ORDKNAPP: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sto i rett for Stortinget, men nektet å beklage. Nå går Venstre til Mehls befal for svar. Foto: Håkon Mosvold Larsen
ORDKNAPP: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sto i rett for Stortinget, men nektet å beklage. Nå går Venstre til Mehls befal for svar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nekter å beklage – opposisjonen tviler på at hun tar saken på alvor

Tross gjentatte oppfordringer, nekter justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) å beklage overfor de som er utsatt for urettmessig tvangsmiddelbruk av politiet. Nå går Venstre over hodet hennes, og henvender seg til Jonas Gahr Støre (Ap).

En ordknapp justisminister avsto fra å beklage til de som Riksadvokaten mener har blitt utsatt for ulovlig tvagsmiddelbruk.

Etter å ha blitt presset av SVs Andreas Sjalg Unneland under onsdagens spørretime, ga Mehl uttrykk for at hun heller ikke ønsket å beklage da hun snakket med TV 2.

– Jeg har vært opptatt av å forsikre meg om at politidirektøren og Riksadvokaten deler det alvoret som jeg selv opplever at vi har. Det er deres jobb å sørge for at vi har tiltak, hever kompetansen, og sørger for at vi har klare retningslinjer, slik at vi kan forebygge fremtidige feiltrinn, sier Mehl.

– Men vil du beklage overfor de som har blitt urettmessig ransaket, ikke fra Stortingets talerstol, men på TV 2 for eksempel?

– Politiet har beklaget dette selv.

– Men ikke justisministeren.

– Politiet har beklaget dette selv. Det mener jeg var viktig og riktig.

– Men du vil ikke beklage?

– Politiet følger det nøye opp.

– Men det er unødvendig at du beklager?

– Jeg mener det har vært riktig og viktig at politiet beklager. Det understreker at politiet forstår alvoret.

– Hvorfor er det så vanskelig?

– Jeg mener det er riktig og viktig at politiet beklager, sier Enger Mehl.

Ulovlig tvangsmiddelbruk

Bakgrunnen er en debatt om oppfølgingen av Riksadvokatens rapport om politiets tvangsmiddelbruk, som kom i februar.

I rapporten fremgår det at det ukentlig var rundt 40 tilfeller av tvangsbruk i saker der det kun forelå mistanke om at personen var ruspåvirket. Flere ganger har politiet gjort nakenvisitasjoner og benyttet andre tvangsmidler uten å ha gjort en god nok forholdsmessighetsvurdering, slår Riksadvokaten fast.

Det er andre gang Mehl har fått en slik oppfordring, etter at Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik gjorde det samme i forrige uke.

FORUNDRET: Høyres Sveinung Stensland har telt tunger, og mener justissektoren taler med for mange. Foto: Vidar Ruud
FORUNDRET: Høyres Sveinung Stensland har telt tunger, og mener justissektoren taler med for mange. Foto: Vidar Ruud

– Selvskading

SVs Unneland sier han nå er usikker på om Mehl forstår alvoret i gjenoppryddingen politiet har foran seg.

– Det er svært skuffende. Dette tror jeg er et sjokk for mange. For den anerkjennelsen av at det har skjedd noe galt, tror jeg er viktig for at vi skal kunne gå videre, sier Unneland til TV 2 etter spørretimen.

– Det er vanskelig å se om man tar innover seg alvoret. Det er rart at man ikke kan si rett ut at «her har Staten og politimyndighetene gjort feil» og beklage, sier Unneland.

Høyres Sveinung Stensland sier at han deler SVs oppfatning om at en trukket beklagelse, og er usikker på om justisministeren har kontroll på omfanget av tvangsmiddelbruk.

– Det reiser tvil rundt hvor stor kontroll man har på tvangsmiddelbruk og politiet i Norge. Jeg tror evnen til å rydde opp er til stede, men jeg tror ikke evnen til kommunikasjon er til stede, for her snakkes det med minst to tunger, sier han.

– Denne saken har regjeringen påført seg selv, det er politisk selvskading.

Går over justisministerens hode

Det var opprinnelig Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik som ba Mehl beklage, da hun stilte spørsmål i Stortinget i forrige uke.

Når Mehl nok en gang nektet å beklage, slik hennes eget departement også har gjort, tviler Thorsvik på at Mehl forstår alvoret i politiskandalen.

KREVER STATSMINISTERSVAR: Ingvild Wetrhus Thorsvik vil ha svar fra statsministeren. Foto: Geir Olsen
KREVER STATSMINISTERSVAR: Ingvild Wetrhus Thorsvik vil ha svar fra statsministeren. Foto: Geir Olsen

– Grunnen til at jeg stilte spørsmålet er fordi jeg tror disse menneskene som har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd, så ville det sikkert bety mye å få en beklagelse fra justisministeren, sier Thorsvik.

Hun har nå stilt skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), der hun spør om han som regjeringens leder vil beklage.

Thorsvik mener signaleffekten er sterk i at regjeringen ber de som er utsatt for maktovergrep om unnskyldning.

– Jeg reagerer fordi det bygger opp under en bekymring om hvor alvorlig hun ser på disse menneskerettighetsbruddene. Politiet har en stor opprydning foran seg. Her har vi en opprydning som må skje fra topp til bunn. Derfor er det svært synd at hun sender disse signalene.

Thorsviks spørsmål ble oversendt Statsministerens kontor tirsdag, og man kan dermed vente svar innen mandag neste uke.

Relatert