Russerne tar uvanlig grep: – Tyder på at de planlegger for en lengre krig

Russland sliter med mangel på soldater i Ukraina. Nå tar de grep for å få bukt med problemet.

Tidligere denne uka hevdet forsvarsledelsen i Russland at de russiske styrkene «drastisk» ville redusere angrepene nord i Ukraina.

Torsdag avviste Nato-sjef Jens Stoltenberg at det er snakk om en reell tilbaketrekking. Stoltenberg viser til etterretning som viser at Russland ikke trekker seg tilbake, men derimot omgrupperer for å komme sterkere tilbake i Ukraina.

– Russland har gjentatte ganger løyet om sine intensjoner. Vi har hørt de siste meldingene om at russerne vil trappe ned den militære aktiviteten nær Kyiv. Men vi kan bare bedømme russerne etter deres handlinger, ikke deres ord, sier Stoltenberg.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg stoler ikke på Russlands uttalelser om tilbaketrekking. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP
Natos generalsekretær Jens Stoltenberg stoler ikke på Russlands uttalelser om tilbaketrekking. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Samtidig som russiske påstander om tilbaketrekking avvises av Nato, tar Russland et grep som tyder på at de forbereder seg på en lengre krig.

Motstridende meldinger

Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, mener det er all grunn til å være skeptisk til russiske påstander om tilbaketrekking.

– Det er de faktiske forholdene på bakken, og ikke retorikken, som bør styre hvordan vi vurderer den russiske tilbaketrekkingen, sier Røseth.

Han peker på at det kommer motstridende meldinger fra Ukraina.

Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ifølge britisk etterretning ble det torsdag trukket styrker til Hviterussland, også fra Tsjernobyl. Men disse styrkene kan selvfølgelig omplasseres til frontene i øst og i sør, sier Røseth, og fortsetter:

– En slik omplassering vil resultere i en russisk kraftsamling som øker sannsynligheten for gjennombrudd på frontene øst og sør i Ukraina, samtidig som de opprettholder trusselen nord for Kyiv, slik at ukrainerne vanskelig kan speile en slik omplassering.

Når det gjelder utviklingen på bakken ved hovedstaden, sier hovedlæreren at russiske styrker fortsatt står stille rundt Kyiv.

– Det har vært anslag rundt Kyiv sentrum og mindre trefninger utenfor hovedstaden. Hovedkampene foregår sør i Ukraina, hvor Russland hevder at de har hatt fremgang, og i Donbas-området.

Det har vært harde kamper i utkanten av Kyiv. Her krysser folk en ødelagt bro i Irpin. Foto: Gleb Garanich / Reuters
Det har vært harde kamper i utkanten av Kyiv. Her krysser folk en ødelagt bro i Irpin. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Nye vernepliktige

Torsdag signerte president Vladimir Putin et presidentdekret som beordrer 134.500 nye vernepliktige inn i den russiske hæren. Dette er en del av det årlige vårinntaket av vernepliktige hvor menn mellom 18 og 27 år kalles inn, ifølge Reuters.

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu har uttalt at ingen av de nye vernepliktige skal sendes til krigsområder. Russland har imidlertid allerede skjult bruk av vernepliktige under krigen i Ukraina.

Putin benektet først at Russland benyttet vernepliktige i Ukraina, før det russiske forsvarsdepartementet kort tid etter gikk ut og bekreftet at vernepliktige hadde deltatt i kamper og også blitt tatt til fange av ukrainske styrker.

– Det er godt dokumentert at vernepliktige har vært brukt i bataljongruppene som er blant de første inn, og at noen har blitt tatt til fange, sier Røseth.

REKRUTTERER: Røseth mener Russland forsøker å rekruttere fullført vernepliktige inn i krigen. Foto: Martin Leigland / TV 2
REKRUTTERER: Røseth mener Russland forsøker å rekruttere fullført vernepliktige inn i krigen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Presser soldater

Samtidig som 134.500 nye vernepliktige kommer inn i den russiske hæren, er rundt like mange vernepliktige fra det forrige kullet nå ferdig med sin tjeneste.

RIA Novosti melder samtidig at presidentdekretet terminerer kontrakten til vernepliktige som avslutter sin tjeneste. Normalt sett skal de aller fleste av disse nå tilbake til samfunnet.

Ifølge The Times og Institute for War Studies (IWS) utøves det imidlertid nå et press mot de som er ferdig med verneplikten.

– Samtidig som nye skal inn for å avtjene verneplikt, fases de gamle ut. Men nå presser man på for at de som deltar i krigen i Ukraina skal fortsette, og samtidig rekruttere flere av de med fullført verneplikt inn i de russiske styrkene, sier Røseth.

Etterretningseksperten forklarer at de som er ferdig med verneplikten nå presses til å enten stille som kontraktssoldat, hvor de umiddelbart kan bli en del av krigen i Ukraina, eller til å bli en del av reservestyrken, hvor de plutselig kan bli kalt inn i krigen.

– Det foregår et systematisk press for å overtale dem til å bli med videre. Så får vi se hvor mange russerne klarer å rekruttere, sier Røseth.

Han påpeker at dette sannsynligvis er soldater som i stor grad er indoktrinert.

– Vi kan ikke regne med at de har vært eksponert for objektiv mediadekning, sier Røseth.

– Planlegger for en lengre krig

Ifølge Røseth er det uvanlig å presse de som har fullført verneplikten på denne måten. Han mener det er en konsekvens av hvordan krigen i Ukraina har utviklet seg for russerne.

– Russland har ikke nok militært personell som kan delta i krigen, og har problemer med å rekruttere soldater utover de stående styrkene. Russerne støvsuger eget territorium for militære styrker de kan avse uten å gjøre seg for sårbare, sier Røseth.

Han peker på at press mot vernepliktige ikke er noe Russland ville gjort dersom det var utsikter til en snarlig tilbaketrekking og fredsavtale.

– Da hadde de ikke trengt å bruke betydelige ressurser på å rekruttere inn så mange som mulig. Presset som utøves på vernepliktige tyder på at det fortsatt er kamphandlinger som er Russlands hovedspor, sier Røseth.

– Man kan håpe at krigen snart slutter som følge av forhandlinger, men dette tyder på at Russland planlegger for en lengre krig.