ETTERLYSE KLAR TALE: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet ber regjeringen ikke skyve kontroversielle saker foran seg, men ta stilling til hvordan en ny havvindindustri skal utvikles. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
ETTERLYSE KLAR TALE: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet ber regjeringen ikke skyve kontroversielle saker foran seg, men ta stilling til hvordan en ny havvindindustri skal utvikles. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Vil ha klare kraftsvar fra regjeringen: – Her må de være jævla tydelige

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, er blant dem som har høye forventinger til Støre-regjeringens energimelding.

I morgen kommer regjeringen med sin tilleggsmelding til energimeldingen Solberg-regjeringen la fram i sommer.

Siden da har nemlig krigen i Ukraina satt energisikkerhet på dagsorden, økte strømkostander og drivstoffpriser har satt regjeringen under press. I tillegg rykker 2030 stadig nærmere. Da skal Norge ha halvert sitt CO2-utslipp nasjonalt.

Aktører i olje- og energinæringen og fagbevegelsen som TV 2 har snakket med, forventer alle at energimeldingen gir krystallklare svar på regjeringens plan for:

  • Havvind-utbygging.
  • Elektrifisering av norsk sokkel.
  • Eventuell økt eksport av norsk kraft.

– Strenge krav

Støre-regjeringen presenterte sin havvindsatsing i februar. Her la regjeringen opp til å sende kraften kun til det norske fastlandet i første omgang, og ba NVE utrede ulike løsninger.

Kritikerne kalte lanseringen av havvindplanene skuffende bakstreversk og et mageplask.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener regjeringen nå bør operere med klar tale – selv om det kan bli kontroversielt.

– Jeg mener regjeringen må avklare hva de mener om hybridkabler. Det er helt klart aktuelt på lengre sikt å ha mer kraftutveksling, og det bør vi legge til rette for allerede nå, sier Eggum og understreker:

– Det nytter ikke å utsette problemet.

Han er blant dem som etterlyser en tydeligere plan for regjeringens havvindsatsing i energimeldingen, også om hvordan havvindparkene skal bygges.

– Her forventer vi at det tillegges krav som sørger for ringvirkninger for norsk industri og næringsliv. Det må det lages en klar veileder for dette, sier Eggum til TV 2.

Han mener havvindparkene bør bygges etter strenge krav slik at norske bedrifter kommer i posisjon.

– Her bør de være jævla tydelig, sier forbundslederen.

VIL HA TIDSFRISTER: Leder av Industri Energi, Frode Alfheim. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
VIL HA TIDSFRISTER: Leder av Industri Energi, Frode Alfheim. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Etterlyser produksjonsmål

Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, forventer at det kommer noen klare produksjonsmål på havvind innen gitte tidsfrister.

– Eksempelvis hvor mange TWh som skal produseres ved hjelp av havvind innen 2030. Det ville vært et viktig signal til de som nå vurderer å investere i havvind, sier Alfheim.

Fra arbeidsgiversiden er Norsk Olje og Gass like utålmodig etter tydelige mål.

– Jeg vil ha minst mulig prat og mest mulig konkrete ambisjoner, sier administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Hildegunn Blindheim, og etterlyser tydelige planer for både CO2-fangst og lagring, hydrogen og havvind i meldingen.

UTÅLMODIG: Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Hildegunn Blindheim Foto: Mats Bakken/Norsk Olje og Gass
UTÅLMODIG: Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Hildegunn Blindheim Foto: Mats Bakken/Norsk Olje og Gass

Også hun mener det trengs helt klare produksjonsmål for havvind.

– Vi ønsker at regjeringen skal sette som mål at opp til 2- 3 gigawatt skal komme fra havvind hvert år gjennom 2030. og 2040 tallet, sier Blindheim til TV 2.

Hun mener det er helt avgjørende for Norge å tallfeste mål, da kan industrien planlegge satsingen.

– Vi er omtrent det eneste nordsjølandet som ikke har satt mål for hvor mange gigawatt årlig som skal komme fra havvind, sier Blindheim.

Alle de tre håper planen om elektrifisering av sokkelen ligger fast, tross økende motstand den siste tiden.

Etter det TV 2 får opplyst vil ikke regjeringen rokke ved dette i tilleggsmeldingen.

Klare advarsler

Eggum mener det er avgjørende at Norge nå klarer å løse kraftutfordringene våre på lengre sikt for å sørge for mer forutsigbare strømpriser.

– Jeg håper regjeringen vil utrede muligheter for å bedre overføringsnettet, slik at det blir likere priser i hele landet, sier forbundslederen.

Han har også en tydelig advarsel til regjeringen som skal jakte etter svar på kraftkrisen.

– Jeg håper de ikke roter seg oppi å gjøre noe med vernede vassdrag. Å ta omkamp på arven etter Gro (Harlem Brundtland journ.anm), blir helt feil, sier Eggum.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland orienterer om tilleggsmeldingen til energimeldingen klokken 08.00 fredag.

Relatert