BEKYMRET: Medisintekniker Kjell Grøndahl frykter at potensiell mangel på deler til fastmontert medisinskteknisk utstyr kan ramme pasientbehandlingen på sikt. Her foran en røntgenmaskin for slagpasienter på Haukeland i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
BEKYMRET: Medisintekniker Kjell Grøndahl frykter at potensiell mangel på deler til fastmontert medisinskteknisk utstyr kan ramme pasientbehandlingen på sikt. Her foran en røntgenmaskin for slagpasienter på Haukeland i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Importkrise kan ramme norske pasienter

Usikkerhet knyttet til vareleveranser skaper bekymring innen helsesektoren. Krigen i Ukraina og korona-lockdown i Kina er blant årsakene.

I Norge merker sykehus at flere typer medisinskteknisk utstyr, behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell har blitt vanskeligere å få tak i som følge av utviklingen i verden de siste årene.

TV 2 har kontaktet sykehus i alle de fire regionale helseforetakene.

Dersom leveringstidene drar ut, og det oppstår mangel på utstyr og deler, kan pasientkøer og utsettelser bli en realitet.

Frykter viktig utstyr havarerer

Henvendelsene til sykehusene har avdekket at mangel på utstyr til røntgenmaskiner, hjertestartere og pustehjelpapparat er blant det som kan gå utover pasientene.

– Hvis disse krisene utvikler seg videre, er det ikke godt å si hva vi vil få problemer med. Vi så jo under pandemien at det er mange avhengigheter i forsyningene som ingen i det hele tatt har oversikt over. Uventede ting man kan få problemer med å få levert, sier Kjell Grøndahl, avdelingssjef for Medisinsk Teknisk avdeling i Helse Bergen.

– Vi er mest redde for at vi plutselig ikke får reservedeler til et eller annet viktig, og at vi da for eksempel må parkere et røntgenapparat eller en MR-maskin. Hvis vi må stoppe en av de store røntgen-labene vil det føre til at køene blir lengre på alt annet, holder Grøndahl frem.

WORST-CASE: Kjell Grøndahl og kollega Iqbal Singh Virdee utelukker ikke at køer kan bli et utfall av mangel på deler til et viktig apparat. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
WORST-CASE: Kjell Grøndahl og kollega Iqbal Singh Virdee utelukker ikke at køer kan bli et utfall av mangel på deler til et viktig apparat. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Under pandemien tok det gjerne mange måneder før problemene viste seg.

– Det er underleverandørene som får problemer, så går det opp gjennom hele forsyningskjeden, sier Grøndahl til TV 2.

– Utfordrende

Sykehusinnkjøp HF, som eies av de fire regionale helseforetakene, gjennomfører anskaffelser for norske helseforetak og følger med på leveringssituasjonen.

Administrerende direktør Bente Hayes bekrefter at helseforetakene opplever lengre leveringstid på flere produkter som importeres fra utlandet.

– Den globale situasjonen i dagens transportmarked er utfordrende og fører til forsinkelser, økte transportkostnader og usikker leveransekvalitet, sier Hayes.

UTFORDRENDE: Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, forteller om leveringsutfordringer innen forskjellige kategorier av medisinsk utstyr. Foto: Sykehusinnkjøp HF
UTFORDRENDE: Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, forteller om leveringsutfordringer innen forskjellige kategorier av medisinsk utstyr. Foto: Sykehusinnkjøp HF

Kan forverres av krigen

I de fleste elektroniske apparater, også på sykehusene, finnes såkalte mikrobrikker. Disse er det vedvarende mangel på.

Pandemi, naturkatastrofer, redusert flykapasitet, arbeidsledighet, mangel på skip og containere og opphopning av disse i havnene er blant årsakene.

– Det er grunn til å tro at krig i Ukraina kan forverre dette da tilgangen på enkelte råvarer kan bli mer begrenset, sier Hayes.

