SATT 21 ÅR I FENGSEL: Viggo Kristiansen har tilbrakt store deler av sitt voksne liv i fengsel. I fjor ble saken hans gjenåpnet og ny etterforskning iverksatt av Oslo politidistrikt. Foto: Eivind Pedersen
SATT 21 ÅR I FENGSEL: Viggo Kristiansen har tilbrakt store deler av sitt voksne liv i fengsel. I fjor ble saken hans gjenåpnet og ny etterforskning iverksatt av Oslo politidistrikt. Foto: Eivind Pedersen
BANEHEIA-SAKEN:

Nye detaljer om omstridt uttalelse: «En tabbe»

At Viggo Kristiansen (42) spurte «Er Jan Helge også tatt?» like etter at han selv ble pågrepet, er brukt som bevis mot ham. Nå etterforsker politiet om spørsmålet kan ha en naturlig forklaring.

Nylig har politiet i Oslo, som etterforsker den gjenåpnede Baneheia-saken, avhørt flere personer som deltok i pågripelsene av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen (41).

Ifølge TV 2s opplysninger har flere av politifolkene vært kritiske til måten pågripelsene skjedde på, og hvordan informasjon ble delt med de siktede.

Det var i september i 2000, fire måneder etter drapene, at politiet endelig fikk et gjennombrudd i Baneheia-saken.

LØSLATT: I fjor sommer ble Viggo Kristiansen (42) løslatt fra Ila fengsel. Han forlater han anstalten etter å ha blitt hentet av sin far. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØSLATT: I fjor sommer ble Viggo Kristiansen (42) løslatt fra Ila fengsel. Han forlater han anstalten etter å ha blitt hentet av sin far. Foto: Frode Sunde / TV 2

De hadde lenge hatt en mistanke mot Andersen og Kristiansen, men det var først da svaret på DNA-undersøkelsene kom, at de gikk til pågripelse.

Da et kjønnshår tilhørende Andersen ble funnet på åstedet, hadde politiet nok til å pågripe og sikte ham.

Samme dag, den 13. september klokken 11.45, troppet politiet opp på sykehuset i Kristiansand der Kristiansen jobbet som maler.

Han ble pågrepet, og ifølge politirapporten sa Kristiansen etter kort tid: «Er Jan Helge også tatt?».

Uttalelsen har fått mye oppmerksomhet, også av politiet, for hvordan kunne Kristiansen vite at kameraten også var pågrepet dersom han selv var uskyldig?

«Kald og rolig»

I mai i 2019 skrev førstestatsadvokaten i Agder, Erik Erland Holmen, en uttalelse på 63 sider der han forklarer hvorfor politiet og påtalemyndigheten i Agder fremdeles mener Kristiansen er skyldig i dobbeltdrap.

Uttalelsen ble levert til Gjenopptakelseskommisjonen.

Der trekkes det frem at Kristiansen etter pågripelsen reagerte på en «kald og rolig måte» før han kom med følgende uttalelser:

«Jeg visste dette ville skje», «er dere klar over at dere tar feil personer?», «jeg sier ikke noe før jeg har snakket med en advokat» og «er Jan Helge også tatt?».

Videre skriver statsadvokaten en kommentar til uttalelsene:

«Kristiansen trekker altså frem at politiet pågriper feil personer og spør om Jan Helge Andersen også er tatt uten at det opplyses om at det er flere som mistenkes i saken».

Nå viser det seg imidlertid at Kristiansen på et annet vis faktisk kan ha fått vite at kameraten var siktet i saken.

Ble opplest i bilen

TV 2 kjenner innholdet i rapporten til en av betjentene som deltok i pågripelsen av Kristiansen. Den er skrevet mindre enn to timer etter arrestasjonen på sykehuset.

Politimannen skriver at han og kollegaen legitimerte seg før de opplyste Kristiansen om at han var pågrepet.

«Han spurte umiddelbart hva det gjaldt og fikk da beskjed om at vi ville gjøre ham kjent med grunnlaget for pågripelsen ute i bilen», heter det i rapporten.

Videre ble Kristiansen plassert i baksetet i den sivile politibilen før han fikk opplest beslutningen om hvorfor han ble pågrepet og beslutningen om at politiet skulle ransake boligen hans, ifølge rapporten.

Etter å ha fått opplest dette, reagerte Kristiansen på en «kald og rolig måte» før han kom med utsagnene som politiet har merket seg, blant annet «Er Jan Helge også tatt?»

