkludere andre former for seksuell trakassering og overgrep, og gjelder også dem som har vært til stede eller hørt ofrene, da det er meldt om mange slike tilfeller.

OFRE: Olga Shamshur Flydal sier at 70 prosent av jentene i enkelte områder er ofre for seksuell vold. Foto: Den norske Helsingforskomité
OFRE: Olga Shamshur Flydal sier at 70 prosent av jentene i enkelte områder er ofre for seksuell vold. Foto: Den norske Helsingforskomité

Samtidig understreker hun at det er store mørketall for seksuell vold i Ukraina, blant annet fordi kvinnene som har opplevd overgrep ikke ønsker å si ifra.

– Advokatene er spesielt bekymret for at kvinnene som ikke melder fra, heller ikke får nødvendig psykologisk hjelp og annen støtte.

Flydal legger til:

– Det er også viktig at ofrene kommer frem med sine historier for å tillate at de dokumenteres og etterforskes nøye, og inkluderes i et rettsoppgjør når krigen er over.

Relatert