Neongass er en av råvarene det kan bli mindre tilgang på. Slik gass blir blant annet brukt i lasere som fremstiller brikker, men også i lasere til øyeoperasjoner.

– Pandemien er heller ikke over, særlig med de siste utbruddene og nedstengning i Kina, som er et stort eksportland, sier Hayes.

– Blant aktørene i det globale transportmarkedet er det ikke forventet bedring de neste 12 månedene, og med nye nedstengninger i Kina kan disse utfordringene bli ytterligere forsterket.

Når det gjelder mangel på mikrobrikker, vil dette påvirke mest utstyr innenfor billeddiagnostikk, som enkelte ultralydapparater, MR og CT, men også forsinkede leveranser av komponenter til IKT-infrastrukturen på sykehusene.

Utfordringer med hjertestartere

Utstyr til hjertestartere som brukes på sykehus og i ambulanser er noe Haukeland opplever leveringsproblemer med for tiden. Flere sykehus er i samme situasjon.

– Elektrodene man fester på pasienten skal byttes ut med jevne mellomrom. De har en viss varighet og går ut på dato, forteller Kjell Grøndahl.

UTLØPT: Haukeland universitetssykehus har måttet ta vare på og bruke slike pads etter utløpsdatoen. Typen på bildet har de bare 8 igjen av. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
UTLØPT: Haukeland universitetssykehus har måttet ta vare på og bruke slike pads etter utløpsdatoen. Typen på bildet har de bare 8 igjen av. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– De vil virke i noen måneder til, men om det går veldig lang tid blir det jo problemer.

Vanligvis får Haukeland levert slikt tilbehør i løpet av noen uker, men bare en liten brøkdel av bestillingen som ble lagt inn i august har dukket opp så langt.

Nå er lageret snart tomt.

Sykehuset har også slitt med å få tak i blodsukkermålere, men har funnet alternativt utstyr.

GAMLEMÅTEN: Nylig fikk Helse Bergen en etterlengtet leveranse av såkalte «spader» eller «paddles» til bruk på operasjonsstuene. Foto: Kjell Grøndahl
GAMLEMÅTEN: Nylig fikk Helse Bergen en etterlengtet leveranse av såkalte «spader» eller «paddles» til bruk på operasjonsstuene. Foto: Kjell Grøndahl

I samme båt

Geir Jørgen Bekkevold, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Sykehuset Telemark HF, sier at helseforetaket opplever lengre leveringstid på flere kategorier medisinskteknisk utstyr.

– Medisinsk forbruksmateriell til hjertestartere er en utfordring vi er oppmerksomme på, men dette jobbes det med, sier Bekkevold,

Problemstillingen bekreftes også av medisinteknikere ved St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus.

KAN GI UTSLAG: – Hvis det blir mangel på reservedeler på sikt vil utstyr kunne stoppe, og mangel på deler vil da kunne få direkte påvirkning på pasientbehandlingen, sier Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KAN GI UTSLAG: – Hvis det blir mangel på reservedeler på sikt vil utstyr kunne stoppe, og mangel på deler vil da kunne få direkte påvirkning på pasientbehandlingen, sier Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Konsekvenser innebærer forsinkelse i behandling eller forsinket oppstart på nytt utstyr. Noen pasienter kan oppleve å mangle tilleggsutstyr for kortere perioder, opplyser Bekkevold.

Forsinkelser landet over

Nye anestesimaskiner er forsinket til Oslo. Ved Sørlandet sykehus oppleves det nå utsettelser i leveranser av utstyr til kirurgi og skopi.

– Normalt ville vi fått skopiutstyr levert neste dag, og vi har ventet nå i to uker uten at vi vet endelig leveringsdato, sier innkjøpssjef for Sørlandet sykehus, Atle Aas.

En del helseforetak forteller om leveranser som har blitt utsatt fra uker til flere måneder.