Begges navn på arket

TV 2 sitter på dokumentet som ble lest opp for Kristiansen i politibilen. Det har overskriften «Beslutning om pågripelse og ransaking».

På arket, som er underskrevet av daværende politiinspektør Arne Pedersen, står det at han er siktet for drap med følgende begrunnelse:

«Fredag 19. mai 2000 om kvelden i Baneheia i Kristiansand drepte han sammen med Jan Helge Andersen ved bruk av kniv Lena Sløgedal Paulsen f. 14.05.90 og Stine Sofie Sørstrønen f. 10.05.92, samt deltok i voldtektene».

Dermed tyder rapporten fra politimannen som deltok i pågripelsen, på at Kristiansen stilte spørsmålet «Er Jan Helge også tatt?» etter at politiet hadde lest opp beslutningen om pågripelse der også navnet til Jan Helge Andersen står.

LEDET ETTERFORSKNINGEN: Daværende politiinspektør Arne Pedersen avbildet den dagen Viggo Kristiansen og Jan Helge Pedersen ble pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB
LEDET ETTERFORSKNINGEN: Daværende politiinspektør Arne Pedersen avbildet den dagen Viggo Kristiansen og Jan Helge Pedersen ble pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge TV 2s opplysninger har flere av politifolkene som deltok i pågripelsene, vært meget kritiske til at begge de siktedes navn sto på fremsiden av pågripelsesbeslutningen.

Det er i nye avhør med Oslo politidistrikt blitt omtalt som «en tabbe», får TV 2 opplyst.

– Ikke vært objektive

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med daværende politiinspektør Arne Pedersen som har signert pågripelsesbeslutning. Han har ikke besvart våre henvendelser.

TV 2 har også vært i kontakt med både statsadvokaten og politiet i Agder, men de viser til at Oslo politidistrikt nå har ansvaret Baneheia-saken og viser til dem for kommentarer.

Statsadvokat i Oslo Andreas Schei ønsker ikke å kommentere opplysningene som kommer frem i denne saken.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, mener at spørsmålet om hvorvidt Andersen også var pågrepet, er blitt brukt til å få klienten hans dømt og stigmatisert av personer som gjør det mot bedre vitende.

IKKE FORNØYD: Arvid Sjødin, mannen som forsvarer Viggo Kristiansen, har gjentatte ganger kommet med krass kritikk av måten politiet i Kristiansand etterforsket Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
IKKE FORNØYD: Arvid Sjødin, mannen som forsvarer Viggo Kristiansen, har gjentatte ganger kommet med krass kritikk av måten politiet i Kristiansand etterforsket Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Noen i politiet har i alle disse årene visst at Viggo Kristiansen ble forevist Jan Helges navn når han ble arrestert. De har visst at hans spørsmål var helt naturlig. Likevel har de brukt det mot ham og holdt det skjult.

Sjødin mener at utsagnet har vært en viktig komponent i det politiet har omtalt som et «samlet bevisbilde» mot Kristiansen, og at det også er brukt for å hindre en gjenåpning av Baneheia-saken.

– Politiet og statsadvokaten i Agder viser her at de ikke informerte objektivt og at de senere heller ikke har oppfylt det objektivitetskravet som stilles til dem i gjenåpningsprosessen.

Venter på svar

Det er ventet at Oslo politidistrikt vil fullføre sin etterforskning av Baneheia-saken i løpet av våren.

Da havner saken på bordet hos Riksadvokaten som til slutt skal avgjøre hvorvidt det skal tas ut ny drapstiltalte mot Kristiansen eller om de vil innstille på at han skal frifinnes.

I løpet av den nye etterforskningen har politiet påvist flere DNA-treff som er forenlig med Jan Helge Andersen på begge ofrene. Politiet mener, etter det TV 2 får opplyst, at funnene indikerer at Andersen har hatt en betydelig mer aktiv rolle på åstedet enn han selv har forklart seg om.

Selv fastholder Andersen fremdeles sin forklaring om at han og Kristiansen var sammen om drapene i Baneheia, og at han ble truet av kameraten til å delta i ugjerningene.

Oslo politidistrikt har også avdekket en voldtektsanmeldelse mot Andersen som Agder-politiet ikke skal ha opplyst om.

Det er ikke gjort noen tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.

Om kort tid ventes svar på de siste DNA-undersøkelsene som gjennomføres i et laboratorium i Europa. Når de er klare, fullføres saken.

Relatert