RØNTGEN: Om en røntgenlab som denne skulle svikte, kan pasienter ende opp med å bli dirigert andre steder, få utsatt behandling eller havne i kø. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
RØNTGEN: Om en røntgenlab som denne skulle svikte, kan pasienter ende opp med å bli dirigert andre steder, få utsatt behandling eller havne i kø. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Om utviklingen ikke bedrer seg er det derfor en viss fare for utsettelser av planlagt aktivitet.

– Etterslepet i pasientbehandlingen blir en ulempe for pasientene og kan føre til økte kostnader for sykehus og samfunnet, sier Aas.

Fra nord til sør har sykehus iverksatt ekstra tiltak for å overvåke driftskritiske produkter, får TV 2 opplyst.

– Vi må holde liv i gammelt utstyr lenger enn planlagt, med ekstra kostnader og usikkerhet om deler er å oppdrive, sier innkjøpssjef Hallgeir Hartvigsen i Helse Møre og Romsdal.

Pasienter må vente på behandling

Utstyr til CPAP-behandling for søvnapné og oksygenbehandling for hjemmepasienter er noe flere helseforetak har problemer med.

Sykehusinnkjøp HF bekrefter at dette utstyret har vært vanskeligere å oppdrive, og at det skyldes problemer hos leverandørene og stor etterspørsel i forbindelse med pandemien.

– Denne saken gjelder hele Norge, og man klarer ikke å møte behovet, sier Manuel Henriquez, avdelingsleder for teknologi- og innovasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF.

– Nye pasienter som utredes og får behov for CPAP-maskin nå, må dessverre regne med noe ventetid før de kommer i gang med behandlingen.

KREVENDE: Manuel Henriquez ved OUS sier det er ressurskrevende å kontinuerlig overvåke og utarbeide løsninger knyttet til utfordringene sykehusene nå opplever. Foto: Øystein Horgmo
KREVENDE: Manuel Henriquez ved OUS sier det er ressurskrevende å kontinuerlig overvåke og utarbeide løsninger knyttet til utfordringene sykehusene nå opplever. Foto: Øystein Horgmo

Det har vært tilfeller der legespesialist melder behov for prioritering av enkeltpasienter i køen basert på alvorlighetsgrad, ifølge Henriquez.

– Jeg tror og håper at vi klarer å finne løsninger også fremover som gjør at pasientene er sikret den behandlingen de trenger, men vi på sykehuset, som i resten av samfunnet, lever i en tid med økt risiko akkurat nå som krever noe ekstra av oss.

– Må ta i bruk gammelt utstyr

Sykehuset Innlandets medisinsk-tekniske seksjonsleder, Geir Solbakken, er som ved de andre sykehusene urolig for utviklingen, men har som flere av dem til gode å se utslag i driften på nåværende tidspunkt.

– Klart det er en bekymring. Utstyrsparken blir jo bare eldre og eldre på sykehusene i dag. Det er mye gammelt, sier Solbakken.

En undersøkelse fra Riksrevisjonen sluppet tidligere i år bekrefter at mye medisinskteknisk utstyr har høy alder.

Akutte anskaffelser i situasjoner der en maskin skulle havarere kan forekomme.

– Da kan det fort gå mange måneder før man får leveransen i orden. Det kan jo plutselig si stopp, og da må man begynne å se om man finner igjen noe gammelt utstyr og ta i bruk det i stedet, sier Solbakken.

Må planlegge

Lengre leveringstider gjør at helseforetakene må planlegge inn dette i sine bestillinger, er Sykehusinnkjøp HF sitt råd.

– I de tilfellene avtaleleverandører ikke har mulighet til å levere enkeltprodukter, jobber Sykehusinnkjøp HF med å finne alternative produkter og leverandører, sier administrerende direktør Bente Hayes.

– Erfaringene vi nå gjør oss gjør også at vi vil ha større fokus på leveringssikkerhet i nye anskaffelser.

Relatert